c

Soligt, klimatanpassat och energieffektivt i Limhamns sjöstad

Låg energikostnad, friska hus, bra inomhusklimat och gratis solel till bilen. Det är några av fördelarna med de radhus som Skanska byggt i Solseglet, som är den sista etappen av Limhamns sjöstad. Radhusen med de ljusa tegelfasaderna är några av de mest klimatanpassade husen i Malmö.

Miljösmarta radhus i Solseglet som är sista etappen av Limhamns sjöstad utanför Malmö. Husen är byggda med extra tjock isolering, som inte bara ger ett hus med behagligt inomhusklimat, det skapar också djupa fönsternischer som ger karaktär åt rummen.
1 av 3
Miljösmarta radhus i Solseglet som är sista etappen av Limhamns sjöstad utanför Malmö. Här har man tagit den gröna visionen ytterligare några steg för att värna miljö och klimat som utrusta taket med solceller så att husägarna kan tanka elbilen gratis vid överproduktion.
2 av 3 Alla hus i Solseglet är utrustade med laddstolpe för elbilar. När solcellerna har en överproduktion av el kan du ladda bilen gratis.
Miljösmarta radhus i Solseglet som är sista etappen av Limhamns sjöstad utanför Malmö. Husen är byggda med extra tjock isolering, som inte bara ger ett hus med behagligt inomhusklimat, det skapar också djupa fönsternischer som ger karaktär åt rummen.
3 av 3

Svanenmärkningen är en självklarhet vid alla Skanska Nya Hems byggen, miljömärkta hus har byggts i många år. I projektet Solseglet, utanför Malmö, har man tagit den gröna visionen ytterligare några steg för att värna miljö och klimat.

– Vi bestämde oss för att bygga ett kvarter med fyra "mörkgröna" radhus. Det betyder att vi bygger med våra tuffaste miljökrav, säger Madeleine Andersson, projektutvecklare på Nya Hem Öresund.

Låg energiförbrukning

Hon berättar att fokusområdena för det gröna kvarteret har varit energi, hållbara material och avfall till deponi.

– Den absolut största utmaningen är att komma ner i energikostnad. Vi har lyckats med det genom att utrusta taket med solceller i söder och sedumtak i norr. Sedumtaket bidrar till ett bra inomhusklimat och tar hand om överskottsvatten. Vi har byggt husen med extra tjock isolering, som inte bara ger ett hus med behagligt inomhusklimat, det skapar också djupa fönsternischer som ger karaktär åt rummen. Energieffektiva fönster har varit ett självklart val. Vi har minimerat antalet fönster som går ner till golvet och istället byggt en liten bröstning för att undvika köldbryggor. En annan viktig faktor är att vi använt till- och frånluftsventilation i byggnaden, säger Madeleine Andersson och berättar att man genom dessa åtgärder minskat husens energiförbrukning med cirka 40 procent jämfört med Boverkets byggregler.

Solel som räcker till bilen

Dessutom finns en stor extrabonus med solelen som produceras. Husägarna kan tanka elbilen helt gratis!

– Solcellerna har en överproduktion av el, särskilt på sommaren. Det vanliga är att man säljer el på nätet, men vi har utrustat alla hus med laddstolpe för elbilar och man kan välja att ladda sin bil gratis en solig sommardag istället. Det är värt mycket mer pengar än att sälja el på nätet, säger Anders Edvardsson, Skanska hållbar affärsutveckling, som fungerat som hållbarhetssupport genom hela byggprojektet.

Inga farliga ämnen

En viktig del i det mörkgröna bygget är att inga farliga kemikalier eller ämnen använts. Varje detalj – från skruv och mutter till snickarnas märkpennor – har granskats och listats. Förutom att det värnar både miljö och hållbarhet så ger det byggarbetarna, som inte behöver handskas med farliga kemikalier, en bättre arbetsmiljö.

Husen är byggda med material som håller hela byggnadens livslängd. Betonghus med betongbjälklag borgar dessutom för en tyst inomhusmiljö.

Med kloka materialval och genomtänkta inköp har mängden avfall till deponi nära nog hamnat på noll procent. Målsättningen har varit att exempelvis gipsskivor och isolering som blir över måste vara i ett så fint skick att de kan skickas tillbaka till leverantören.

Uppmärksammat projekt med tuffa miljökrav

– Det har varit fantastiskt roligt och en spännande utmaning att bygga mörkgrönt, säger Madeleine Andersson och påpekar att en förutsättning för att lyckas har varit att en väl fungerande och tydlig projektorganisation.

– Det är viktigt att ha med varenda underentreprenör på båten. Det krävs ett tätt samarbete, transparens, lyhördhet och prestigelöshet för att lyckas. Alla, från arkitekter till projektörer och entreprenörer, har fått komma in i miljötänket och det har vi med oss i kommande projekt framöver, säger Madeleine Andersson och berättar att kvarteret Solseglet i Limhamns sjöstad uppmärksammas inom branschen, både i Sverige och internationellt. Intresset är stort för husen som byggts med våra tuffaste miljökrav.

– Vi har presenterat vårt sätt att bygga hållbart för andra aktörer i branschen och holländsk tv har varit på plats och filmat projektet, säger Madeleine Andersson.

Anders Edvardsson säger att Skanska gör en otroligt snabb, klimatresa genom att hela tiden ta stora kliv framåt i miljöarbetet.

– En förutsättning har varit att ta ett steg i taget. Vi började med att bygga enligt Boverkets byggregler, sedan kom Svanenmärkningen och nu har vi byggt mörkgrönt – det vill säga vi går långt över vad lagar och byggregler kräver. Vi har lärt oss oerhört mycket av Solseglet och utvecklingen går snabbt. Det som räknades som supergrönt för några år sedan är normalt idag. Målet för Skanska Sverige är att nå klimatneutralitet år 2045 och det här är ett rejält steg i rätt riktning.

Senast uppdaterad: 2019-04-05

Rekommenderad läsning