c

Skanskas internationella ledarprogram, ILP

Ett led i vårt arbete med mångfald är Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom byggbranschen. Programmet drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas internationella ledarprogram är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Hur är programmet utformat?

Skanskas internationella ledarprogram drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen. Programmet består av både teoretisk utbildning och praktik på något av våra projekt. Förhoppningen är att programmet ska resultera i att deltagarna inleder en fast anställning på Skanska.

Här berättar två deltagare om deras erfarenheter från ILP, Raghad Jasim och Arwa Abbas.

Programmet innehåller följande moment:

  • En introduktionsutbildning i samband med programstart i syfte att lära känna Skanska.
  • 10 veckors utbildning i bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, entreprenadjuridik, anläggningsteknik och byggteknik hos Arbetsförmedlingens utbildningsleverantör Yrkesakademin.
  • 17 veckors praktik i vår produktionsverksamhet.
  • Ledarskapsutbildning på Skanska.

Alla deltagare i programmet har en nära kontakt med sin framtida chef samt med en av denne utsedd handledare som finns tillgänglig i det dagliga.

Hur ansöker man?

För att vara behörig att ansöka till ILP måste du uppfylla samtliga av nedanstående punkter:

  • vara född i ett annat land än Sverige
  • behärska det svenska språket så pass bra så att du kan genomföra en intervju
  • ha en ingenjörsutbildning med inriktning bygg (husbyggnation, väg/vatten, konstruktion). Alternativt Masters inom MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing).
  • ha yrkeserfarenhet motsvarande minst 3 år som tjänsteman inom produktion
  • har ett utlåtande från Högskoleverket eller Universitets-och högskolerådet eller har arbetsbetyg/intyg inskickade för bedömning

Datum för ILP programmet 2019

v. 19 Start, introduktion till Skanska

v.20-30 Utbildning vid YrkesAkademin (Sthlm, Gbg, Malmö eller på distans)

v.31-32 Sommaruppehåll

v.33-49 Praktik på Skanska (i närheten av där du bor)

v.50 Möjlig anställning på Skanska

Ansökan till 2019 års programstart stängdes 25 februari. För dig som sökt en plats kommer vi genomföra urval och intervjuer under v. 10-15. Beslut om du är antagen eller ej får du senast under v.16.

Nästa ansökningsperiod startar i januari 2020

Senast uppdaterad: 2019-02-26