c

Hållbarhetsentusiast bygger off-grid i Jönköping

Går det att svanenmärka flerbostadhus? Frågan ställdes i Olle Strandsäters examensarbete för 15 år sedan och nu bygger Skanska Jönköpings första. Tack vare Olles miljöengagemang har Skanska också valts ut att bygga världens första självförsörjande hyreshus.

Olle Strandsäter, distriktschef på Skanska

När Olle Strandsäter, distriktschef i Jönköping, fick höra talas om planerna på off-gridhus kände han att det här var något för Skanska.

– Vi har den rätta kompetensen, med kunniga medarbetare inom innovativ grön teknik som kan bli nyckelpersoner i bygget. Jag beskrev både Skanskas expertis och mitt personliga engagemang för grönt byggande. Detta tillsammans bidrog till att Vätterhem valde Skanska som samarbetspartner, säger Olle och berättar att projektet ännu är i sin linda. Planering och projektering pågår.

I projektet byggs fyra hus med totalt 80 lägenheter. Hälften blir självförsörjande när det gäller el, vatten, avlopp och värme. Exakta jämförelsetal kan tas fram när det utförs mätningar i de olika husen, på så vis ska man dra lärdom av den nya tekniken för att se vilka delar som går att använda i befintliga bostadsbestånd.

– Det är ett jättespännande projekt där den stora utmaningen är att inte bygga en ”teknisk julgran”. Det ska in mycket ny teknik, som ska samspela, samtidigt som det ska vara bostäder som upplevs som vanliga bostäder. Andra utmaningar är att få ekonomi i projektet och att lära oss hur man på bästa sätt lagrar energi från sommar till vinter.

Miljöfokus hela livet

Olle Strandsäters fokus har alltid varit grönt. Kanske var det hans pappas starka engagemang för energieffektiviseringar som spillde över på sonen.

– På bilsemestrarna åkte vi runt och tittade på kärnkraftverk, vindkraftverk och vattenkraftverk, pappa brinner för ämnet, säger Olle.

Han berättar att miljöfrågorna också var aktuella under gymnasietiden, då Agenda 21 var nytt. Intresset för klimatfrågor växte.

Utanför sitt kontor ser han Jönköpings första Svanenmärkta hyreshus växa fram. När Olle studerade på universitetet handlade märkningen mest om tvättmedel. Man hade precis byggt den första Svanenmärkta villan.

– I mitt examensarbete undersökte jag om det skulle vara möjligt att bygga Svanenmärkta flerbostadshus. Det känns som att den cirkeln nu är sluten.

Prata om det vi gör

I sitt jobb som distriktschef påverkar Olle alla projekt i grön riktning. Tack vare hans engagemang har klimatvänlig betong i det närmaste blivit standard i distriktets projekt.

– Tillsammans med kund lyckades vi få tillräckligt stort underlag så att fabriken i Jönköping kunde ställa om för ändamålet.

Olle är också med och påverkar klimatfrågan i ett Hållbarhetsnätverk i länet. Hans ständiga mantra är att vi måste prata om det vi gör. Vi måste veta att det vi gör påverkar miljön.

– Vi gör redan väldigt mycket bra. Det ska vi lyfta och synliggöra! Vi ska också synliggöra hur mycket koldioxidutsläpp branschen står för och hur vi kan minska det. Vi måste bli bättre på att effektivisera materialanvändningen i våra konstruktioner, då sparar vi både pengar och klimat. När det blir över ett halv ton betong efter en gjutning ska vi veta att det gått åt mycket koldioxid för att tillverka den. Då kanske vi struntar i att ta i lite extra ”för säkerhets skull” nästa gång, säger Olle och påpekar att vi i Sverige har både kunskapen och ekonomin och att vår skyldighet är att bidra till något gott för världen.

– Vi har levt över våra tillgångar för länge. Vi har inte råd att släppa ut mer koldioxid än vad jorden kan ta emot. Nu tar vi vårt ansvar och använder vår kompetens på rätt sätt. Vi ska göra bättre affärer för klimatet.

Senast uppdaterad: 2020-10-01

Rekommenderad läsning