c

Grön betong lägger grund för hållbart äldreboende

Våren 2019 lanserade Skanska Grön betong som ett led i målsättningen att vara ett klimatneutralt företag senast 2045. Äldreboendet Villa Kviberg är det första bostadsbygget i Göteborg där Grön betong kommer att användas.

Här gjuts äldreboendet Villa Kvibergs bottenplatta med Grön betong.

Förberedelserna är i full gång. Armeringen är klar och Villa Kvibergs första bottenplatta är gjuten. Egentligen är det här vardag för medarbetarna på Skanska. Det som gör det här projektet unikt är att de gjuter med Grön betong.

– Det är oerhört spännande! För första gången ska betongen användas i den här omfattningen och dessutom i ett bostadshus, berättar Daniel Öhrstig, Projektchef Villa Kviberg.

Det första spadtaget till Villa Kviberg togs den 28:e augusti och i början av 2021 ska äldreboendet stå färdigt. Villa Kviberg blir fyra våningar högt med 77 lägenheter, personal- och vårdutrymmen. Skanskas gröna betong lanserades våren 2019 och används redan i ett tiotal projekt. Bland annat har en stor bottenplatta till en industrimiljö gjutits i Grön betong med positivt resultat. Enligt Daniel Öhrstig är det stor skillnad på att bygga en lagerlokal och ett hus för boende då kraven ser annorlunda ut och är mer utmanande.

– Jag är inte orolig. Om betongen uppför sig som vi hoppas och tror blir det en jättesuccé med en 30 procentig minskning av koldioxidutsläppen mot det normala, säger han.

Högt ställda hållbarhetskrav

Klimatåtgärden blir betydande när den traditionella betongen byts ut mot grön då den innehåller en mindre andel cement. Eftersom det går åt stora mängder betong när bottenplattan gjuts får användandet av Grön betong en omedelbar och positiv påverkan. Själva byggprocessen kommer dock att se ut som vanligt då hanteringen av de olika materialen är densamma.

– Utan att märka någon skillnad i vårt arbete kommer vi att vara en viktig del i en utveckling mot ett klimatsmartare byggande, säger Daniel Öhrstig.

Hållbarhetskraven är högt ställda på bygget av Villa Kviberg. Projektet ska bli mörkgrönt enligt Skanskas Gröna Karta och har systematiskt arbetat med att ta fram och analysera noggranna klimatkalkyler ända från projekteringsstart. Utifrån dessa har de sedan gjort system- och materialval baserade på både kostnader i pengar och minskad miljöbelastning. Skanska följer även det internationella systemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) för miljöcertifiering av byggnader.

– Genom medvetna val har vi kunnat minska utsläppen med drygt 15 procent mot utgångspunkten av vad det normalt brukar vara. Det handlar om relativt enkla åtgärder som leder till stora miljöbesparingar, säger Daniel Öhrstig.

Klimatkalkyler lika viktiga som de ekonomiska 

På 50 års sikt kommer det totala koldioxidutsläppet från Villa Kvibergs ha reducerats med cirka 45 procent mot det normala. Solceller på taken är en åtgärd, den gröna betongen en annan.

– Förr jobbade vi enbart med ekonomiska kalkyler, idag är klimatkalkylerna lika viktiga. Det är positivt att konstatera att det inte blir nämnvärt dyrare att bygga hållbart.

Att kunna byta ut den traditionella betongen mot den gröna är en relativt enkel metod som ger stor miljömässig vinning och att nu kunna göra det i ett bostadshus är ett stort kliv framåt i utvecklingen mot ett mer hållbart byggande.

– Det är en förmån att få vara med och använda Grön betong i ett bostadsbygge för första gången. Vi står inför stora klimatutmaningar och har inte råd att inte prova nytt och bättre, säger Daniel Öhrstig.

Skräddarsydd betong

Det är Skanska Betong Region Syd som har tagit fram och levererat den gröna betongen till Villa Kviberg. Patrik Larsson är försäljningschef och berättar att byggprojektet varit och är intressant ur flera perspektiv.

– Vi kom in tidigt i projekteringsfasen och har bistått med en hållbar lösning som ska passa just den här konstruktionen. Betongen är inte plockad från hyllan utan skräddarsydd för Villa Kviberg.

För Skanska Betong är Villa Kviberg ett viktigt pilotprojekt och en möjlighet att berätta att det även finns Grön betong utanför standardsortimentet. Det som varit utmärkande och extra positiv för den här leveransen är att betongen utvecklats genom samverkan mellan alla inblandade.

Byggprojektet, under ledning av Daniel Öhrstig, satte sig tillsammans med beställaren Skanska Hus och Betong Syd redan i ett inledande skede för att hitta en grön betong med rätt egenskaper. Patrik Larsson menar att samarbetet mellan de tre har varit avgörande för resultatet.

– En beställare som är intresserad av att reducera sin klimatpåverkan och en utförare som brinner för samma sak har gett oss de bästa förutsättningarna för att hitta en klimatförbättrande betong, säger han.

Senast uppdaterad: 2019-11-25

Rekommenderad läsning