c

Kontakt grundläggning

Här hittar du kontaktuppgifter till våra kontaktpersoner runt om i landet.

Regionchef

Anders Lilienberg

Operativ chef

Patrik Andersson

Distrikt syd

Distriktschef

Mattias Lundberg

Marknadschef

Glenn Ehlde

Distrikt nord

Distrikschef

Erik Torstensson

Marknadschef

Katarina Stille
Senast uppdaterad: 2018-07-05