c

Samverkan ökar hållbarheten i Barkarbystaden

Barkarbystaden är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt. Här bygger Järfälla kommun en helt ny stad. Målet är att skapa en sjudande småstad med bostäder, kontor och butiker.

Grön bandgrävare  där maskinisten är i samtal med en person utanför grävmaskinen.
1 av 4 Järfälla kommun har valt att genomföra projektet i samverkan där Skanska har en rådgivande roll. Tillsammans fattar man de bästa besluten för såväl ekonomi som miljö.
Betongrör som ligger i djupt och brett dike. Uppe på kanten står två personer i gula varselkläder.
2 av 4 I Barkarbystaden utvecklar Skanska bland annat ett klimatneutralt kontor, hyresbostäder samt infrastruktur
Gul grävmaskin under arbete med att gräva i massor på marken.
3 av 4 Projektet har beslutat att så långt det går använda lastbilar, maskiner och övrig utrustning som drivs av fossilfria bränslen. Transporter som inte är eldrivna tankas med förnyelsebar råvara.
Skiss över Barkarbystaden med hus och vägar sett från luften.
4 av 4 Barkarbystaden i Järfälla kommun är ett av norra Europas största stadsutvecklingsprojekt.

Ett omfattande projekt som det här innebär möjligheter att skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Därför har Järfälla valt att genomföra projektet i samverkan, där Skanska som entreprenör även fått en rådgivande roll så att parterna tillsammans kan fatta de bästa besluten för såväl ekonomi som miljö.

Barkarbystaden ligger naturskönt med skogar och sjöar på lagom avstånd från Stockholm. När Barkarbystaden är klar kommer området att bli en knutpunkt för hela regionen med tunnelbana, regionaltåg och E4 Förbifart Stockholm. Totalt planerar Järfälla kommun att bygga 18 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser fördelade på 140 kvarter. För att lyckas behövs en infrastruktur som är rustad för framtiden.

Ny metod sparade 30 procent

I Barkarbystaden utvecklar Skanska bland annat ett klimatneutralt kontor, hyresbostäder samt infrastruktur. Utöver det är Skanska med och bygger Veddestabron. Ett stadsutvecklingsprojekt av den här storleken står inför många utmaningar och miljöfrågan ligger högt upp på kommunens agenda. Bland annat rinner Bällstaån genom området och vattnet måste skyddas från utsläpp och föroreningar. Dessutom har marken dålig hållfasthet och behöver förstärkas. Den traditionella metoden för markförstärkningar är att borra ner kalkcementpelare. Pelarna innehåller dock stora mängder kalk, vilket är en källa till koldioxidutsläpp.

Skanska och Järfälla kommun bestämde sig tidigt för att försöka hitta ett alternativ som släpper ut mindre koldioxid. Skanska analyserade förutsättningarna och tog fram ett recept på multicempelare som tillverkas av restprodukter från cementtillverkning. Beräkningar visar att tack vare de omkring 71 200 nya pelarna har projektet sparat minst 30 procent koldioxidutsläpp.

Fossilfri etapp

Skanska har som långsiktigt mål att vara klimatneutrala fram till 2045. För att lyckas behövs nytänkande och innovation redan idag. Både Skanska och Järfälla kommun har strävat efter att hitta hållbara lösningar och framgången med multicempelarna gav hela projektet ett ökat engagemang kring miljöfrågorna. Bland annat har de valt att använda Skanskas Gröna asfalt som tillverkas med hjälp av fossilfritt bränsle och har hög återvinningspotential. Projektet har dessutom beslutat att så långt det går använda lastbilar, maskiner och övrig utrustning som drivs av fossilfria bränslen. De transporter och fordon som inte är eldrivna tankas med HVO eller rapsolja, som är en förnyelsebar råvara.

Samverkan ger vinst för både klimat och ekonomi

När kunder som Järfälla kommun ställer höga klimatkrav blir ofta både miljö och ekonomi vinnare.

- Skanska har visat att stort engagemang och samverkan är en nyckelfaktor till att nå framgång, Janne Marie Svarthumle, byggprojektledare Järfälla Kommun.

Tillit till varandra och en starkare relation mellan beställare och entreprenör gör att samverkansprojektet många gånger vågar ta modiga beslut med långsiktiga lösningar. Det behöver inte kosta mer att satsa på hållbarhet. 2020 sparade Barkarbystaden 7 366 ton koldioxid i sina samlade insatser.

Senast uppdaterad: 2022-03-18

Rekommenderad läsning