c

Hållbarhet på agendan när VA-nätet byggs ut

Alingsås är en av de kommuner i Västsverige som växer kraftigt. Närheten till Göteborg och det natursköna läget gör orten attraktiv. Fler invånare innebär att kommunen behöver bygga ut infrastrukturen för vatten och avlopp. Samtidigt har Alingsås höga ambitioner inom Agenda 2030 och målsättningen är att bli ett föredöme som kommun.

Inför utbyggnaden av VA-systemet i Västra Bodarna valde kommunen att lägga stort fokus på hållbarhet redan i upphandlingen och tillsammans med Skanska, som tilldelades uppdraget, har de tagit fram en rad åtgärder som verkligen kan göra skillnad.

- Vi vill vara en kommun som tar ansvar och föregår med gott exempel, både mot andra kommuner och mot privata aktörer, förklarar Lovisa Björnsdotter som är projektchef på samhällsbyggnadskontorets VA-avdelning.

Upphandlingen av projektet i Västra Bodarna skedde inom ramen för partnering och redan i upphandlingsunderlaget fanns flera frågor som kopplade till Agenda 2030.

När projektet väl startade genomfördes workshopar där Skanska och Alingsås kommun tillsammans gick igenom de olika lösningarna och ringade in vilka delar av Agenda 2030 som låg projektet närmast. Fokus var hur man tillsammans skulle kunna hitta och skapa hållbara lösningar på både kort och lång sikt. Bland annat gick Skanska och Alingsås kommun igenom olika val av material och inköp. Alla inköp ska göras utifrån ett livscykelperspektiv där det också är viktigt att titta på tillverkning och transporter.

- Det märks att Alingsås kommun gör detta på riktigt och att det inte bara är något man säger, förklarar Johannes Gustafsson, Skanskas projektchef.

Lovisa Björnsdotter förklarar att det också är viktigt att se hållbarhet som en del av helheten: ”För oss handlar det om både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vårt projekt i Västra Bodarna visar att man inte behöver välja antingen miljö eller ekonomi.”

Positiv respons från invånarna

Målmedvetet arbete med hållbarhet har spridit sig långt utanför projektet och både privata näringslivet och invånare i kommunen har kommit med positiv feedback. Det gör att alla som är inblandade känner sig sporrade och vill hitta nya lösningar.

- I våra projekt försöker vi bryta ner hållbarhetsarbetet till konkreta aktiviteter som är enkla att följa och förstå. Då får vi störst effekt och utväxling, berättar Lovisa Björnsdotter.

Ett tydligt exempel på en åtgärd som både minskat klimatavtrycket och sparat pengar är tillämpningen av lokal hantering av schaktmassor. En god dialog med boende i området och möjligheter till praktik inom projektet skapar både social hållbarhet och ökad känsla av delaktighet.

- Vår erfarenhet hittills är att marknaden uppskattar att vi lyfter hållbarhet och miljö tidigt i projekten. Det känns jättebra att vi har hittat ett arbetssätt där det är naturligt för oss att ha med de här viktiga frågorna, avslutar Lovisa Björnsdotter.

Senast uppdaterad: 2023-01-13

Rekommenderad läsning