c

Nya vårdbyggnaden Malmö

  • Skanska bygger två sammanlänkade vårdbyggnader på totalt 108 000 kvadratmeter.
  • Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård.
  • I dagsläget är vi omkring 150 medarbetare på plats och när vi är som flest kommer vi vara runt 700 medarbetare.
  • För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar.
  • Den gamla administrationsbyggnaden uppfördes redan 1896.
  • Grundläggningsarbetet är omfattande.
  • Alla lokaler blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.
  • 2023 kommer den första patienten kunna ta plats i de nya vårdbyggnaderna och mötas av en grön läkande miljö.
  • Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls.

Framtidens vårdbyggnader växer fram i Malmö

När sjukhusområdet i Malmö moderniseras och förbättras växer ett av Europas modernaste sjukhus fram. Skanska har fått i uppdrag av Region Skåne att bygga två sammanlänkade vårdbyggnader på totalt 108 000 kvadratmeter.

Projektet har präglats av transparens vilket har möjliggjort stort engagemang av olika parter redan från tidigt skede – något som är viktigt i ett stort och komplext projekt som detta. Vårdpersonal, Region Skåne och vi på Skanska jobbar tillsammans för att nå det formulerade målet och skapa framtidens sjukvård.

Flexibla lokaler

De nya vårdbyggnaderna ska innehålla moderna vårdrum, operationssalar, mottagningar och intensivvårdsrum. Alla lokaler blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.

För att ytterligare höja kvaliteten på vården, bidra till patienternas läkandeprocess och uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Omsorgsfull förberedelse av området

Samverkansavtalet tecknades 2015 och vi på Skanska kom snabbt igång med arbetet. För att förbereda området och göra plats åt de nya vårdbyggnaderna har projektet både rivit byggnader och byggt nya kulvertar, flyttat entréer som används av patienter och sjukhuspersonal samt rivit fyra hus. Samtidigt som vi river och bygger nya lokaler så pågår verksamheten som vanligt i de befintliga lokalerna precis i anslutning till arbetsområdet.

I dagsläget är vi omkring 150 medarbetare på plats och när vi är som flest kommer vi vara runt 700 medarbetare.

Kulvertar knyter samman byggnaderna

För att säkra att alla flöden fungerar optimalt under och efter byggtiden har vi även fått i uppdrag att bygga kulvertar under området. Kulvertarna knyter samman byggnaderna och säkerställer försörjningen av nödvändiga installationer till vårdbyggnaderna samt garanterar patientsäkra transporter mellan byggnaderna inom området. Vi har även behövt göra smärre ombyggnadsprojekt i de kringliggande byggnaderna, för att skapa förutsättningar för vården att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler under byggtiden.

I dagsläget pågår gjutningar av källaren i den första vårdbyggnaden och vi borrar spont för den andra bygganden. Parallellt med produktionen planerar vi och är nära involverade i utformningen av byggnaderna.

Målet – noll oplanerade störningar

Byggarbetsplatsen är trång och utmaningarna många. Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård. Vårt mål är att ha noll oplanerade störningar för verksamheterna. För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar, speciellt sådana som inkluderar buller, damm och vibrationer.

Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls. Säkerhet är högsta prioritet för alla i projektet och för att för att leda det arbetet och hela tiden ta hänsyn till tredje man har vi utsett en person som jobbar heltid med säkerhetsfrågorna. I nära samverkan arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och andra entreprenörer på området för att hjälpas åt att planera och skapa en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet.

Ett hållbart projekt – på olika sätt

Grönt och hållbart är ledord när sjukhusområdet i Malmö utvecklas. Energikraven är i enlighet med Miljöbyggnad guld och ambitionen är att nå Miljöbyggnad silver för vårdbyggnaderna.

Grundvattnet som finns på området renar vi från till exempel suspenderade substanser och ämnen som bly och dikloretan innan vattnet går ut i dagvattenledningarna. Dikloretan finns i grundvattnet eftersom en gammal kemtvätt en bit bort har förorenat området.

I projektet använder vi gröna lösningar och andra miljöförbättrande åtgärder som Byggvarubedömning (BVB) och klimatkalkyl, vilken tydligt visar hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser.

Nyfikna barn involveras

En av de verksamheter som ser ut över bygget är Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen på sjukhuset. Byggprojekt är spännande och barn är nyfikna, så tillsammans med avdelningen och Region Skåne arrangerar vi nu två gånger om året ”Barnen till bygget och bygget till barnen”. Det är med stor glädje som barnen från sjukhuset får möjlighet att prova skyddsutrustning, klättra upp i våra maskiner, gå tipspromenad på avdelningen med byggfrågor eller titta på projektet live genom VR-glasögon.

2023 kommer den första patienten kunna ta plats i de nya vårdbyggnaderna och mötas av en grön läkande miljö. I Sveriges tredje största universitetssjukhus kommer det finnas avancerad sjukvård och patientnära klinisk forskning och utbildning.

Många våningar för alla behov

Vi bygger två sammanlänkade byggnader där de olika våningsplanen skapas för att täcka alla vårdbehov.

Plan 08-09 är källarvåning och endast för personal.
Plan 10 är delvis publik med vårdlokaler samt teknikutrymmen.
Plan 11 innehåller vårdlokaler
Plan 11-13 innehåller vårdlokaler för tung vård samt sterilteknik.
Plan 14 utgör teknikutrymmen. Mindre del utgörs av administrativ lokal och eventuellt vårdlokal.
Plan 15-18 innehåller vårdlokaler för lättare vård.
Plan 18-20 utgör teknikutrymmen. Endast personal vistas normalt på planet.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects