c

Nya vårdbyggnaden Malmö

 • Sjukhusområdet ligger mitt i staden med närhet till kommunikationer, stadsmiljö och gröna ytor. Foto Charlotte Carlberg Barg
 • Det nya sjukhusområdet möter framtidens krav.
 • I nära samverkan arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och andra entreprenörer på området för att hjälpas åt att planera och skapa en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet. Foto Charlotte Carlberg Barg
 • I dagsläget är vi omkring 150 medarbetare på plats och när vi är som flest kommer vi vara runt 700 medarbetare.
 • För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar.
 • Den gamla administrationsbyggnaden uppfördes redan 1896.
 • Grundläggningsarbetet är omfattande.
 • Alla lokaler blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.
 • 2023 kommer den första patienten kunna ta plats i de nya vårdbyggnaderna och mötas av en grön läkande miljö.
 • Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls.
 • Byggarbetsplatsen är trång och innebär utmaningar.
 • Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård.
 • Lokalerna blir flexibla och möter framtidens krav.
 • Verksamheten pågår som vanligt i de befintliga lokalerna precis i anslutning till byggarbetsplatsen
 • Vi har skapat en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet
 • De flexibla lokalerna är ljusa och moderna.
 • Från taket möts man av en fantastisk utsikt över Malmö.
 • Översikt av de olika våningsplanen.

När Region Skåne moderniserar och utvecklar sjukhusområdet i Malmö har Skanska fått i uppdrag av att bygga den nya vårdbyggnaden på totalt 108 000 kvadratmeter.
Projektet har redan från start karaktäriserats av stort engagemang och samverkan av alla parter redan från tidigt skede, något som är extra viktigt i ett stort och komplext projekt som detta.

Flexibla lokaler

Den nya vårdbyggnaden ska innehålla moderna vårdrum, operationssalar, hybridsalar, mottagningar och intensivvårdsrum. Lokalerna blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.

För att ytterligare höja kvaliteten på vården och bidra till patienternas läkandeprocess kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

2024 kommer den första inflytten ske i den nya vårdbyggnaden.

Omsorgsfull förberedelse av området

Kontraktet tecknades 2015 och vi på Skanska kom snabbt igång med arbetet. För att förbereda området och göra plats åt den nya vårdbyggnaden har uppdraget bestått av att både riva uttjänta byggnader och bygga nya kulvertar, flyttat entréer som används av patienter och sjukhuspersonal. Verksamheten pågår som vanligt i de befintliga lokalerna precis i anslutning till byggarbetsplatsen, ett faktum som innebär speciella utmaningar under byggtiden

Kulvertar knyter samman byggnaderna

För att säkra att alla flöden fungerar optimalt under och efter byggtiden har vi även fått i uppdrag att bygga och leda om kulvertar under sjukhusområdet. Kulvertarna knyter samman byggnaderna och säkerställer försörjningen av nödvändiga installationer till vårdbyggnaderna samt garanterar patientsäkra transporter mellan byggnaderna inom området. Vi har även behövt göra smärre ombyggnadsprojekt i de kringliggande byggnaderna, för att skapa förutsättningar för vården att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler under byggtiden.

Allt för att inte störa verksamheten på sjukhuset

Byggarbetsplatsen är trång och innebär utmaningar. Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård. För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar, speciellt sådana som inkluderar buller, damm och vibrationer.

Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls. Säkerhet är högsta prioritet för alla i projektet och för att för att leda det arbetet och hela tiden ta hänsyn till tredje man har vi utsett en person som jobbar heltid med säkerhetsfrågorna. I nära samverkan arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och andra entreprenörer på området för att hjälpas åt att planera och skapa en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet.

Ett hållbart projekt – på olika sätt

Grundvattnet som finns på området renar vi från till exempel suspenderade substanser och ämnen som bly och dikloretan innan vattnet går ut i dagvattenledningarna. Dikloretan finns i grundvattnet eftersom en gammal kemtvätt en bit bort har förorenat området.
I projektet använder vi gröna lösningar och andra miljöförbättrande åtgärder som Byggvarubedömning (BVB) och klimatkalkyl, vilken tydligt visar hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser.

Nyfikna barn involveras

En av de verksamheter som ser ut över bygget är Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen på sjukhuset. Byggprojekt är spännande och barn är nyfikna, så tillsammans med avdelningen och Region Skåne arrangerar vi nu två gånger om året ”Barnen till bygget och bygget till barnen”. Det är med stor glädje som barnen från sjukhuset får möjlighet att bland annat prova skyddsutrustning, klättra upp i våra maskiner, gå tipspromenad på avdelningen med byggfrågor eller titta på projektet live genom VR-glasögon. Initiativet är pausat med anledning av den pågående pandemin.

Många våningar för alla behov

Vi bygger två sammanlänkade byggnader där de olika våningsplanen skapas för att täcka alla vårdbehov.

Antal projekt

loading