c

Frågor och svar om slutanvändare och arbetsplatsintroduktion

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren för slutanvändare gällande registrering, inloggning samt genomförandet av den digitala arbetsplatsintroduktionen.

Skapa/Registrera konto

Hur får jag tillgång till Skanskas arbetsplatsintroduktion?
Hur får jag tillgång till Skanskas arbetsplatsintroduktion?
Hur får jag ett konto till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion?
Hur får jag ett konto till Skanskas digitala arbetsplatsintroduktion?

Du egenregistrerar dig till Skanskas arbetsplatsintroduktion. När du kommer till startsidan klickar du på boxen registrera och fyller i uppgifterna. För att kunna göra det behöver du uppge följande uppgifter. Namn, personnummer, mejladress, företag, organisationsnummer, närmaste chef och telefonnummer samt namn och telefonnummer till närmast anhörig.

Hur skapar registrerar jag ett användarkonto?
Hur skapar registrerar jag ett användarkonto?

På inloggningssidan klickar du på boxen Registrera. Du kommer till en ny vy. Fyll i samtliga fält och klicka sedan på boxen Registrera.

Varför måste jag ange personnummer/Identitetsnummer när jag registrerar ett användarkonto?
Varför måste jag ange personnummer/Identitetsnummer när jag registrerar ett användarkonto?

För att Skanskas arbetsplats ska kunna identifiera dig och följa upp genomgången arbetsplatsintroduktion behövs ditt korrekta personnummer/identitetsnummer. Uppföljningen sker med stöd av ditt ID06-kort i de ID06-applikationer arbetsplatsen använder och ditt personnummer/identitetsnummer är kopplat till ditt aktuella ID06-kort du använder på arbetsplatsen.

Varför måste jag uppge nationalitet när jag registrerar ett användarkonto?
Varför måste jag uppge nationalitet när jag registrerar ett användarkonto?

När du väljer din nationalitet kommer du att se det korrekta formatet du måste ange, det är den grå texten i det fält där du registrerar ditt personnummer/identitetsnummer. Den grå texten försvinner när du börjar registrera ditt personnummer/Identitetsnummer.

Varför måste personnumret/identitetsnumret ha ett korrekt format?
Varför måste personnumret/identitetsnumret ha ett korrekt format?

Ett korrekt format på personnummer/identitetsnummer krävs för att kunna sammankoppla din identitet med ditt aktuella ID06-kort.

Varför använder man inte ID06 kortnummer istället för personnummer/identitetsnummer vid registreringen till introduktionen?
Varför använder man inte ID06 kortnummer istället för personnummer/identitetsnummer vid registreringen till introduktionen?

Kortnumret är endast tillfälligt kopplat till personnumret. Byter du arbetsgivare eller får ett nytt kort så får du även ett nytt kortnummer.

Varför måste jag ange mejladress?
Varför måste jag ange mejladress?

Din e-postadress behövs bland annat för att vi ska kunna administrera kontot såsom att skicka en notifikation till dig när giltighetstiden för introduktionen löper ut, eller för att kunna återställa lösenord ifall det har glömts bort.

Jag har ingen mejladress kopplad till mitt företag, hur gör jag?
Jag har ingen mejladress kopplad till mitt företag, hur gör jag?

Du kan använda din privata mejladress eller skapa en ny mejladress för ändamålet. Det kan göras gratis via exempelvis Gmail eller Hotmail. En mejladress behövs om exempelvis behov av att återställa lösenordet finns, men även för att få en notifikation om att introduktionens giltighetstid håller på att löpa ut.

Varför måste jag ange målgrupp?
Varför måste jag ange målgrupp?

Val av målgrupp styr dels vilken information du ska ange när du skapar ditt konto, dels vilken arbetsplatsintroduktion du ska genomgå.

Vilka uppgifter ska jag ange i fälten Närmaste chef och Telefonnummer närmaste chef om jag står som ägare av företaget?
Vilka uppgifter ska jag ange i fälten Närmaste chef och Telefonnummer närmaste chef om jag står som ägare av företaget?

Ange närmast anhörig och dennes telefonnummer. Vi behöver uppgifterna för att få kontakt med närmast anhörig i händelse av en eventuell allvarlig olycka.

Hur hanteras mina personuppgifter som jag anger vid skapandet/registreringen av användarkontot?
Hur hanteras mina personuppgifter som jag anger vid skapandet/registreringen av användarkontot?

Här får du komplett information om hur dina personuppgifter hanteras:
Behandling av personuppgifter

Logga in

Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord, hur gör jag nu?
Jag har glömt bort mitt användarnamn och lösenord, hur gör jag nu?

När du kommer till startsidan klickar du på länken Glömt lösenord? och fyller i den mejladress du använde när du registrerade dig första gången och klickar på boxen Skicka. Mejladressn är även ditt användarnamn. När du gjort det kommer du att få ett mejl med instruktioner hur du återställer ditt lösenord.

