c

E6 Pålen - Tanumshede

  • Tunneln var en utmaning där vi fick användning av vår erfarenhet.
  • Nu är den sista etappen klar och hela E6 har motorvägsstandard.
  • Denna del av E6 går genom ett av UNESCO:s världsarvsområden.
  • Ovanpå tunnlarnas tak kan djur passera motorvägen.

E6:ans sista etapp färdigställd

I juli 2015 färdigställdes motorvägssträckan Pålen-Tanumshede. I och med bygget av den sista etappen har Sverige en sammanhängande motorväg från Trelleborg till Oslo. Den 200 mil långa europavägen ingår i stamvägnätet och binder oss samman med kontinenten.

Trafikverket gav Skanska uppdraget att bygga om den 7,5 kilometer långa sträckan mellan Pålen och Oppen i Tanumshede kommun. Den sista etappen var svår på flera sätt. I projektet fick Skanska visa upp sin samlade kompetens inom bland annat miljö, geoteknik och infrastruktur. Förutom motorväg, byggdes även nio broar, en tunnel och en rastplats.

Eftersom denna del av E6 går genom ett av UNESCO:s världsarvsområden har regeringen gjort flera utredningar. Våren 2013 fick Skanska påbörja arbetet och vi höll oss hela tiden inom angivna avgränsningar för att inte förstöra något inom världsarvet.

En spännande del av uppdraget var den rastplats vi byggde åt Vitlycke Hällristningsmuseum och Länsstyrelsen. Trafikanter kan besöka en utställningslokal, vandra längs en promenadslinga och se tidigare bosättningar i en 3D-kikare. Rastplatsen blir ett roligt stopp på vägen och världsarvet tillgängliggörs för fler.

Den nya vägdragingen innebär ingen stor tidsvinst men breddningen av vägen innebär att en flaskhals byggs bort. Under tider med mycket trafik är den ökade kapaciteten märkbar. Boendemiljön förbättras längs den gamla E6:an som blir lokalväg. Ingen bor nära den nya sträckan. Dessutom ökar trafiksäkerheten när flera korsningar försvinner.

Geotekniken i området har krävt förberedelser och tankemöda. Marken består av berg och lerfyllda dalar som måste stabiliseras. Tunneldrivningen var en annan utmaning. I delar av tunneln fanns endast jordtak vilket betydde att vi måste skapa ett stabilt tak medan vi borrade oss fram.

Djur och natur har ägnats stor omsorg. Vi har byggt passager för grodor, uttrar, rådjur, älgar och bevarat boplatser för salamandrar. Fågelholkar för strömstarar har även satts upp.

Slutligen har tidspressen inneburit en rejäl utmaning. Lösningen var en tydlig tidplan och bra arbetsberedning i alla moment.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects