c

Pappersritningar är i princip bannlysta på campus Albano

Bygget av campus Albano är i full gång – ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare. Helt enkelt ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms universitet med Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska Institutet.

Thomas Eriksson och Peter Karlsson, Akademiska Hus

Att detta skulle vara ett digitalt projekt bestämde Akademiska Hus redan från start – det gällde allt från ritningar till projektering där modellerna sedan blev användbara i produktionen.
– Går du ut på vårt bygge idag så ser du inte en enda ritning. Vi har kommit väldigt långt, säger Thomas Eriksson, projektledare på Akademiska Hus.

Skanska bygger campus Albano och i förfrågan från Akademiska Hus tryckte man hårt på digitalisering. Vid upphandlingen av underentreprenörer tog Skanska med alla kravställningar och formuleringar så att alla skulle veta vad som gällde när de kom till bygget.
– Vi förväntar oss att alla som jobbar i projektet i framtiden jobbar digitalt med paddor ute på bygget, säger Thomas och fortsätter:
– Allt som har med besiktning, egenkontroller och arbetsberedning att göra ligger i olika digitala program.

3D-modeller ökar förståelsen för alla

Thomas menar att den stora vinsten i projektet är att rätt ritning alltid finns på plats och att man med hjälp av 3D-modellerna alltid kan lösa eventuella problem som dyker upp.
– I en 3D-modell ser du hur projektören har tänkt att rör, elledningar med mera ska korsa varandra. Det är mycket enklare att titta i den och flytta och justera eftersom du ser konsekvenserna hela tiden, istället för att ha flera branschers ritningar på ett bord för att kunna förstå vad du håller på med.

Även kommande hyresgäster har stor glädje av 3D-modellerna.

– Vi har använt modeller för att visualisera hur det kommer att se ut när hyresgästerna flyttar in. Vi lyfter in möbler, lampor, projektorer och allt i modellerna för att de verkligen ska förstå hur lokalerna kommer att se ut. Då har hyresgästerna också möjlighet att ändra om det är något som inte ser ut som de tänkt sig, förklarar Thomas.  

Hur ta med kunskaper till befintligt bestånd?

Peter Karlsson är innovationsledare på Akademiska Hus. Han tycker att campus Albano är ett lysande exempel på hur man jobbar på rätt sätt från start.
– Vi tjänar pengar i produktionen, även om projektering kanske varit aningen dyrare, men totalt sett är detta ett mycket kostnadseffektivt sätt att arbeta. Det är också lättare att tidsplanera eftersom man ser hur det ska se ut när det är klart, säger han.

Dock funderar han över hur de ska få in arbetssättet i befintliga byggnader.

– På campus Albano har det varit relativt enkelt eftersom vi började med det digitala från start, men hur ska vi göra med resterande bestånd? Vi har börjat scanna modeller men frågan är hur vi får ihop dem med de fina BIM-modellerna? Vi funderar mycket på hur vi ska ta med oss information från projekt och vad vi behöver för att visualisera hur byggnader används. När vi vet det kommer det att underlätta arbetet en hel del. 

Använd informationen i förvaltningen

Den stora utmaningen handlar om att förändra kärnaffären, att se hur digitalisering påverkar fastighetsbranschen i grunden när det gäller avtalslängder och liknande, menar Peter.

– Tittar vi på kontor i Stockholm till exempel är endast hälften av platserna upptagna, alltså finns 50 procent ledig kapacitet. Tänk om vi kunde använda dem på ett mer effektivt sätt, kanske till och med slippa bygga nytt – det hade varit det mest hållbara. Genom att ingå i ett nätverk skulle man kunna få tillgång till olika kontor eller co-workingplatser, säger han och fortsätter:

– Vi behöver skapa modeller över byggnaden redan från start, som sedan lever genom hela projekteringsskedet och även används i förvaltningen, i ännu högre utsträckning än vad vi gör idag. När vi använder samma modell, där vi lägger in all information och driftdata, får vi en digital tvilling som följer med i hela byggnadsskedet in i förvaltningen. Det tror jag är jätteviktigt!

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Rekommenderad läsning