Språk

Vilka språk kommer Skanskas arbetsplatsintroduktion att finnas tillgänglig på?
Vilka språk kommer Skanskas arbetsplatsintroduktion att finnas tillgänglig på?

Den gemensamma delen av Skanskas arbetsplatsintroduktion finns på:

  • Svenska
  • Engelska
  • Polska
  • Estniska
  • Litauiska
  • Slovakiska
  • Rumänska
  • Spanska
  • Portugisiska

Den platsspecifika delen beror av vilka språk som arbetsplatsen lagt upp och publicerat den på.

Hur byter jag språk?
Hur byter jag språk?

Du byter språk genom att klicka på flaggorna överst på inloggningssidan?

Hur ska jag som har lässvårigheter klara av att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion?
Hur ska jag som har lässvårigheter klara av att genomföra Skanskas arbetsplatsintroduktion?

Det kommer att utvecklas en talsyntes vilket gör att du kan få alla texter upplästa. Fram till dess föreslår vi ett gruppgenomförande.

Kontakta arbetsplatsledningen för mer information.

Genomförande

Vilka enheter kan jag genomföra arbetsplatsintroduktionen på?
Vilka enheter kan jag genomföra arbetsplatsintroduktionen på?

Den kan genomföras på mobiltelefon, surfplatta (med operativsystem Android eller iOS) eller dator.

Hur lång tid tar det att genomföra arbetsplatsintroduktionen?
Hur lång tid tar det att genomföra arbetsplatsintroduktionen?

Mellan 10 och 30 minuter per del.

Behöver arbetsplatsintroduktionen genomföras i ett steg, eller kan jag avsluta och fortsätta där jag avslutade senast?
Behöver arbetsplatsintroduktionen genomföras i ett steg, eller kan jag avsluta och fortsätta där jag avslutade senast?

Du kan avsluta när du vill och gå tillbaka senare och påbörja där du slutade.

Hur navigerar jag i arbetsplatsintroduktionen?
Hur navigerar jag i arbetsplatsintroduktionen?

För att få ett godkänt resultat måste du gå igenom introduktionen i sin helhet. Du måste klicka på samtliga kapitel, boxar och ikoner och läsa igenom. När du har gjort det kommer ikoner, boxar och slutligen kapitlet att markeras med en bock i högra hörnet. Ser du inte den bocken innebär det att du inte gått igenom ett avsnitt eller kapitel.

Hur vet jag att jag är godkänd på Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler?
Hur vet jag att jag är godkänd på Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler?

När du genomfört introduktionen och blivit godkänd kommer en blå PopUp ruta upp som talar om att du är godkänd och kan gå vidare till Del 2 Din nya arbetsplats.

Jag har inte fått upp en popup-fönster som talar om att jag har blivit godkänd, vad gör jag?
Jag har inte fått upp en popup-fönster som talar om att jag har blivit godkänd, vad gör jag?

Kontrollera att du har gått igenom samtliga boxar i första delen av introduktionen, de ska vara markerade med en bock i högra hörnet för att du ska bli godkänd. När du har gått igenom hela utbildningen och samtliga boxar bockats för kommer en kvittens upp som du måste bocka för. När du gjort det får du tillgång till Del 2 Din nya arbetsplats.

Om det inte hjälper, kontrollera att PopUp fönster är aktiverat i den webbläsare du använder. För instruktioner hur du gör sök på Google aktivera popupfönster och ange direkt efter webbläsarens, mobiltelefonens eller surfplatans varumärke. T ex aktivera popupfönster Google Chrome.

Hur kommer jag vidare till Del 2 Din nya arbetsplats?
Hur kommer jag vidare till Del 2 Din nya arbetsplats?

När du har genomfört Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler med godkänt resultat har du möjlighet att söka upp introduktionen för den arbetsplats du ska utföra arbete på. Det gör du genom att antingen ange arbetsplatsens namn eller projektnummer i sökrutan Börja med att söka efter/hämta upp arbetsplatsintroduktionen till din nya arbetsplats eller genom att skriva in den kod du erhållit i sökrutan Jag har en kod. När du sökt efter arbetsplatsen kommer Arbetsplatsens introduktion upp. Klicka på länken Registrera mig. Introduktionen blir synlig under rubriken Äldre arbetsplatser. För att komma till introduktionen klickar du på länken Gå till den arbetsplatsspecifika introduktionen.

Varför kommer jag inte vidare till Del 2 Din nya arbetsplats?
Varför kommer jag inte vidare till Del 2 Din nya arbetsplats?

För att komma vidare till Del 2 Din nya arbetsplats måste du ha genomfört Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler med godkänt resultat. Först då kommer du att få tillgång till Del 2 Din nya arbetsplats. Kontrollera att du har gått igenom samtliga boxar i första delen av introduktionen, de ska vara markerade med en bock i högra hörnet för att du ska bli godkänd. När du har gått igenom hela utbildningen och samtliga boxar bockats för kommer en kvittens upp som du måste bocka för. När du gjort det får du tillgång till Del 2 Din nya arbetsplats.

