c

Byggordlista

Idag finns det en stor outnyttjad potential av välutbildade ingenjörer som har svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden på grund av språkbarriären. Därför har vi tagit fram en byggordlista med användbara ord och fraser på svenska, engelska och arabiska, som inom kort kommer utökas till att omfatta fler språk.

Branschen gynnas

Att distribuera en branschgemensam byggordlista är ett led i att säkra upp att byggbranschen kan attrahera och rekrytera etnisk mångfald i större utsträckning. Med en stor mångfald följer fler perspektiv, större kreativitet och mer hållbara arbetsplatser. Nya infallsvinklar från människor med annan kulturell och geografisk bakgrund utvecklar oss både som individer och företag, och hjälper oss att bygga ett bättre samhälle.

Med byggordlistan vill vi underlätta för alla våra nya medarbetare såväl som för alla i branschen som vill lära sig mer om svenska byggtermer. För vi vet att språk bygger broar.

Byggordlistan finns nu tillgänglig i nytt format

I samarbete med Sveriges byggindustrier och Lingio har vi skapat en digital version av byggordlistan, som du enkelt kan komma åt i din smartphone. Den nya versionen gör det möjligt att använda fritextsök och för dig som vill öva på ditt svenska uttal kan du nu få orden upplästa. Inom kort kommer den nya versionen även erbjuda fler språk. För dig som vill skriva ut byggordlistan finns PDF-versionen att ladda ned.

Ladda ner byggordlistan i PDF

Senast uppdaterad: 2021-01-19