Digitalisering pågår

Digitalisering pågår

Vi på Skanska vill bidra till hållbar samhällsutveckling. Därför är vår ambition att bli ledande inom branschen på att nyttja digitalisering, med hjälp av innovation och ny teknik.

Vi har kommit en bit på vägen i den förändringsresa vi genomför tillsammans med medarbetare, underentreprenörer, kunder, konsulter och andra samarbetspartners. Att digitalisera våra verktyg, arbetssätt och processer handlar ytterst om hur vi ska leva upp till Skanskas värderingar som säkerhet, inkludering och hållbarhet. Därför kommer aldrig digitalisering i sig att vara ett mål för oss. Digitalisering är ett medel på vägen till ett bättre samhälle.

Prisvinnande ESS flyttar fram gränserna

European Spallation Source, ESS, har tagit projekt till nästa nivå när det kommer till arbetet med digitala verktyg och modeller. Det fick man också ett rejält kvitto på när projektet i Lund vann den internationella innovationstävlingen Autodesk AEC Excellence Awards 2019 i kategorin ”Building Design, Large projects”.

Bildvisualisering: ESS/Team HLA

– Vi har samlat ihop digital information kring det vi bygger i betydligt högre grad än vid ett normalt projekt. Alla modeller, ritningar, beskrivningar, specifikationer med mera lagras i beställarens PLM-system, processen som hanterar livscykeln för en produkt. Detta kan sedan användas för att visualisera information på olika sätt, säger Skanskas Martin Hörestrand, ansvarig digital ledare i projektet.

ESS kommer att bli en av världens mest moderna och hållbara forskningsanläggningar i sitt slag. Anläggningen som bland annat har en oerhört kraftfull neutronkälla, toppmoderna neutroninstrument och ett datacentrum för vetenskaplig databehandling, ska stå klar 2023 och var i full drift 2025.

Kostnadseffektiva processer

Här arbetar Martin Hörestrand, ansvarig för BIM- och datakoordinator-gruppen. Han berättar om hur digitalisering har effektiviserat arbetet på olika sätt.

– Ett bra exempel är de informationskedjor vi använt oss av inom betongarbetena. Det är väldigt mycket betong och armering i vissa av byggnaderna och vi bestämde oss tidigt i processen för att vi skulle modellera armeringen i 3D. Detta görs bland annat i broprojekt, men inte så ofta i husprojekt, säger han och fortsätter:

– Modellerna som konstruktörerna levererade skickades vidare för anpassning till produktion, det vill säga att man gjorde om armeringen till mattor eller prefabricerade korgar. Därefter skickades modellerna till armeringstillverkaren som använde dem för att styra sina maskiner. När armeringen kom till projektet var den taggad på samma sätt som i modellen. Detta sparade både tid, pengar och spill! Några arbetsledare som jag pratat med säger att man kanske hade behövt tio gånger fler ritningar om inte modellerna funnits, så deras arbete har underlättats en hel del.

Digitalt arbete ökar förståelsen

I princip alla tjänstemän och en hel del yrkesarbetare i projektet får gå en utbildning i någon av de BIM-programvaror som används.

– Det underlättar arbetet och förståelsen för vad vi ska utföra när alla har samma bild. Även medarbetarna efterfrågar modeller och vill ibland ha specialmodeller. Som när vi arbetade med pålningen till exempel. Med över 7000 pålar måste man noga tänka igenom hur de ska placeras och hur pålmaskinerna ska arbeta, samt ta hänsyn till hur det ser ut under marken. Till detta gjorde vi en specialmodell, säger Martin.

Gruppen svetsas samman

Projektet ESS är, som vi nämnt tidigare, speciellt på många sätt. Dels har alla objekt ett ID-nummer, motsvarande ett personnummer, vilket gör att man kan jobba i förvaltningen och till viss del i produktionen, på ett annat sätt.

– En annan sak som sticker ut är att vi har använt VR i hög grad. Speciellt i möten med beställaren där vi har kunnat stämma av deras framtida arbetsmiljö. Detta har också blivit en tembuildingaktivitet i projektet. Vi har cirka 50 olika nationaliteter som arbetar här och projektet drivs gemensamt av 13 länder, och de flesta tycker att VR är roligt och kan vara ett bra sätt att kommunicera när man inte förstår språket.

