c

Byggordlista

Idag finns det en stor outnyttjad potential av välutbildade ingenjörer som har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av språkbarriären. Därför har vi tagit fram en byggordlista med användbara ord och fraser på svenska, engelska och arabiska, som vi hoppas kunna utöka till att även omfatta fler språk.

Branschen gynnas

Att distribuera en branschgemensam byggordlista är ett led i att säkra upp att byggbranschen kan attrahera och rekrytera etnisk mångfald i större utsträckning. Med en stor mångfald följer fler perspektiv, större kreativitet och mer hållbara arbetsplatser. Nya infallsvinklar från människor med annan kulturell och geografisk bakgrund utvecklar oss både som individer och företag, och hjälper oss att bygga ett bättre samhälle.

Med byggordlistan vill vi underlätta för alla våra nya medarbetare såväl som för alla i branschen som vill lära sig mer om svenska byggtermer. För vi vet att språk bygger broar.

Ladda ner byggordlistan i PDF

Skanskas byggordlista är nu uppdaterad med ännu fler av byggbranschens ord och fraser. Byggordlistan är kvalitetsgranskad av en extern översättningsbyrå.

Senast uppdaterad: 2017-04-03