c

Slakthusområdet E101, Stockholm

  • Elektisk grävmaskin på stor jordyta, i bakgrunden syns kupolen på Globen.
  • Byggarbetsplats med grus och baracker
  • Byggarbetsplats ovanifrån
  • Volvo Construction Equipments nya helelektriska grävmaskin EC230 ska minska utsläppen av CO2.

För gymnasieskolan på Slakthusområdet, kontakta

Kajsa Lindskog
Projektchef
+46104491502
Mejla Kajsa Lindskog

 

En fossilfri byggarbetsplats

Slakthusområdet, i södra Stockholm, utvecklas till en helt ny stadsdel. Det över hundra år gamla området omvandlas till ett urbant kvarter med 3 000 bostäder, 14 000 arbetsplatser, handel och service.

Här kommer besökarna bjudas på mat, kultur och upplevelser och de kulturhistoriska byggnaderna bevaras och blandas med nybyggnation. Stadsdelen beräknas stå helt klar år 2033. Totalt är ett 20-tal byggaktörer och fastighetsutvecklare involverade i utvecklingen.

Skanska genomför anläggningsarbeten

Skanska har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra anläggningsarbeten fram till första kvartalet 2025 – projekt Slakthusområdet E101. Skanskas arbete omfattar byggnation av gatustrukturen för områdets västra sida fram till Hallvägen. I uppdraget ingår också ett omfattande arbete med att tillsammans med ledningsägarna dra ledningar för el, fiber, vatten och avlopp, fjärrvärme- och kyla, gas samt sopsug. Arbetena inkluderar både mark- och bergschakt. Arbetet är förberedande för den nya kvartersbebyggelsen och binder ihop Slakthusområdet med det befintliga gatunätet. Totalt ska 75 000 ton berg och 96 000 ton jord schaktas bort.

En fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp

Stockholms stad har haft höga ambitioner för projektet och vill att det genomförs som en fossilfri byggarbetsplats med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser. Målet är dessutom att minst tio procent av maskintimmarna ska vara drivna på el.

Projektet är Sveriges största testbädd i stadsmiljö för en fossilbränslefri entreprenad och ger också en möjlighet att testa morgondagens maskiner. Totalt ska nästan 35 000 maskintimmar omvandlas till fossilbränslefria.

Elektriska maskiner och förnybart drivmedel

Skanska genomför projektet i samarbete med bland andra Volvo Construction Equipment som levererar den nya helelektriska grävmaskin EC230, och Sandvik, vars elektrifierade borrigg har använts i projektet. Utöver dessa moderna eldrivna maskinerna så körs alla andra maskiner på det förnybara drivmedlet HVO100, som är gjort av hydrerad vegetabilisk olja som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90 procent.

Projektet har som mål att spara över 2 000 ton CO2-utsläpp, vilket motsvarar utsläpp för 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett år.

Hållbara materialval

Förutom användning av fossilfria bränslen och eldrift så strävar vi också efter minskade transportavstånd och ökad återanvändning av material. Målet är att göra hållbara materialval och bland annat använda klimatförbättrad asfalt. Asfalten tillverkas i ett verk som använder fossilfritt bränsle, innehåller en hög andel returasfalt och i vissa fall även förnybara bindemedel.

I projektet har vi också valt att nyttja återvunnen spont med låg klimatpåverkan, samt klimatförbättrad betong. Dessutom kommer 95 procent av massorna återanvändas på plats.

Projektet kommer miljöcertifieras enligt BREEAM Infrastructure – Excellent.

Stora besparingar redovisade i halvtid

Nu har projektet nått halvvägs och Skanska kan redovisa att projektets besparingar av CO2-utsläpp uppgår till 1808 ton vilket motsvarar lika mycket utsläpp som 180 svenskar i snitt orsakar under ett år. Av dessa besparingar står användandet av elektriska maskiner för 421 ton CO2. Genom att köra alla maskiner samt alla transporter till och från projektet på HVO100-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) är besparingen hittills 840 ton CO2. Dessutom har ytterligare 547 ton CO2 kunnat sparats genom att arbeta cirkulärt och återanvända berg- och jordmassor inom projektet. Detta är en stor framgång då det totala besparingsmålet för projektet är 2000 ton CO2.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading