c

Nya vårdbyggnaden Malmö

 • Tre stora vita byggnader reser sig mot den lägre staden och vattnet som syns i bakgrunden.
 • Nya vårdbyggnaden Malmö växer fram med en rasande fart.
 • Terrassen på den södra byggnaden har en makalös utsikt över Malmö.
 • Den norra byggnaden har en mäktig fasad.
 • De två byggnaderna sammanbinds av en gång.
 • Arbetet har pågått sedan 2015.
 • Byggnaden har stora installationsvåningar som är komplexa och komplicerade.
 • De nya och de gamla byggnaderna får ett fint samspel på området
 • Den nya vårdbyggnaden ska innehålla moderna vårdrum, operationssalar, hybridsalar, mottagningar och intensivvårdsavdelning.
 • Sjukhusområdet ligger mitt i staden med närhet till kommunikationer, stadsmiljö och gröna ytor. Foto Charlotte Carlberg Barg
 • Det nya sjukhusområdet möter framtidens krav.
 • I nära samverkan arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och andra entreprenörer på området för att hjälpas åt att planera och skapa en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet. Foto Charlotte Carlberg Barg
 • I dagsläget är vi omkring 150 medarbetare på plats och när vi är som flest kommer vi vara runt 700 medarbetare.
 • För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar.
 • Den gamla administrationsbyggnaden uppfördes redan 1896.
 • Grundläggningsarbetet är omfattande.
 • Alla lokaler blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.
 • 2023 kommer den första patienten kunna ta plats i de nya vårdbyggnaderna och mötas av en grön läkande miljö.
 • Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls.
 • Byggarbetsplatsen är trång och innebär utmaningar.
 • Översikt av de olika våningsplanen.
 • Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård.
 • Lokalerna blir flexibla och möter framtidens krav.
 • Verksamheten pågår som vanligt i de befintliga lokalerna precis i anslutning till byggarbetsplatsen
 • Vi har skapat en säker arbetsplats för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet
 • De flexibla lokalerna är ljusa och moderna.
 • Från taket möts man av en fantastisk utsikt över Malmö.
 • Under projektets gång har vi behövt ta hänsyn till den pågående verksamheten.

Sjukhusområdet i Malmö moderniseras

När Region Skåne moderniserar och utvecklar sjukhusområdet i Malmö har Skanska i uppdrag att bygga den nya vårdbyggnaden.

Projektet genomförs i samverkan och har redan från start karaktäriserats av stort engagemang av alla parter. Något som är extra viktigt i ett stort och komplext projekt som detta.

Flexibla lokaler

Den nya vårdbyggnaden ska innehålla moderna vårdrum, operationssalar, hybridsalar*, mottagningar och intensivvårdsavdelning. Lokalerna blir flexibla för att kunna förändras och möta framtidens krav.
För att ytterligare höja kvaliteten på vården och bidra till patienternas läkandeprocess kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Första inflytt kommer att ske 2024.

Kontraktet tecknades 2015 och vi på Skanska kom snabbt igång med arbetet. För att förbereda området och göra plats åt den nya vårdbyggnaden har uppdraget bland annat bestått av att riva uttjänta byggnader, schakta bort enorma massor och stora arbeten med kulvertar.

För att säkra att alla flöden fungerar optimalt under och efter byggtiden har vi i uppdrag att bygga och leda om kulvertar under sjukhusområdet. Kulvertarna knyter samman byggnaderna och säkerställer försörjningen av nödvändiga installationer till vårdbyggnaderna samt garanterar patientsäkra transporter mellan byggnaderna inom området. Vi har även utfört smärre ombyggnadsprojekt i kringliggande byggnader, för att skapa förutsättningar för vården att bedriva sin verksamhet i befintliga lokaler under byggtiden.

Verksamheten pågår som vanligt i de befintliga lokalerna precis i anslutning till byggarbetsplatsen, ett faktum som innebär speciella utmaningar under byggtiden.

Allt för att inte störa verksamheten på sjukhuset

Byggarbetsplatsen är trång och innebär utmaningar. Att bygga i en pågående verksamhet ställer höga krav på oss och vi jobbar hela tiden aktivt med att inte störa befintlig vård. För att hela tiden ligga steget före planerar vi noga alla moment och störningar, speciellt sådana som inkluderar buller, damm och vibrationer.

Säkerheten och arbetsmiljön är alltid viktigast för oss på Skanska – vi arbetar säkert eller inte alls. Säkerhet är högsta prioritet för alla i projektet och för att för att leda det arbetet och hela tiden ta hänsyn till tredje man har vi utsett en person som jobbar heltid med säkerhetsfrågorna. I nära samverkan arbetar vi tillsammans med beställare, underentreprenörer och andra entreprenörer på området för en säker och hälsosam arbetsplats – för oss som jobbar här och för de som vistas i vår närhet.

Ett hållbart projekt – på olika sätt

Grundvattnet som finns på området har vi renat från till exempel suspenderade substanser och ämnen som bly och dikloretan innan vattnet åter letts ut i dagvattenledningarna.
I projektet använder vi gröna lösningar och andra miljöförbättrande åtgärder som Byggvarubedömning (BVB) och klimatkalkyl, vilken tydligt visar hur olika material och arbetssätt påverkar utsläppen av växthusgaser.

Nyfikna barn involveras

En av de verksamheter som ser ut över bygget är Barn- och Ungdomsmedicinavdelningen på sjukhuset. Byggprojekt är spännande och barn är nyfikna, så tillsammans med avdelningen och Region Skåne har vi arrangerataktiviteten ”Barnen till bygget och bygget till barnen”. Det är med stor glädje som barnen från sjukhuset får möjlighet att bland annat prova skyddsutrustning, klättra upp i våra maskiner, gå tipspromenad på avdelningen med byggfrågor eller titta på projektet live genom VR-glasögon.

*En hybridsal är en operationssal där man kan kombinera exempelvis modern röntgenteknik med kirurgi, vilket medför att man slipper flytta patienter mellan olika salar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading