c

Stor minskning av CO2-utsläpp på Sveriges största fossilfria projekt i Slakthusområdet

Vi har nått halvvägs i Sveriges största fossilfria anläggningsprojekt och kan redan nu visa att projektet har sparat 1 808 ton CO2, något som vida överträffar förväntningarna. Stockholms stads höga kravställan om ett fossilbränsle- och emissionsfritt projekt har varit avgörande för detta banbrytande pilotprojekt. Här samarbetar Stockholms stad och Skanska med Volvo Construction Equipment (Volvo CE) för att minska klimatpåverkan och därmed sätta ett nytt riktmärke för hållbart byggande.

Elektisk grävmaskin på stor jordyta, i bakgrunden syns kupolen på Globen.
1 av 4 Stockholms stads höga kravställan om ett fossilbränsle- och emissionsfritt projekt har varit avgörande för detta banbrytande pilotprojekt. Här ses Volvos elektriska grävmaskin EC230 Electric.
Gruppbild av 6 män och kvinnor i varslevästar framför en grävmaskin.
2 av 4 Parterna i projektet samlade. Från vänster, från Stockholms stad: Fredrik Ågren, byggprojektledare, Anders Österberg (S) biträdande borgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden, Fredrik Ståhl, pressansvarig. Därefter Tora Leiffner, Head of Public Affairs Volvo CE. Samt Lisa Kron, projekchef och Lisa Wohlfart, kommersiell chef, båda från Skanska.
Slakthusområdet i Stockholm moOmråde med jord och kullar med Globen i bakgrunden.
3 av 4 Detta pilotprojekt fungerar som en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner. Därmed kommer det att ge värdefull kunskap inte bara till de som arbetar i projektet utan även för branschen som helhet och industrin.
Drönarvy över området bestående av jord, gropar, enstaka byggnader och maskiner.
4 av 4 Krossning och sortering av berg- och jordmaterial har skett inom projektet. Ambitionen är att ca 95 procent av massorna som används till gator återanvändas direkt på plats.

Det över 100 år gamla Slakthusområdet i Stockholm genomgår just nu en imponerande förvandling. Här ska en urban stadsdel växa fram med 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser och allt ska stå klart 2033.

Skanska uppdrag omfattar markarbeten på en yta om 300 000 kvadrater, med om- och tillbyggnad av ny gatustruktur inklusive ledningsomläggningar med en slutlig överlämning av asfalterade byggvägar.

Minskade CO2-utsläpp med el och cirkularitet

Nu har projektet nått halvvägs och Skanska kan redovisa att projektets besparingar av CO2-utsläpp uppgår till 1808 ton vilket motsvarar lika mycket utsläpp som 180 svenskar i snitt orsakar under ett år. Av dessa besparingar står användandet av elektriska maskiner för 421 ton CO2. Genom att köra alla maskiner samt alla transporter till och från projektet på HVO100-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) är besparingen hittills 840 ton CO2. Dessutom har ytterligare 547 ton CO2 kunnat sparats genom att arbeta cirkulärt och återanvända berg- och jordmassor inom projektet. Detta är en stor framgång då det totala besparingsmålet för projektet är 2000 ton CO2.

– Stockholms stad har ett starkt engagemang att driva hållbarhetsarbetet framåt. På Slakthusområdet visar vi att med rätt inställning, rätt lösningar och rätt samarbetspartners är fossilfria byggarbetsplatser absolut möjliga idag. Det som var ett banbrytande tillvägagångssätt för bara ett år sedan håller nu på att bli standard för byggande. Och andra kommuner inspireras av vårt sätt att arbeta. Projektet är en värdefull testbädd med viktiga lärdomar. Vi får det här att hända genom att samarbeta med likasinnade partners som känner igen och förstår utmaningarna och har mod och engagemang, säger Anders Österberg, (S), biträdande borgarråd och ordförande i Exploateringsnämnden säger.

Anbudskrav på 100 procent fossilbränslefritt

Stockholms stad har som offentlig upphandlare en viktig roll när det gäller att driva förändring inom byggande. I anbudskraven för Slakthusområdet krävdes att projektet skulle vara 100 procent fossilbränslefritt samt att minst 10 procent av maskindriften ska vara emissionsfri (eldrift). Båda Skanska och Volvo har välkomnat dessa högt ställda krav. Genom innovativa lösningar och nya arbetssätt har CO2-utsläppen kunnat minskas. Användandet av elektiska maskiner har varit en bidragande del till detta. Därmed har kravet på minst 10 procent emissionsfri maskindrift kunnat uppfyllas.

