c

Skanskas internationella ledarprogram, ILP

Ett led i vårt arbete med mångfald är Skanskas Internationella Ledarprogram (ILP) som riktar sig till utrikesfödda ingenjörer med arbetslivserfarenhet från produktionsarbete inom byggbranschen. Programmet drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Det finns en stor outnyttjad kompetens hos utlandsfödda ingenjörer som står utanför den svenska arbetsmarknaden. Skanskas internationella ledarprogram är ett led i att möta den stora efterfrågan av senior kompetens, samtidigt som programmet är en viktig del i vårt mångfaldsarbete.

Hur är programmet utformat?

Skanskas internationella ledarprogram drivs av Skanska i samarbete med Arbetsförmedlingen. Programmet består av både teoretisk utbildning och praktik på något av våra projekt. Förhoppningen är att programmet ska resultera i att deltagarna inleder en fast anställning på Skanska.

Här berättar två deltagare om deras erfarenheter från ILP, Raghad Jasim och Arwa Abbas.

Programmet innehåller följande moment:

  • En introduktionsutbildning i samband med programstart i syfte att lära känna Skanska.
  • 10 veckors utbildning i bland annat arbetsmiljö, produktionsplanering, entreprenadjuridik, anläggningsteknik och byggteknik hos Arbetsförmedlingens utbildningsleverantör Yrkesakademin.
  • 17 veckors praktik i vår produktionsverksamhet.
  • Ledarskapsutbildning på Skanska.

Alla deltagare i programmet har en nära kontakt med sin framtida chef samt med en av denne utsedd handledare som finns tillgänglig i det dagliga.

Hur ansöker man?

För att vara behörig att ansöka till ILP måste du uppfylla samtliga av nedanstående punkter:

  • vara född i ett annat land än Sverige
  • behärska det svenska språket så pass bra så att du kan genomföra en intervju
  • ha en ingenjörsutbildning med inriktning bygg (husbyggnation, väg/vatten, konstruktion). Alternativt Masters inom MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing).
  • ha yrkeserfarenhet motsvarande minst 3 år som tjänsteman inom produktion
  • har ett utlåtande från Högskoleverket eller Universitets-och högskolerådet eller har arbetsbetyg/intyg inskickade för bedömning

Du ansöker med hjälp av din handläggare på Arbetsförmedlingen. En ansvarig grupp inom Arbetsförmedlingen gör ett första urval och skickar sedan vidare ansökningarna till Skanska.

Ansökningsperioden är nu stängd, du kan söka en plats i nästa program under ansökningsperioden som öppnar januari 2019

Senast uppdaterad: 2018-11-08