c

En miljon ton jord lyfter ridsporten

Skanska använder schaktmassor till att förbättra svensk idrott. Nu har turen kommit till en ridklubb där hästarna får ny betesmark med hjälp av en miljon ton jord. ”Det är verkligen win-win”, säger Skanskas affärsutvecklare Daniel Bergström.

Häst som betar gräs.
1 av 3 I Norrköping får hästarna på Skogslotten ny betesmark med hjälp av överblivna schaktmassor från Skanska. Sammanlagt ska ridanläggningen förbättras med över två miljoner ton jord.
En grävmaskin gräver i en stor jordhög.
2 av 3 Sedan 2016 har Skanska använt överblivna schaktmassor till att förbättra idrotten i Sverige. Hittills har det blivit både skjutvallar, cykelbanor och kuperade längdspår.
Jord i en handskbeklädd hand.
3 av 3 I ett byggprojekt blir det ofta jord och grus över. Material som kan återvinnas och användas på andra sätt.

I nästan varje byggprojekt blir det grus, jord och lera över. Förr kördes massorna till deponi, förvaringsplatser där jorden blev liggande i högar. I dag är miljötänket mer utvecklat och ambitionen är att återvinna så mycket av massorna som möjligt.
Skanska samarbetar bland annat med Riksidrottsförbundet för att utveckla motocrossbanor, cykelbanor, längdspår och skjutvallar med hjälp av överskottsmassor från olika projekt och anläggningar. Nästa sport att ta del av Skanskas idrottserbjudande är ridsporten och ryttarföreningen Skogslotten, som är Norrköpings största och Sveriges femte största ridklubb med över 650 elever i veckan.
– I Norrköping byggs det mycket men alla platser som kan ta emot schaktmassor ligger en bit utanför stan. Om inte ridklubben hade tagit emot jorden hade vi fått transportera massorna längre, med klart ökad miljöbelastning som följd, säger Daniel Bergström.

Enorma mängder massor

Snart får därför de 60 hästarna på Skogslotten ny betesmark – där det tidigare låg en stor grop. Lastbilar kör dagligen in på området och lämnar sina laster. Inledningsvis kom massorna från Kardonbanan, som är ett förberedande arbete för Ostlänken. I nuläget kommer de från olika byggen runt om i Norrköping och Nyköping. Hittills har Skogslotten tagit emot 1,2 miljoner ton och lika mycket återstår. För att förstå hur mycket det är kan man lägga Daniel Bergströms pedagogiska liknelse på minnet:
– Om man ställer lastbilarna i en lång rad så motsvarar 1,2 miljoner ton en kö från Norrköping till någonstans runt Hannover i Tyskland. Tar man hela volymen som ryms i Skogslotten har vi en kö som når till Rom!

Riktiga eldsjälar

För Daniel Bergström är det förstås viktigt med en effektiv och bra hantering av massorna för att minska miljöpåverkan. Men han är också väldigt imponerad av Skogslottens ägare, Stefan och Anita Jonsson, som han kallar för “äkta eldsjälar”.
– Vilket otroligt engagemang de visar. Det är fantastiskt roligt att hjälpa till och skapa något bra, för både dem och för oss, säger Daniel.
Stefan och Anita Jonssons vision för framtiden handlar om mycket mer än att “bara” fylla ut den där gropen. De vill förbättra för den lokala ridsporten genom att också flytta den befintliga anläggningen till ett angränsande område och bygga nytt och större.

I samtal med kommunen

Dessutom vill de på sikt bygga “hästnära” bostäder till gagn för alla hästälskare. En trestegsraket kan man sammanfatta det med. Och Skanska hoppas få följa med på hela resan.
– När vi mötte Skogslotten märkte vi att vi hade samma målbild och värdegrund. Vi sade “låt oss kroka arm och göra något bra tillsammans”. Tillsammans med Skogslotten har vi varit i samtal med kommunen och de har varit väldigt positiva. Nu formaliserar vi samarbetet mer, säger Daniel Bergström.
Samarbetet med Skanska ser Anita och Stefan Jonsson som en stor möjlighet.
– Det är alltid skönt med en större aktör att luta sig mot, som kan hjälpa till. Vi kommer att ha en enorm nytta av varandra och vi hoppas att det kan bli ringar på vattnet även utanför ridsporten, säger Stefan Jonsson.

Så fungerar idrottserbjudandet

  • Vad: Skanska och Riksidrottsförbundet har utvecklat ett koncept för att återanvända massor från stora byggen till motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott.
  • Varför: Sedan 1990-talet är Sveriges idrottsanläggningar i stort sett oförändrade till antalet trots att befolkningen vuxit med närmare en och en halv miljon. Målet är att ge idrotten mer plats i vardagen – och bekämpa de problem som medföljer en inaktiv livsstil.
  • Hur: Genom att rusta upp och bygga nya anläggningar med massor som får ett extra varv i kretsloppet. Eller genom att flytta befintliga anläggningar, och därigenom nyttja marken och samtidigt förbättra den. En tredje variant är genom projektutveckling, där man exempelvis bygger in idrott, för unga och äldre, när Skanska bygger nya stadsdelar.

Läs mer om Skanskas idrottserbjudande

Senast uppdaterad: 2022-09-06

Rekommenderad läsning