c

Nätverket som lockar kvinnor till byggbranschen

Hur kan en mansdominerad bransch bli mer attraktiv för kvinnor? På Skanska Sverige är en av lösningarna ett nätverk för kvinnorna i företaget. ”Ett av våra viktigaste uppdrag är att lyfta fram förebilder”, säger Terese Lindblad, ordförande för Aks.

Två kvinnliga yrkesmedarbetare pratar med varandra.
1 av 2 I över 20 år har Skanskas eget nätverk för kvinnliga medarbetare lyft frågor om allt från varselkläder för gravida till separata omklädningsrum i byggbodarna.
terese-lindblad
2 av 2

När Skanskas affärsnätverk för kvinnor, Aks, startade år 2000 var tanken att skapa ett forum för professionell utveckling för kvinnor, i en bransch där de flesta kollegorna var män. Målet var att göra Skanska mer attraktivt som arbetsgivare, både internt och externt, lyfta fram förebilder och skapa mer dynamik i företaget. Det är fortfarande grundsyftet, men frågorna är bredare i dag än för tjugo år sedan.

– I dag handlar det inte bara om jämställdhet mellan könen utan om mångfald och inkludering i stort. Det är lika viktigt att ha en bredd på våra arbetsplatser när det gäller ålder, kön, sexuell läggning eller bakgrund, säger Terese Lindblad.

Vill attrahera kvinnliga medarbetare

Skanska Sverige har i dag 3,8 procent kvinnliga yrkesmedarbetare, jämfört med 2 procent i byggbranschen i stort. Andelen kvinnliga tjänstemän är 33,7 procent.

– Ett viktigt uppdrag för Aks är att attrahera kvinnor till mansdominerade befattningar och chefspositioner. Där har Skanska gjort en betydande förflyttning på senare år, men vi får inte nöja oss med det, säger Terese och fortsätter:

– Ute i våra projekt är andelen kvinnliga medarbetare fortfarande låg och för vissa av våra kvinnliga yrkesmedarbetare kan nätverksträffarna med Aks vara enda gången de träffar andra kvinnor i samma roll.

Mångfald ökar lönsamheten

Några av de frågor nätverket jobbat med under åren är gemensamma byggbodar med separat omklädningsrum, arbetskläder för kvinnor i projekt, varselkläder för gravida och personer med funktionsvariationer. Skanskas globala tema för internationella kvinnodagen 8 mars 2024 är ”Inspire Inclusion”. Terese Lindblad förklarar:

– Att alla får vara delaktiga är en förutsättning för att våra arbetsplatser ska fungera och teamen uppnå sin fulla potential. Det handlar också om att skapa en bra psykosocial miljö där alla vågar flagga för om något inte är som det ska.

Vad kan man som enskild medarbetare göra för att främja inkluderingen?

 – Det är viktigt att alla kollegor får synas och komma till tals. Säg till om du tycker att det inte sker. Alla behöver utmana sina egna fördomar och stereotypa uppfattningar.

Fakta

Aks står för Affärsnätverk för kvinnor och personer som identifierar sig som kvinnor i Skanska. Nätverket bildades år 2000 på uppdrag av Skanskas ledningsgrupp i Sverige.
I dag finns det fyra geografiska nätverksgrupper, Norr, Väst, Syd och Mellansverige samt en grupp för kvinnliga yrkesarbetare, Aks-Y.
Nätverkets mål är att lyfta fram kvinnliga förebilder, göra Skanska mer attraktiv som arbetsgivare för kvinnor samt verka för att attrahera kvinnor till traditionellt mansdominerade befattningar och chefspositioner.

Senast uppdaterad: 2024-03-07

Rekommenderad läsning