c

Skanskas internationella ledarprogram, ILP

Ett led i vårt arbete med mångfald är Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom byggbranschen. Programmet drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas internationella ledarprogram är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Hur är programmet utformat?

Skanskas internationella ledarprogram drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen. Programmet består av både teoretisk utbildning och praktik på något av våra projekt. Förhoppningen är att programmet ska resultera i att deltagarna inleder en fast anställning på Skanska.

Här berättar två deltagare om deras erfarenheter från ILP, Raghad Jasim och Arwa Abbas.

Programmet innehåller följande moment:

  • En introduktionsutbildning i samband med programstart i syfte att lära känna Skanska.
  • 10 veckors utbildning i bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, entreprenadjuridik, anläggningsteknik och byggteknik hos Arbetsförmedlingens utbildningsleverantör Yrkesakademin.
  • 17 veckors praktik i vår produktionsverksamhet.
  • Ledarskapsutbildning på Skanska.

Alla deltagare i programmet har en nära kontakt med sin framtida chef samt med en av denne utsedd handledare som finns tillgänglig i det dagliga.

Hur ansöker man?

För att vara behörig att ansöka till ILP måste du uppfylla samtliga av nedanstående punkter:

  • vara född i ett annat land än Sverige
  • behärska det svenska språket så pass bra så att du kan genomföra en intervju
  • ha en ingenjörsutbildning med inriktning bygg (husbyggnation, väg/vatten, konstruktion). Alternativt Masters inom MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing).
  • ha yrkeserfarenhet motsvarande minst 3 år som tjänsteman inom produktion
  • har ett utlåtande från Högskoleverket eller Universitets-och högskolerådet eller har arbetsbetyg/intyg inskickade för bedömning

Datum för ILP-programmet 2019

v 19 Start, introduktion till Skanska

v 20-30 Utbildning vid YrkesAkademin (Sthlm, Gbg, Malmö eller på distans)

v 31-32 Sommaruppehåll

v 33-49 Praktik på Skanska (i närheten av där du bor)

v 50 Möjlig anställning på Skanska

Ansökan till 2019 års programstart stängdes 25 februari. 

Nästa ansökningsperiod startar i januari 2020

Senast uppdaterad: 2019-07-08