c

Målet: en obruten informationskedja

– Generellt kan man säga att det idag krävs mer av alla. Från oss på konsultsidan till beställaren, teknikleverantören och fastighetsförvaltaren, säger Johannes Bergström, digital strateg Sweco Architects.

Johannes Bergström, Sweco

– Vi behöver se över våra rutiner och processer med målet att skapa en obruten, digital informationskedja. Det räcker inte längre att var och en tänker på sitt led och sin affär. Då kommer informationskedjan att brytas i något steg och möjligheten att skapa mervärden försvinner. Därför behöver vi i än högre utsträckning arbeta tillsammans, inte bara för att spara tid, utan för att kunna lägga den tid vi har på mer kvalificerat arbete och smartare lösningar. Vi kan fokusera mer på analys och på att ta fram bra beslutsunderlag. Det innebär att invanda rutiner och vanor måste förändras. Här har varje aktör ett ansvar för att skapa mervärden, inte bara för sin egen disciplin utan att ställa sig frågan: Vad kan vi göra för att tillgodose behoven i hela kedjan?

– Två ”gamechangers” som håller på att förändra branschen i grunden är molntjänster och parameterisk design. Molnbaserad hantering av modeller och information gör att projekten blir mer transparenta och kommunikationen bättre eftersom det är en förutsättning för avancerade analyser och beräkningar. Där man tidigare exempelvis var beroende av veckovisa pdf-avstämningar kan nu alla aktörer se projektet direkt, var de än befinner sig. Transparensen blir värdeskapande för beställaren. Datadriven design, eller parametrisk och generativ design, är en annan stor möjliggörare. Genom ett nära samarbete mellan konsulter och beställare kan tillvägagångssätt anpassas utifrån behov och gemensamma beslut vila på en väl genomförd analys baserad på siffror och fakta, istället för på antaganden. Parametrisk och generativ design kan användas som verktyg i alla skeden och skalor, från att automatisera delar i designprocessen till att optimera och utforma stadsplaner.

– Jag är väl medveten om att digitaliseringen innebär utmaningar. För att bli mer digitala i projekt krävs också att man frigör tid, genom teknisk innovation och ny metodik, vilket initialt kan innebära en högre kostnad. Och särskilt på ett stort företag kan det vara svårt att implementera och föra ut nya arbetssätt. Å andra sidan har stora organisationer fördelen att rymma både spets och bredd i de egna leden. Det handlar om att hitta nyckelpersonerna som kan driva förändringen, avslutar Johannes Bergström.

Senast uppdaterad: 2020-03-25

Rekommenderad läsning