Martin och hans kollegor arbetar tillsammans med beställarens organisation, vilka ofta är maskiningenjörer eller forskare från olika delar av världen.

– De har andra sätt att se på problem, toleranser, klassificeringar och lösningar, vilket gör att man lär sig något nytt i stort sett varje dag. Jag har verkligen fått anledning att damma av mina gamla fysikkunskaper, säger Martin med ett skratt.

Digitalisering i praktiken

En enklare och säkrare vardag för medarbetare och underentreprenörer genom mer förutsägbarhet och tydlighet. Mer effektiva projekt och bättre samarbeten för våra kunder och partners. Och i förlängningen minskad klimatpåverkan eftersom resurser kan användas klokare. Som samhällsbyggare har vi mycket att vinna på att digitalisera. En nyckel är hur väl vi lyckas genomföra detta i vardagen, i projekten.

Därför finns sedan några år digitala coacher och digitala ledare inom alla verksamhetsområden på Skanska. Deras roll är att driva digitaliseringsfrågorna på alla nivåer. Ett annat sätt att samla framgångsfaktorer och driva området framåt är det interna initiativet DigiHub, där digitala kompetenser från hela Skanska möts och utbyter erfarenheter.

Röster om digitalisering

Det kommer att krävas mer av alla, menar branschens aktörer. Det räcker inte längre att var och en tänker på sin affär eftersom en obruten digital informationskedja leder till ökat värde för alla. Läs vad representanter för olika verksamheter tycker Per-Anders Eriksson, Skanska, Thomas Eriksson och Peter Karlsson, Akademiska hus, Oskar Kurasz, Skanska Nya Hem och Johannes Bergström, Sweco delar med sig av insikter och åsikter i frågan.

Nedslag i verkligheten

Den digitala tvillingen flyttar in

Samhällsbyggarsektorn har mycket att vinna på att börja använda digitala tvillingar, en digital modell av ett fysiskt objekt, som gör att olika lösningar kan simuleras och testas virtuellt i ett tidigt skede. Därmed blir felen färre och projekten mer effektiva.

Att rätt beslut kan tas vid rätt tillfälle under byggprocessen är bara en av fördelarna och kvalitetsvinsterna. I ett livscykelperspektiv kan den digitala tvillingen användas för att samla in och analysera data, men också för planering av underhåll. Som i ett av våra projekt; äldreboendet Villa Ekeberg i Angered där den digitala tvillingen spelade en viktig roll både under byggnation och drift. Här adderades även ett verksamhetsstöd som gav tryggare vardag för de boende. Med sensorer i taket och armband på de boende får personalen till exempel veta om någon ramlat och kan med tio centimeters felmarginal se var personen befinner sig.

Se exempel på hur vi arbetar med digitala tvillingar

Digitalisering – en förändringsresa

loading

Framtiden är nu

Den tekniska utvecklingen håller ett högt tempo. Samtidigt förändras samhällskraven och digitalisering blir en allt viktigare del av vardagen. Inom Skanska pågår ett flertal utvecklingsprojekt och initiativ inom digitalisering. Här är ett axplock av dem.

Virtuell medarbetare på HR-avdelningen

Sedan en tid finns en ny kollega på Skanska Affärsstöd. Roboten HRobin är en mjukvarurobot som mer än gärna tar sig an tidskrävande och rutinmässiga arbetsuppgifter och automatiserar dem utan att påverka befintliga system eller IT-struktur. Tekniken Robotic Process Automation, RPA, innebär fördelar som ökad kvalitet och kontroll, minskade kostnader och bättre kundservice. HRobin är också supereffektiv och pålitlig – men kanske inte den man tar en kaffe och småpratar lite i farten med.

3D, 4D, 5D och 6D

Sedan flera år tillbaka arbetar Skanska med plattformen Hexagon PPM för att korta byggtider och minska resursslöseri. Hexagon HxGN själva beskriver det som ”lösningar som omvandlar ostrukturerad data till intelligent, handlingsinriktad information och möjliggör smartare design, byggande och drift av industriprojekt över hela livscykeln”. Kunderna finns inom offshore, fordonstillverkning och gruvdrift. I samarbetet med Skanska har fokus varit att lösa utmaningar genom att öka produktiviteten och minska svinnet. Skanska bistår just nu med branschkunskap till Hexagon som utvecklar en applikation för byggbranschen: Hexagon SMART Build – HxSB ska binda samman modell-tidplan-kalkyl till en integrerad 5D-kärna.

