c

Elektrifiering nyckeln till utsläppsfritt byggande

Bristen på fossilfria drivmedel har snabbat på omställningen mot eldrivna entreprenadmaskiner. Just nu kartlägger Skanska marknaden, med målet att ligga steget före när tekniken mognat och utsläppsfritt blivit norm.

En elektrisk grävmaskin jobbar i Slakthusområdet i Stockholm.
1 av 6 Framtiden går på el. Allt fler dieseldrivna entreprenadmaskiner får nu en eldriven motsvarighet.
Ett orange elskåp på en byggarbetsplats.
2 av 6 Tillgången på el är nyckel till framtidens utsläppsfria byggande.
En elektrisk grusbil testas i Hammarängen i Skellefteå.
3 av 6 I Hammarängen kör Skanska en elektrisk grusbil som är en av de första i sitt slag.
Elektrisk borrigg från Epiroc har testats i Vällsta utanför Stockholm.
4 av 6 I Vällsta ha Skanska testat den första eldrivna borriggen som bjuder på både tystare och renare borrning.
Elektrisk grävmaskin jobbar vid Globen i Stockholm.
5 av 6 I Slakthusområdet vid Globen i Stockholm har Skanska skapat Sveriges största testbädd för morgondagens utsläppsfria maskiner.
Ellastbilen Scania P40 är den senaste i utvecklingen av elektriska lastbilar.
6 av 6 I Skanskas projekt i Karlstad körs en Scania P40 som är den senaste i utvecklingen av elektriska lastbilar.

Tänk dig en 100 tons fullastad dumper med däck stora som en fullvuxen människa. En mullrande jättemaskin i ett moln av dieselångor? Inte nödvändigtvis. Allt fler stora entreprenadmaskiner får nu en motsvarighet på el, antingen via batterier eller en kabel i väggen.
– Vi ser ett tekniksprång på marknaden som är drivet av en ökad efterfrågan. Allt fler kunder vill bygga utsläppsfritt, vilket ställer nya krav på oss som entreprenörer, men också på våra leverantörer, säger Henrik Nilsson som till vardags jobbar inom Väg och anläggning på Skanska.

Kartlägger omogen marknad

För att möta kundernas behov har Skanska initierat projektet ”Nätverket för utsläppsfria entreprenadmaskiner” som finansieras av Sustainovation. Henrik Nilsson, och kollegan Louise Alström från Skanska Industrial Solutions, har ett år på sig att kartlägga marknaden. Vilka erfarenheter har Skanska redan på området? Vilken typ av elmaskiner finns att tillgå? Hur många kunder planerar utsläppsfria upphandlingar? Vilka leverantörer jobbar med innovation inom eldrivet?
– Den här marknaden är fortfarande i sin linda. Det finns knappt femton stora leverantörer i Europa, och ingen har mer än en större modell i serieproduktion. Vissa jobbar fortfarande med prototyper, medan andra har valt att konvertera befintliga maskiner, säger Henrik och tillägger:
– Själva uppskalningen har vi alltså inte sett än, men den kommer.

Maskinerna står för 12 procent

Det finns flera skäl till att utvecklingen plötsligt tagit fart. Det osäkra världsläget med inflation och ökade priser är ett, men också den stora bristen på det fossilfria drivmedlet HVO 100 och det faktum att det bara är sju år kvar till 2030.
– Vi har som många andra samhällsaktörer ett delmål om att halvera våra utsläpp till 2030. Vi når inte upp till det just nu. Vi behöver öka omställningstakten, och eftersom vi vet att maskinerna står för runt 12 procent av koldioxidutsläppen i våra projekt är det ganska självklart vilken väg vi behöver ta, säger Louise.

Test av eldriven borrigg

Man får en känsla av nybyggaranda när Henrik och Louise berättar om allt som pågår runt om i verksamheten. Det testas elektriska asfaltvältar, stenkrossar och grävmaskiner. I Hammarängen i Skellefteå körs en av Sveriges första kommersiella el-grusbilar från Scania, och i Vällsta utanför Stockholm har Skanska fältprovat den första eldrivna borriggen för ovanjordsdrift, i samarbete med Epiroc.
Hjärtat i satsningen ligger dock i det gamla Slakthusområdet i Stockholm, som för närvarande är Sveriges största fossilfria entreprenad i stadsmiljö. Där samarbetar Skanska med Stockholms stad och Volvo Construction Equipment.
– I projektet siktar man på en total koldioxidbesparing på över 2 000 ton. Det motsvarar utsläpp från 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett helt år, berättar Henrik.

Varför behövs den här satsningen på eldrivet?
– Som stor entreprenör har vi ett visst ansvar. Vi behöver utforska alla möjligheter att minska våra koldioxidutsläpp, och även hjälpa våra kunder att förstå vad som är möjligt. Skanska har kommit långt när det gäller hållbara material och metoder. Maskinerna är nästa steg, säger Louise.

Vilka är de största utmaningarna framåt?
– I det här tidiga stadiet av omställningen är prisbilden för maskinerna en stor utmaning. Tekniken är också omogen. Det är precis som när de första elbilarna kom. En ombyggd dieselmaskin har inte samma flexibilitet och räckvidd som originalet. De här nackdelarna kommer att elimineras med tiden, men innan dess behöver vi som företag kanske ta vissa risker för att komma vidare, säger Henrik.

Vad är målet med projektet?
– Främst att skapa ett beslutsunderlag för hur Skanska ska gå vidare. Vilka affärsmodeller ska vi ha? Vilka investeringar behöver vi göra? Men det handlar också om att skapa kontakter och bygga upp en intern kunskapsbank. När tekniken mognar och allt fler kunder efterfrågar utsläppsfria entreprenader, då kommer vi att ligga vi steget före.

Senast uppdaterad: 2023-03-13

Rekommenderad läsning