Hur vet jag vilken arbetsplats jag ska söka efter för att kunna göra Del 2 Din nya arbetsplats i Skanskas arbetsplatsintroduktion?
Hur vet jag vilken arbetsplats jag ska söka efter för att kunna göra Del 2 Din nya arbetsplats i Skanskas arbetsplatsintroduktion?

Om du inte redan har fått information om arbetsplatsens namn eller projektnummer i Skanskas arbetsplatsintroduktion kontakta arbetsplatsledningen för att få det korrekta namnet eller projektnumret.

Jag har redan gjort Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler, men får inte tillgång till Del 2 Din nya arbetsplats?
Jag har redan gjort Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler, men får inte tillgång till Del 2 Din nya arbetsplats?

Giltighetstiden för Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler är ett år. Har ett år passerat sedan du gjorde Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler måste du göra om den.

Hur får jag information om att giltighetstiden för Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler gått ut?
Hur får jag information om att giltighetstiden för Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler gått ut?

Du kan se giltighetstiden när du är inloggad i arbetsplatsintroduktionen. Giltighetstiden hittar du direkt efter instruktionerna för genomförandet när du loggat in. Du får även en notifikation via mejl när giltighetstiden är på väg att löpa ut.

Jag har redan gjort Del 2 Din nya arbetsplats. Behöver jag göra om den när jag kommer till en ny arbetsplats?
Jag har redan gjort Del 2 Din nya arbetsplats. Behöver jag göra om den när jag kommer till en ny arbetsplats?

Ja. Varje arbetsplats är unik och introduktionen är innehållsmässigt anpassad för den arbetsplats du ska utföra arbete på.

Hur vet jag att jag att jag genomfört Del 2 Din nya arbetsplats med godkänt resultat?
Hur vet jag att jag att jag genomfört Del 2 Din nya arbetsplats med godkänt resultat?

När du har genomfört ett kapitel med godkänt resultat markeras kapitlet med en grön bock istället för ett rött utropstecken. När du genomfört hela Del 2 Din nya arbetsplats med godkänt resultat kommer ett popup-fönster upp som meddelar att du är godkänd och kan logga ut.

Du kan även se att du genomfört den aktuella arbetsplatsens introduktion Del 2 Din nya arbetsplats med godkänt resultat genom att logga in i Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler och scrolla ned till rubriken Äldre arbetsplatser och söka upp aktuell arbetsplats. Om du är godkänd är arbetsplatsen markerad med texten Godkänd i nedre vänstra hörnet. Om du inte är godkänd är den markerad med Ej godkänd.

Varför blir jag inte godkänd efter att jag genomfört Del 2 Din nya arbetsplats?
Varför blir jag inte godkänd efter att jag genomfört Del 2 Din nya arbetsplats?

För att bli godkänd måste du ha gått igenom samtliga kapitel och klickat på samtliga ikoner och boxar. När du har gjort det kommer en kvittensruta att bli synlig som du måste bocka för. Kontrollera att kapitel är markerade med en grön bock. Om ett eller fler kapitel har ett rött utropstecken innebär det att du missat något i kapitlet. Kontrollera att alla ikoner och boxar är markerade med en bock. Kontrollera även att du har kvitterat kapitlet genom att bocka för kvittensrutan som finns längst ned.

Jag har inte fått upp ett popup-fönster som talar om att jag har blivit godkänd på Del 2 Din nya arbetsplats, vad gör jag?
Jag har inte fått upp ett popup-fönster som talar om att jag har blivit godkänd på Del 2 Din nya arbetsplats, vad gör jag?

Kontrollera att samtliga kapitel är Markerade med en grön bock. Om ett eller fler kapitel är markerade med ett rött utropstecken innebär det att du inte är klar med kapitlet. Kontrollera de kapitel som inte är klara, har du gått igenom och klickat på samtliga boxar och ikoner? de ska vara markerade med en bock i högra hörnet för att du ska bli godkänd. När du har gått igenom hela kapitlet och samtliga boxar och ikoner bockats för kommer en kvittens upp längst ned i kapitlet som du måste bocka för.

Om det inte avhjälper problemet kontrollera att popUp fönster är aktiverat i den webbläsare du använder. För instruktioner hur du gör sök på Google aktivera popupfönster och ange direkt efter webbläsarens, mobiltelefonens eller surfplatans varumärke. Till exempel: aktivera popup-fönster Google Chrome.

Kan arbetsplatsen se om jag har genomfört introduktionen med godkänt resultat?
Kan arbetsplatsen se om jag har genomfört introduktionen med godkänt resultat?

Ja, arbetsplatsen kan kontrollera att du har genomfört introduktionen med ett godkänt resultat.

De kan se om du fullföljt Del 1 Värderingar samt Ordnings- och skyddsregler samt om giltighetstiden har löpt ut. De kan se om du är godkänd för aktuell Del 2 arbetsplatsspecifik introduktion. De kan även se om du påbörjat den men ännu ej slutfört den.