DigiHub

DigiHub är en Skanskaplattform för innovation och utveckling på det digitala området. Här utvecklas och utvärderas digitala verktyg och arbetssätt i mindre skala tillsammans med partners och leverantörer. Allt för att snabbt komma ut med nya verktyg och uppdateringar.

Om tio år är allt vi pratar om idag det nya normala

Som ett av de största byggbolagen med en marknadsandel på nära nio procent har Skanska, tillsammans med ett par andra stora aktörer, ett särskilt ansvar att driva digitaliseringen inom branschen framåt. Det menar Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman och Lotta Wibeck*, ansvarig för Skanskas DigiHub.

– Våra ambitioner inom både digitalisering och hållbarhet är höga och vi vill vara med och driva utvecklingen. Det gör vi bland annat genom att delta i större forskningsinitiativ tillsammans med högskolorna, och genom att vara med i Smart Built Environment. När hela branschen arbetar tillsammans kan vi hitta gemensamma standarder där det behövs, säger Gunnar Hagman.

Lotta Wibeck är ansvarig för Skanskas DigiHub som tillsammans med verksamhetsgrenarna, strategiska partners, branschen och akademin, utvecklar och testar nya digitala förmågor och verktyg. Hon berättar mer om engagemanget i Smart Built Environment och det Nya Vårdbyggnaden Malmö, NVM som sedan ett par år tillbaka är en av DigiHubens testbäddar inom det strategiska projektet Uppkopplad byggplats.

– Det handlar om att erbjuda wifi och Internet of Things i harmoni med byggprojektets alla faser på ett effektivt sätt. Genom att sätta sensorer på material, maskiner och verktyg, kan du bland annat ha ADP-planen ständigt uppdaterad så att du vet var allt du behöver ha koll på befinner i realtid. Inom testbädden utforskas även en rad produktionsnära möjligheter, bland annat AR/VR, BIM och 360-scanning. Planen framåt är att även testa nästa generations wifi och 5G.

Medarbetarna ska ha de bästa förutsättningarna

När allt ska vara uppkopplat och arbetssätten digitala gäller det att också säkerställa en bra infrastruktur.

– Robusta och tillförlitliga uppkopplingar är grunden till en bra användarupplevelse. Idag upplever medarbetare att uppkopplingen inte är tillräckligt bra. Så får det inte vara. Självklart måste det finnas ett stabilt nätverk på byggarbetsplatsen, annars fungerar det inte. Medarbetare ska komma åt den information och data de behöver, när de behöver den, på ett enkelt sätt – det är målet. Hur det praktiskt och tekniskt ska gå till är bland annat sådant som vi jobbar med i DigiHuben. Vi måste på ett standardiserat sätt koppla ihop olika molntjänster och även komma åt data i de traditionella IT-systemen vi har innanför brandväggarna. Då får våra medarbetare de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb, och kan känna att det här med digitalisering kanske inte är så dumt, säger Lotta.

Ett annat spännande exempel där digitaliseringen ger effektivare och mer hållbara arbetssätt är EquipmentLoop, en start-up som har en digital plattform som används för att hålla reda på om hyrmaskiner används eller inte.

– Mycket pengar kan gå förlorade för att man inte vet om en maskin används eller inte vet var den finns. Nu har vi över 100 projekt som använder sig av EquipmentLoop, vi gillar att ha koll på läget, säger Lotta.

– När vi har en bra digital design av ett projekt med förteckningar över material, kan vi också göra bra klimatkalkyler, vilket i sin tur leder till ett mer hållbart byggande. Det finns många arbetsprocesser, både administrativa och i produktion, där vi kan sänka våra kostnader, kapitalbindning och korta produktionstiderna. Egentligen handlar det bara om att nyttja den data vi redan har, säger Gunnar.

Handling istället för bara ord

Många bra digitala initiativ är alltså på gång, men krävs det något mer?

