c

Skanska deltog i regeringens bostadssamtal

När bostadsminister Per Bolund (MP) samlade branschen för att diskutera hur ett högt och hållbart bostadsbyggande kan säkerställas medverkade Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman. Samtalet fokuserade också på hur klimatpåverkan och fusk kan minskas.

Bostadsminister Per Bolund bjöd in Skanska och ett 20-tal aktörer i byggsektorn till bostadssamtal.

Detta bostadssamtal var en fortsättning på det som hölls i februari 2020 då statsministern tillsammans med bostadsministern bjöd in byggsektorn till samtal.

Bostadsminister Per Bolund inledde det uppföljande mötet med att berätta mer om regeringens initiativ för en bättre bostadsmarknad, som till exempel en utredning som ska titta närmare på hur man kan underlätta för förstagångsköpare genom till exempel startlån.

- Att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden är något Skanska tidigare lyft fram som en viktig åtgärd. Att regeringen nu utreder hur man kan förenkla för förstagångsköpare välkomnas av oss, liksom att regeringen planerar att införa klimatdeklarationer som är ett viktigt steg för en mer hållbar byggbransch, säger Gunnar Hagman, vd Skanska Sverige.

Under mötet lyftes också att Skanska i år för första gången kan erbjuda två projekt med klimatneutrala bostäder. Människor tycker det är viktigt att bo i en hållbar bostad, men för att kunna bygga fler behövs politiska incitament som uppmuntrar byggare och konsumenter att göra hållbara val. Det kan till exempel handla om en grön flyttbonus för den som väljer att köpa en miljöcertifierad bostad eller att klimatåtgärder belönas vid markförsäljningar och i upphandlingar.

Bostadssamtalet avslutades med att diskutera vad som kan göras för att motverka fusk och oegentligheter i byggbranschen. Där fick bostadsministern höra mer om Skanskas nya digitala arbetssätt Kula som införts för att vässa vårt arbete och få bättre kontroll på leverantörerna på våra byggarbetsplatser.

- Sammanfattningsvis var det ett bra möte och vi ser fram emot att se resultatet på regeringens pågående utredningar och initiativ. Förhoppningsvis kommer de underlätta ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande, avslutar Gunnar Hagman.

Senast uppdaterad: 2021-01-25

Rekommenderad läsning