c

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig del i vårt löfte att bygga ett bättre samhälle. De ökande skillnaderna i hälsa och livsvillkor mellan olika samhällsgrupper och bostadsområden är en av våra stora utmaningar i Sverige idag. Byggbranschen har en stor påverkan och stor potential att bidra med lösningar för ökad sammanhållning, framtidstro, hälsa och tillit. Vi ser det som avgörande att vår verksamhet och bransch förstår och kan bemöta sociala utmaningar idag.

Vi vill bygga ett bättre samhälle genom att erbjuda social innovation och integrerade lösningar för att skapa ökad trygghet, sammanhållning, framtidstro och därmed hälsa och tillit. Skanska kan bidra med lösningar för till exempel bostadsbrist, inkludering i samhället, hållbar stadsutveckling och infrastrukturlösningar som tar hänsyn till människors behov både idag och i framtiden.

Tar avstamp i kommunens områden

Skanskas arbete med social hållbarhet tar avstamp i kommunernas prioriterade områden för social hållbarhet. Dessa bygger på vetenskaplig grund och utgår från det faktum att vad och hur vi utvecklar och bygger, har stor påverkan på samhället.
Idag har vi utvecklat vårt arbete till att kunna erbjuda lösningar för socialt värdeskapande i hela byggprocessen.

Två spår som bidrar bäst

Vi har sett att det är två spår där våra projekt på bästa sätt bidrar till en hållbar samhällsutveckling:

  • Den fysiska planeringen och utformningen
    Vi integrerar social hänsyn i den fysiska planeringen och utformningen av byggnader, områden och städer genom att sätta människan i centrum för utvecklingen. Det kan vi göra genom att arbeta systematisk med metoder och verktyg i planprocessen, för att t ex skapa trygghet, sammanhållning, identitet, mötesplatser, varierad boendesammansättning och delaktighet.
  • Samverkansinsatser
    Vi arbetar med samverkansinsatser som kan bidra till utveckling av aktörer och människor i lokalsamhället genom exempelvis skolsamarbeten, trygghetsarbete och arbetsmarknadsinsatser.

Läs mer om vilka värden kan genereras av socialt hållbart byggande.

Läs mer om hur vi arbetar med socialt hållbart byggande.

Senast uppdaterad: 2019-05-10