c

Hammarängen siktar högt

Skellefteå Site East blev Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt. Nu när Skanska utvecklar ett nytt industriområde i staden är siktet ställt ännu högre. – Med Hammarängen vill vi nå europeisk standard, säger Skanskas Martin Lundholm.

Hammarängen ska bli ett nytt industriområde på 36 hektar med fokus på företag inom logistik och transport.

När Skanska lämnade över Skellefteå Site East till kommunen i början av 2022 var det bara att konstatera. De höga hållbarhetsmålen hade överträffats. Klimatbelastningen blev 75 procent lägre än om projektet hade genomförts på traditionellt sätt. Anläggningen kunde checka av 41 hållbarhetspunkter, inklusive fossilfritt bränsle i maskinerna, elektrisk krossning och användning av Skanskas gröna asfalt BioZero.

Siktar på Europa

När samma team, i samverkan med kommunen, tar sig an Hammarängen Skellefteå Södra är ambitionerna ännu högre. Den här gången har projektteamet arbetat fram 170 hållbarhetspunkter, stort som smått, och har flera innovationsspår på gång. Bland annat en förstudie för eldrivna drönarleveranser, med en drönarflygplats mitt i området, som görs via Skanskas strategiska arbetssätt Sustainovation. En annan lösning är E-ROC, som handlar om att krossa bergmaterial på ett nytt fossilfritt sätt.

– Vi ska ta det som vi gjorde bra på Site East, utveckla det och öka takten. För att nå ända fram vill vi CEEQUAL-certifiera projektet och genom detta hitta nya infallsvinklar och förbättringsmöjligheter, säger Skanskas projektchef David Nordberg.

– Om projektet lyckas bra i CEEQUAL, då matchar vi inte bara Sverige utan når hög europeisk standard på hållbarhetsarbetet, säger projektingenjör Martin Lundholm.

Hållbara samarbeten

Hammarängen ska bli ett nytt industriområde på 36 hektar med fokus på företag inom logistik och transport. En idé som teamet arbetat på tillsammans med Luleå Tekniska Universitet kretsar kring delningsekonomi.

– Vi tittar på om vi kan skapa en community-plattform. Kanske kan företagen i området samarbeta på något sätt? Varför inte ha en robotgräsklippare som går över alla 28 tomter i stället för att alla företag har varsin? Kan det finnas lånecyklar eller gemensam avfallshantering? Det finns mycket att samverka kring om man hittar rätt ekonomisk modell, säger David.

Strukturerat arbete

En framgångsfaktor för att komma framåt med alla nya idéer och initiativ är det faktum att Hammarängen är ett partneringprojekt. Skanska och Skellefteå kommun samverkar och tar alla viktiga beslut tillsammans.

– Vi har verkligen jobbat tätt tillsammans i alla viktiga beslut. Det känns bra att vi hjälps åt att driva utvecklingen av anläggningsbranschen framåt på detta sätt. Målet är att bli bättre hela tiden, säger Joel Hällgren, projektledare Skellefteå Kommun.
En annan nyckel till framgång är det hållbarhetsprogram som teamet utvecklade under arbetet med Site East.

– Vi har använt oss av ett strukturerat hållbarhetsarbete som vi gärna skulle se blev en branschstandard. Jag tror att alla skulle tjäna på om vi kunde jobba likartat i hela branschen, säger David.

Senast uppdaterad: 2022-10-06

Rekommenderad läsning