c

Banbrytande hyresprojekt med netto noll-energianvändning

I Salem utanför Stockholm utvecklar Skanska Hyresbostäder ett bostadsområde till ett spjutspetsprojekt inom förnyelsebar energi. En smart kombination av solenergi och bergvärme minskar energianvändningen med 80 procent och blir Skanskas första hyreskvarter med netto noll-energihus.

Samtliga hustak i Norra Vitsippan förses med solvärmepaneler eller solceller.
1 av 3 Samtliga hustak i Norra Vitsippan förses med solvärmepaneler eller solceller.
Norra Vitsippans bostäder är modulhus i trä från BoKlok, som byggs i fabrik med lågt klimatavtryck.
2 av 3 Norra Vitsippans bostäder är modulhus i trä från BoKlok, som byggs i fabrik med lågt klimatavtryck.
Så kombinerar energisystemet Hybrid Solar System bergvärme och solenergi.
3 av 3 Så kombinerar energisystemet Hybrid Solar System bergvärme och solenergi.

De 108 lägenheterna i projektet Norra Vitsippan blir ett välbehövligt tillskott av hyresbostäder till Salems kommun och en huvudstadsregion med omfattande bostadsbrist.

Men projektet blir också ett utvecklingssprång i energiförsörjning av bostäder, säger affärsutvecklaren Anders Degerstedt på Skanska.

– Målsättningen här är att ta ett steg fram i jakten på att bli klimatneutrala och rita om kartan för hur vi löser energifrågan i flerbostadshus. Hittills har de flesta bostadsutvecklare kämpat med att få ner energianvändningen genom tätare hus och bättre isolering, men det här är ett nytt steg som hjälper oss att nå ännu längre.

80 procent lägre energianvändning

Innovativa systemet HYSS, Hybrid Solar System, från företaget Free Energy Innovation, kombinerar de förnybara och lokalproducerade energislagen solenergi och bergvärme med ett smart styrsystem.

Solpaneler genererar varmvatten som används till att effektivisera värmepumpen och återladda borrhålen med värme under sommarhalvåret. Så motverkas utarmning av energi i berget och en hög effekt säkerställs i systemet under vinterhalvåret.

Sammantaget minskar HYSS behovet av köpt energi för värme och varmvatten med hela 80 procent jämfört med konventionell uppvärmning av flerbostadshus. Systemet når en årsverkningsgrad för både värme och varmvatten på 5 (SCOP-Combi), vilket är unikt för värmepumpsbranschen. Kompletterande solceller alstrar den el som husen kräver under ett år och överskottsel skickas ut till andra användare på elnätet.

Netto noll-energi

Resultatet blir netto noll-energianvändning: under ett år produceras minst lika mycket energi som husen använder. För blivande fastighetsägaren NREP är Norra Vitsippan ett betydande kliv i en redan utstakad riktning.

– Vi vill vara pionjärer inom hållbarhet och arbetar idag med att ställa om alla våra fastigheter till hundra procent förnybar energi, då vi har anslutit oss till globala energiinitiativet RE100. Det här är nästa steg. HYSS-lösningen som Skanska levererar tycker vi är jätteintressant då den är ett relativt enkelt sätt att kombinera teknik som faktiskt redan finns och nå en netto noll-lösning, säger Rickard Langerfors, bostadschef på NREP.

I Salems kommun blir Norra Vitsippan en tacksam puff framåt för att uppfylla de egna hållbarhetsmålen, enligt kommunalrådet Lennart Kalderén.

– Vi är en liten kommun och varje miljöprojekt vi kan göra i samarbete med byggare är guld värt för oss. Klimatmålen är tufft satta och då måste alla bidra, men det är oftast den privata sidan som kan göra de största innovationerna, framförallt i byggande. Där är Norra Vitsippan ett jättebra bidrag.

Jakten fortsätter

Med modulhus i trä från BoKlok, husgrunder i Skanskas gröna betong och maskiner som drivs på biobränsle minskar klimatavtrycket även i produktionen av det nya området.

– Vi jagar fler åtgärder för att nå så långt vi bara kan. Klimatfrågan är en av de största vi har att hantera på Skanska och vi har en stor utmaning framför oss. Fastigheter och byggproduktion står för en stor del av utsläppen idag, vi måste samverka för att ändra på det. Jag hoppas att det här blir en game changer som förflyttar oss i rätt riktning, säger Anders Degerstedt.

Senast uppdaterad: 2020-09-30

Rekommenderad läsning