– Det vi gör i Slakthusområdet visar att hållbara byggarbetsplatser inte bara är något som finns i framtiden, de finns redan här – elektrifierade, effektivare och med en förbättrad arbetsmiljö. Vi på Volvo CE vill uppmana fler städer att följa Stockholms stads exempel och inkludera krav på utsläppsfritt i sina kommande entreprenader. Upphandlingar är nyckeln till omställningen – ställ krav och nya lösningar kommer. Det är så vi kan påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Tora Leifland, Chef Public Affairs, Volvo CE.

Lättjobbat med batteridriven grävare 

Volvos 23 ton tunga elgrävmaskin, EC230 Electric, utför grävarbeten på projektet. Totalt omfattar markarbetena 56 500 m3 jord och 25 000 m3 berg. Laddning sker vanligtvis på natten med Volvos mobila laddenhet som finns på projektet. Med kompletterande snabbladdning då maskinföraren tar rast så funkar det att köra hela dagen. Att köra batteridriven grävare har visat på många positiva erfarenheter. Främst handlar det om att maskinen är tyst vilket avsevärt förbättrat arbetsmiljön men dessutom reagerar den snabbt vilket gör att det blir betydligt mer lättjobbat.

Krossning och sortering av berg- och jordmaterial har skett inom projektet. Ambitionen är att ca 95 procent av massorna som används till gator återanvänds direkt på plats. Utöver detta har material som köps in för användning i projektet en hög andel återvunnet eller återanvänt innehåll.

Viktigt med höga klimatkrav i upphandlingar

Detta pilotprojekt fungerar som en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner. Därmed kommer det att ge värdefull kunskap inte bara till de som arbetar i projektet utan även för branschen som helhet och industrin. Och redan nu är intresset stort. Många kommuner, kunder, organisationer och företag har besökt projektet för att ta del av de lärdomar som finns. En viktig lärdom är att det redan idag är möjligt att bygga mer hållbart. När miljö- och klimatkrav ställs redan vid upphandling blir projekten mer effektiva och mängden transporter minskas vilket ger besparingar både för klimatet och budgeten. Genom att testa ny teknologi och nya arbetsmetoder så som i Slakthusområdet, kan vi driva den omställning som krävs i branschen.

– Det är viktigt att våra beställare ställer höga krav i sina upphandlingar precis så som Stockholms stad har gjort i Slakthusområdet, både vad gäller fossilbränslefri och emissionsfri drift. Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden. Tillsammans har vi kunnat utmana byggnormer och hitta nya arbetssätt, säger Lisa Kroon, projektchef, Skanska.

– Att arbeta med klimat och hållbarhet i ett projekt som Slakthusområdet är en mindset. Det handlar om att beakta hållbarhet i allt vi gör. Genom projektets klimatkalkyl så kan vi räkna på besparingar av att exempelvis välja en metod framför den andra. Tack vare ett strukturerat arbetssätt som genomsyrar hela projektet så kan vi nu redovisa så fina resultat redan i halvtid. Det är jag oerhört stolt över, säger Lisa Wohlfart, kommersiell chef, Skanska.

Höga klimatmål inom bygg på fler håll i Europa

Stockholms stad är inte ensamma i sin ambition om fossilfria byggarbetsplatser, vilket är ett viktigt steg mot deras mål att nå ett klimatpositivt Stockholm till 2030 och bli fossilfritt till 2040. Även i andra delar av världen har kraftfulla klimatmål redan satts. Oslo kommun siktar på utsläppsfritt byggande till 2025, medan Nederländerna siktar på att halvera CO₂-utsläppen i byggbranschen till 2030 och att helt förbjuda utsläppen från den till 2050. Avgörande för att uppnå denna ambition är ett åtagande att alla offentliga anbudsförfaranden ska vara cirkulära från 2030 och framåt. Både Skanska och Volvo CE stödjer till fullo denna typ av tillvägagångssätt, eftersom vi anser att upphandling har en grundläggande roll att spela för att driva på behovet av omställning och förändring.

Läs mer om vårt projekt Slakthusområdet

Senast uppdaterad: 2024-04-18

Rekommenderad läsning