c

Digitalisering ska skapa värde för kärnverksamheten

Per-Anders Ericsson, regionchef på Skanska Hus Göteborg, tror att digitalisering har bra effekter på affären. Sänkta kostnader som i sin tur ger fler konkurrenskraftiga anbud och ett ökat värde för kunderna är ett par av dem.

Per Anders Ericsson, Skanska Hus Göteborg

På vilket sätt påverkar digitaliseringen affären?

– Tack vare digitaliseringen kan vi bland annat visualisera våra projekt bättre. Med 3D-modeller kan vi koppla ihop projektet med tidplaner och se hur det växer fram. Vi kan snabbt upptäcka om det finns feltänk och saker som krockar samt bygga bort risker och skapa en bättre förståelse hos dem som ska jobba med projektet. Så på så sätt påverkar digitalisering affären. Dessutom ger det våra kunder ett värde att vi kan mäta saker, och genom att bygga in sensorer med mera i byggnader finns även data som kan bli värdefull. Det är en bra affärsaspekt.

Vilka andra positiva effekter ser du?

– Effektiviseringen av arbetet, en bättre informationsdelning, att det blir lättare att sprida information, förenklade arbetssätt, ökad förståelse genom bättre visuella modeller, bättre kvalitetssäkring samt mindre risk för fel är några positiva effekter. Man kan se flera positiva spinoff-effekter av att ha tillgång till information på ett enkelt sätt. Exempelvis att du kan se ritningen direkt på plats i paddan istället för att gå in i byggboden. Involveringen blir också bättre när vi enkelt kan sprida informationen.

Finns det något man bör se upp med?

– Man måste tänka på i vilken takt implementeringen görs, så att medarbetarna kan anpassa sig. Det ska vara väl kommunicerat, finnas god support och framförallt innebära nytta för medarbetarna. Det är viktigt! Dessutom finns en säkerhetsaspekt för informationshantering i molntjänster och liknande som vi måste ha med i beräkningen.

Var befinner sig Skanska Sverige idag i förhållande till medarbetares, konkurrenters och kunders förväntan?

– Våra medarbetare förväntar sig bra IT – det finns få saker som kan skapa så mycket irritation som IT-hjälpmedel som inte funkar bra. Det måste bara finnas där, annars betraktas det som dåligt. Vi ligger rätt bra till jämfört med våra konkurrenter, då vi satsat på olika delar inom digitalisering. Och jag tror att vi uppfyller våra kunders förväntningar. Ritningar, relationshandlingar med mera som tidigare var på papper lämnas idag digitalt och kunden måste då ha system för att kunna ta emot den digitala leveransen. Här sker en växelvis utveckling.

Var befinner ni er inom regionen om fem år?

– Vår tanke är att vi ska fortsätta vara en av de främsta regionerna i Skanska och fortsätta generera nytta med hjälp av digitalisering – både i projektering och produktion.

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Rekommenderad läsning