c

Avfallet som bidrar till bättre folkhälsa

Cirkularitet handlar om hur material som blir över i en process kan få ett värde i en annan. Den insikten har lett till flera hållbara lösningar på Skanska som bland annat använder schaktmassor till att öka folkhälsan.

I Skanskas idrottserbjudande används överblivna schaktmassor för att förbättra sportanläggningar runt om i landet.

Skanska har som mål att bli helt klimatneutrala till 2045. Det är inte utan utmaningar i en bransch som står för 20 procent av koldioxidutsläppen i Sverige. Emma Viklund är marknadschef på Skanska Industrial Solutions som tagit fram flera av företagets lösningar för hållbarare byggande. Grön asfalt och grön betong, som innehåller stora delar återvunnet material, och biokol som produceras av trärester från byggprojekten. Enligt henne är cirkularitet ett av de viktigaste verktygen för att nå målet om klimatneutralitet.
– Byggbranschen har en enorm möjlighet att påverka, men då måste vi jobba på nya sätt. Vi behöver ta allt material som blir över och ge det ett nytt värde i ett annat kretslopp och en annan process. Det är ganska självklart egentligen, och när man väl har kommit på en fungerande loop tänker man – varför har ingen gjort det här tidigare?

En galen idé

Det var i samband med bygget av Förbifart Stockholm som tankarna på alternativa sätt att hantera överblivet material växte fram. Projektet hade enorma mängder schaktmassor över som behövde tas om hand. Då fick Emmas kollega en briljant idé.
– Stockholm skulle ansöka om vinter-OS 2026 och det slog mig plötsligt, varför tar vi inte schaktmassorna och höjer Hammarbybacken? Det var en galen idé på många sätt, men det skulle lösa vårt och Trafikverkets problem och ge Stockholm en konkurrensfördel i sin ansökan, säger Stefan Smeds som är produktionschef på Skanska Industrial Solutions.

Win-win för alla

Han tog kontakt med Sveriges Olympiska Kommitté och fick till ett möte. Det gick inte riktigt som väntat, men mötet blev ändå avgörande för Skanska. Enligt Olympiska Kommittén var det inte OS som var problemet utan breddidrotten i Sverige. Utan unga som idrottar – inga olympier i framtiden. Emma och Stefan hamnade i stället i workshops med Riksidrottsförbundet och en ny idé växte fram.
– Tillsammans utvecklade vi Skanskas idrottserbjudande. Det går ut på att vi hjälper kommuner och idrottsklubbar samtidigt som vi återanvänder de schaktmassor som annars skulle köras till deponi. Det är win-win för alla! Projektet blir av med ett överskott, vi minskar andelen transporter, kunden sparar pengar på deponiavgiften och idrottsklubben får en ny eller förbättrad anläggning, vilket leder till både bättre folkhälsa och bättre miljö, säger Stefan Smeds.

Negativt laddat ord

Det låter så smart att man undrar varför det inte ser ut så i alla projekt, men det finns ett krux. Enligt rådande lagstiftning klassas överblivet material ofta som avfall. Det skapar begränsningar för den som vill återbruka jord, lera, bergmaterial, betong, asfalt och annat som är en del av byggprocessen.
– Samhället måste börja se de här materialen som resurser och sluta använda ordet ”avfall” som är förknippat med sophämtning. Tänk dig själv att du bygger ett hus och skulle få frågan ”vill du ha jungfruligt material eller lite byggavfall ute på gården?”. Om vi i stället kallar det ”cirkulerat material”, och beskriver själva nyttan med materialet, då blir känslan en helt annan, säger Emma Viklund.

Samhället måste ställa om

Det övergripande målet framåt är att hitta fler loopar som kan ta Skanska närmare målet om klimatneutralitet. Den senaste satsningen är inköpet av en biokolpanna som ska vara i gång våren 2022.
– Vi får ofta över stubbar och träbitar när vi bygger. I stället för att elda upp träet skapar vi ett nytt material som binder koldioxiden. Biokolet kan vi sedan använda i våra gröna sedumtak, i dagvattenanläggningar och planteringar. På köpet får vi klimatpositiv fjärrvärme och pyrolysolja som skulle kunna användas i produktionen av vår gröna asfalt, berättar Emma.
Utmaningen framåt blir enligt Emma Viklund att ställa om i hela samhället, i stålindustrin, betongindustrin och återvinningsindustrin, och att göra det tillsammans.
– SSAB gör just nu tester för att ta fram fossilfritt stål, men till det krävs stora mängder biokol. Från ståltillverkningen får man slagg, som vi behöver för att tillverka vår gröna betong, säger Emma och fortsätter:
– Vi måste alla inse att vi är en del av en lång kedja. Vi behöver mata varandras kretslopp och återbruka de material vi använder. Det krävs mod från företagen och stöd från våra politiker för att göra den gröna omställningen, men det är absolut möjligt.

Fakta: Idrottserbjudandet från Skanska

Runt om i landet pågår byggprojekt som genererar överskottsmassor. I stället för att transportera massorna till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept för att återanvända massorna till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längskidspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott.
Bland annat har Skanska gett klassiska Yxbacken i Norrköping ett ansiktslyft med 60 000 ton schaktmassor. Göteborg har fått en ny motocrossbana, och Stockkumla skytteklubb i Västerås bygger om sin skjutbana med hjälp av totalt 170 000 ton överskottsmassor.

Läs mer om idrottserbjudandet
Senast uppdaterad: 2021-10-04

Rekommenderad läsning