c

Skanskas internationella ledarprogram, ILP

Är du utbildad bygg- eller anläggningsingenjör och inskriven hos Arbetsförmedlingen? Sök en plats i Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från byggbranschen. Programmet drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Vi måste tyvärr meddela att årets program är inställt. Corona-pandemin har medfört förändringar i byggmarknaden, vilket i sin tur har påverkat våra möjligheter att skapa praktikplatser. Vi hoppas kunna genomföra en ny version av ILP under nästa år, och välkomnar dig att söka då.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas internationella ledarprogram är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Hur är programmet utformat?

Deltagarna i Skanska ILP får både teoretisk utbildning och praktik på något av Skanskas projekt. Ansökan är öppen för alla oavsett var man bor i Sverige, då det finns möjlighet för distansutbildning och praktikplatsen kan anpassas till där man bor.

Målsättningen är att deltagarna, efter avslutat program, ska inleda en anställning inom Skanska.

Programmet innehåller följande moment:

  • En introduktionsutbildning i samband med programstart i syfte att lära känna Skanska som företag.
  • 11 veckors utbildning (möjlighet på distans) i bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, entreprenadjuridik och byggteknik på Yrkesakademin.
  • 17 veckors praktik på någon av Skanskas byggarbetsplatser runtom i Sverige, planeras efter din bostadsort.
  • Ledarskapsutbildning på Skanska.

Alla deltagare i programmet har en nära kontakt med sin framtida chef samt med en av denne utsedd handledare som finns tillgänglig i det dagliga.

Kvalifikationer

För att vara behörig att ansöka till ILP måste du uppfylla samtliga av nedanstående punkter. Du ska:

  • vara inskriven på Arbetsförmedlingen och har rätt till arbetsmarknadsutbildning.
  • vara född i ett annat land än Sverige.
  • behärska det svenska språket så pass bra så att du kan genomföra en intervju.
  • ha en ingenjörsutbildning med inriktning bygg (husbyggnation, väg/vatten, konstruktion) alternativt en Master inom Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP).
  • ha minst tre (3) års yrkeserfarenhet som tjänsteman inom byggbranschen.
  • ha ett utlåtande på examen från Högskoleverket eller Universitets-och högskolerådet (UHR) alternativt skickat in underlag för examen till UHR och väntar på svar.
Senast uppdaterad: 2022-03-10