c

Valla Torg banar väg för urban hållbarhet

Genom ny teknik och en kombination av många lösningar har bostäderna i 60-talshusen i Valla Torg minskat energiförbrukningen med mer än 60 procent. Samtidigt minskar klimatpåverkan.

valla-torg-flygfoto
1 av 3 Ny teknik kan bidra till urban hållbarhet. Det är renoveringen av 60-talshusen kring Valla Torg i Årsta ett exempel på.
valla-torg-kok
2 av 3 A-klassade vattenkranar är ett av alla exempel på tekniska lösningar vid enerigirenoveringen av Valla Torg.
valla-torg
3 av 3 Målet för projektet GrowSmarter har varit att sänka energiförbrukningen med 60 procent. Det har de uppnått med råge. Husen har idag en likvärdig energiprestanda som nybyggda områden med en hög miljöprofil.

Punkthusen runt Valla Torg har blivit kännetecken för Stockholmsförorten Årsta. De byggdes 1961 och speglar en tidsanda långt före energikrisen. Med åren har renoveringsbehovet av de drygt 300 hyresrätterna ökat. 2014 såg fastighetsägaren Stockholmshem tillsammans med Stockholms Stad en möjlighet för Valla Torg att ingå i ett EU-projekt, GrowSmarter. Det handlade om att utveckla städer i en hållbar riktning med hjälp av nya
tekniklösningar. Totalt tolv olika smarta lösningar i åtta europeiska länder testades mellan åren 2014 och 2019. Stockholm, Barcelona och Köln var huvudaktörer.

– Projektet Valla Torg genomfördes i nära samarbete med Skanska. Nu när vi är i hamn och all rapportering är klar är det skönt att konstatera att vi lyckades över förväntan, säger Niklas Leveau, Hållbar affärsutveckling, Skanska.

Att få klart den omfattande slutrapporten till GrowSmarter har varit en av Niklas Leveaus uppgifter. Både före och efter byggstart gjordes omfattande mätningar. Varje litet delmoment har jämförts och vägts mot varandra. Vilka investeringar bidrar till mest energibesparing? Vilka är mest kostnadseffektiva? Rapporterna har sedan skickats vidare till KTH som validerat dem. Resultatet visar att driften av fastigheterna runt Valla Torg är betydligt mer energieffektiv nu än före renoveringen.

– Det är otroligt att vi kan nå 60 procents energibesparing och att många av de tekniska lösningarna redan finns, säger han.

Renovera för mindre klimatpåverkan

I Sverige står nyproduktion för en mindre andel av vårt fastighetsbestånd. Niklas Leveau menar att det är genom att ta hand om våra äldre hus som vi kan göra verklig skillnad. Resultatet från Valla Torg visar att en renovering både minskar energiförbrukningen och klimatpåverkan.

– Tänk alla byggnader från miljonprogrammet som står och kräver två till tre gånger mer energi än nybyggt. Att renovera dem är kanske det klokaste vi kan göra för att minska klimatutsläppen, säger han.

En viktig person som varit med i projektet från start är Harry Matero. Han är installationsstrateg på Skanska och eftersom installationerna varit många och varierade har han spelat en stor roll för bygget vid Valla Torg. När renoveringsprojektet skulle dra igång 2015 arbetade Harry Matero på Stockholmshem. Med hjälp av sin erfarenhet av installationer från tidigare projekt ritade han upp ett antal tänkbara åtgärder.

– Det blev startskottet på en fem år lång och spännande resa. Bygget satte igång 2016 och ett år senare var jag anställd på Skanska, berättar han.

Det goda samarbetet mellan kund och uppdragsgivare har varit en framgångsfaktor i projektet menar han. Med insyn i bägge företagen har Harry Matero var en bidragande faktor till en bra kommunikation mellan Stockholmshem och Skanska. En annan framgångsfaktor var att de tillsammans tog med sig befintlig kunskap in i projektet.
– Vi kapade startsträckan genom att ta vara på beprövade tekniska lösningar. Sedan skruvade vi till dem ordentligt.

Tekniken finns för kloka energirenoveringar

Målet för projektet har varit att sänka energiförbrukningen med 60 procent. Det har de uppnått med råge. Husen har idag en likvärdig energiprestanda som nybyggda områden med en hög miljöprofil. Dessutom är boendemiljön förbättrad. Standarden är högre men minst lika viktigt är att inomhusklimatet är jämnare. Ett av Harry Materos ansvarsområden var att bevaka att rätt klimatinstallation kom på rätt plats. Tilläggsisolering, spillvärmeväxlare och solceller är bara några exempel. Belysning, hissar och ventilation fick ny översyn och inte minst kopplades ett styrsystem in som idag övervakar att alla delar fungerar ihop.

– Tillsammans skapar installationerna ett kretslopp där energin i den varma frånluften och spillvattnet från husen återvinns med hjälp av frånluftsvärmepumpar, berättar han.

En klimatbesparing, som egentligen inte var en del i GrowSmarter, är bevarandet av stommen. I en nyproduktion står den för största delen av klimatbelastningen. Ett sätt att minska våra klimatavtryck är med andra ord att inte riva fastigheter. Niklas Leveau menar att stora delar av Europa står inför samma utmaning som vi gör.

– Om vi vill nå Parisavtalet gäller det att vi tar rätt beslut. Ett av dem är att inte riva hus för att bygga nya. Låt Valla Torg bli ett gott exempel för framtiden.

Senast uppdaterad: 2021-01-13

Rekommenderad läsning