– För att vara ledande inom digitalisering behövs en spännande och entusiasmerande målbild som gör att alla vill vara med på resan. Självklart är även rätt processer, kompetenser, djupt engagerade ledare och rätt teknik, viktiga faktorer för att nå ända fram. A och O är ändå att ledningen är engagerad i frågan och anser att den är viktig, samt vill investera både tid och pengar i den.

Gunnars förhoppning är att Skanska ses som ett modernt, professionellt och pålitligt företag som jobbar med stor öppenhet och transparens. Och som både lockar nya medarbetare samt får dem att stanna kvar länge.

– Det bästa sättet att göra det är att inte snacka så mycket, utan visa i ord och handling vad vi gör, säger Gunnar.

Tryggt att kunden vet vad de får

Andra framgångsfaktorer handlar om samarbete och partnerskap.

– Med de rätta strategiska kompetenserna som kan se helheten för Skanska och vad vi behöver, samt vara skickliga i att knyta andra företag och partners till oss i olika typer av samarbeten, drar vi nytta av den utveckling som sker i både stora och små företag, säger Gunnar.

– Vi tror på ett tajt och öppet samarbete där vi går in och tar risker tillsammans i ett partnerskap. Det ska kännas som att man har en nära kollega – den sitter bara någon annanstans, menar Lotta.

Digitaliseringen ger också uppenbara vinster i kundrelationer.

– Vi vill ge alla våra kunder, från de som köper sin första bostad till kommersiella, statliga och privata kunder, en positiv upplevelse. När vi bygger har de nytta av att vi kan visualisera vad som ska göras och i förvaltningsskedet finns det möjlighet att använda en digital tvilling av det vi byggt med mycket information i. Där ser vi ett stort kommersiellt värde som ger trygghet. Kunderna vet att de får rätt produkt och ett bra projekt genom hela resan, säger Gunnar.

– Mycket handlar om att ha samsyn och rätt underlag. Det är viktigt att man är överens om vad en digital tvilling ska innehålla till exempel, fyller Lotta i.

– Digitaliseringen möjliggör helt enkelt att vi kan bygga mer rationellt och effektivt för våra kunder. Bra digitala verktyg optimerar hur vi använder och investerar i rätt mark och därmed blir mer effektiva genom hela byggprocessen. Med minimalt slöseri av material och mer effektiva inköp som resultat, sammanfattar Gunnar.

Gemensam standard för klimatets skull

Skanska har som mål att vara klimatneutrala 2045. Kan digitaliseringen även hjälpa till för att nå målet?

– Den är faktiskt helt avgörande! Vi måste i ett tidigt skede göra rätt val av material och då behöver det finnas en stor databas kopplat till det vi ska bygga. En BIM-modell till exempel som innehåller information om var trägolvet vi köper kommer från, vilket koldioxidutsläpp det har och annan information som gör att vi kan välja klimatsmart, säger Gunnar.

Skanska deltar i flera initiativ för att ta fram olika typer av branschgemensamma standarder.

– För klimatet måste det ske med oantastliga digitala flöden och lösningar där man inte kan bli ifrågasatt. Och det måste också ske tillsammans och neutralt, säger Lotta.

Om vi blickar framåt – var står Skanska om fem till tio år när det gäller digitalisering?

– Då pratar vi inte om digitalisering, utan vad den leder till för produktionen. Jag ser en stor effektivisering framför mig där vi får ännu säkrare och bättre inköp, förhoppningsvis till lägre kostnader, säger Gunnar.

– Jag vill kunna åka ut till ett bygge där allt är lugnt och harmoniskt och där mina kollegor och underentreprenörer tillsammans kan fokusera på de riktiga problem. Allt det som vi pratar om idag kommer vara det nya normala. Men det är viktigt att hjärtat är med – det ska vara kul att gå till jobbet. Och robotarna har ännu inte tagit över, menar Lotta.

*1 juli tar Lotta Wibeck rollen som Programledare digitalisering på Skanska Sverige. Hon efterträds på Digihubben av Martin Hörestrand.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakt

Vill du veta mer om hur vi arbetar med digitalisering inom vår husverksamhet eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Ansvarig digitalisering inom verksamhetsgren Hus samt projektutveckling

Mats Dunmar