c

Skanska förstärker arbetet mot arbetslivskriminalitet

Fusk och regelbrott är en utmaning för byggbranschen. Nu växlar Skanska upp arbetet mot arbetslivskriminaliteten med bättre rutiner och kontroller, men också samarbete med andra aktörer. – Det är ett arbete som kräver mod, säger inköpschefen Madelene Öhrn.

Byggbranschen är omgärdad av snåriga regler och komplexa avtal, vilket ibland utnyttjas av oseriösa aktörer.

Kriminalitet i arbetslivet är ett stort problem för samhället, och byggsektorn är en av de mest utsatta branscherna. Komplexa regler och lagar, i kombination med en stor flora av olika leverantörer, lockar till sig oseriösa företag som sätter fusket i system. Det kan handla om svarta löner, obehörig arbetskraft, felaktiga anställningsvillkor eller mygel med skatter och avgifter.

– Vi har jobbat med de här frågorna länge, men behöver öka insatserna för att motverka riskerna på våra arbetsplatser. Det är viktigt ur ett affärsmässigt och moraliskt perspektiv, men också grundläggande i vår strävan att bygga för ett bättre samhälle, säger Bengt Staaff, chef för Hälsa och säkerhet på Skanska.

Lätt att göra fel

På Skanska kallas området Seriositet och målet är att bara samarbeta med seriösa leverantörer som följer lagar, har kollektivavtal och som prioriterar säkerheten för medarbetarna. Men det är ibland lättare sagt än gjort.

– Det behövs många olika aktörer på en byggarbetsplats och ibland krävs det mycket manuellt arbete för att få fram information om skatter, intyg, löner och annat. Vi har också ett väldigt komplext regelverk i Sverige som gör det lätt att göra fel. Ibland är det svårt att veta om något företag fuskar medvetet, eller bara inte förstår hur lagarna fungerar.

Viktigt att våga agera

För att underlätta arbetet ute i projekten har Skanska utvecklat ett digitalt verktyg som kallas Kula– kontroll och uppföljning av leverantörer på arbetsplatsen. Skanska har krav på att alla som ska vara på arbetsplatsen är föranmälda digitalt, med inskrivning och mottagningskontroll innan de får access till projektet. Det görs också både annonserade och oannonserade arbetsplatskontroller av anlitade tredjepartföretag.

– Det här gör vi för att alla ska känna sig trygga. Vi vill ha en arbetsplatskultur där alla vågar agera om de misstänker att något inte står rätt till, exempelvis via vår visselblåsarfunktion.

En annan viktig del är samverkan med våra interna fackliga företrädare.

– Vi har sedan tidigare ett systematiskt arbete ihop med Byggnads för hur vi tillsammans löser frågor som uppstår kopplat till vårt huvudentreprenörskap. Den partsgemensamma funktionen Svensk Byggkontroll blir förhoppningsvis en naturlig utvidgning av det samarbetet, säger Bengt Staaff.

Dela mer information

En som arbetar med Seriositet dagligen är Madelene Öhrn, inköpschef på Skanska i Göteborg. I hennes roll ingår att stötta projekten i frågan. Hon är bland annat implementeringsansvarig för Kula i sin region och sitter med i Byggföretagens arbetsgrupp i Väst gällande Upphandling och Sund Konkurrens.

– Vi på Skanska kan inte lösa det här själva. Vi behöver samarbeta med kunder, andra entreprenörer, leverantörer och myndigheter, och jag tror att vi måste dela ännu mer information än vi gör i dag för att kunna stoppa det här.

Vad händer om ni upptäcker att någon inte har rätt att vara på arbetsplatsen?

– Det är en svår fråga, eftersom det inte finns ett enkelt svar. Att jobba med Seriositet är ett arbete som kräver mod, säger Madelene och förklarar vidare:

– Om det finns oklarheter kring en leverantör gäller det att vara tydlig, bestämd och agera direkt. Kanske kan företaget få fram den dokumentation som behövs? Om inte kanske vi behöver stoppa arbetet. Det kan vara tufft, men vi måste om vi vill förändra marknaden.

Enligt Bengt Staaff pågår nu en kraftsamling där dedikerade personer i organisationen har tillsatts för att jobba med frågan framåt. Alla arbetsplatser kommer att se över sina rutiner för inskrivning under 2024.

– Att fortsatta utveckla arbetet med Seriositet inom Skanska och tillsammans med branschen är en av våra viktigaste prioriteringar.

Senast uppdaterad: 2023-10-23

Rekommenderad läsning