c

En trygghetsvandring på Blå Port

Produktionen är i full gång vid Hyresbostäders projekt Blå Port i Karlskrona. Därmed var det också dags för en trygghetsvandring. När huset är klart kommer det att bli ett 10-våningshus med 57 hyresrätter. Det är ett spjutspetsprojekt inom klimat där man kommer testa nya lösningar för att uppnå klimatneutralitet.

Skolelever och lärare i gula varselvästal lyssnar till personal från Skanska som pratar.
1 av 4 Anja Skans på Hållbar Affärsutveckling antecknade flitigt skolelevernas medskick.
Skolelever och lärare i gula varselvästal lyssnar till personal från Skanska som pratar framför ett flerbostadshus.
2 av 4 På planket mellan byggarbetsplatsen och skolan ska barnen få måla på vepor som ska sättas upp på staketet. Pedagogen och den biträdande rektorn påminde om att hålen inte får vara för högt upp, utan måste sitta på en höjd som passar en 1 - 3-åring.
Män i gula varselvästal står och lyssnar till personal från Skanska.
3 av 4 Från vänster i bild syns kommunalråden Magnus Larsson (C) och Börje Dovstad (L) tillsammans med Håkan Claesson, verksamhetschef på HSB Sydost och Håkan Eriksson (S), Kunskapsnämndens ordförande i Karlskrona kommun.
Elever, lärare och personal från Skanska grillar och äter korv i solen på en gräsplätt intill en parkering och en stor röd träbyggnad.
4 av 4 Efter trygghetsvandringen bjöds det på grillad korv

Först samlades deltagarna för en kort genomgång innan alla gick ut i strålande solsken tillsammans med Anja Skans på Hållbar Affärsutveckling, som var ledare för trygghetsvandringen.

- När vi gör trygghetsvandringar bjuder vi in människor som påverkas av våra byggarbetsplatser för att skapa en tryggare och bättre omgivning. Genom att bjuda in skolelever bidrar vi också till att uppfylla Barnkonventionen som blev lag i Sverige 2020 och innebär att unga ska få vara delaktiga i utformningen av den miljö de lever och vistas i. Alla som deltar får berätta hur de upplever arbetsplatsen och hur vi kan förbättra den, till exempel med belysning och skyltning, säger Anja Skans, Skanska Sverige.

Den här gången deltog grannar, en småföretagare, tre politiker från kommunen, en biträdande rektor från en förskola samt en pedagog och flera mellanstadie- och högskoleelever från en närliggande skola. De fick sällskap av Skanskamedarbetare och HSB, som är vår kund och framtida fastighetsägare av Blå Port.  

- För oss är det viktigt att engagera oss i projekten och följa dem när de växer fram. Att gå med på trygghetsvandringen idag var både roligt, viktigt, lärorikt och intressant för oss. Vi fick även tillfälle att bekanta oss med några av våra framtida grannar samt ytterligare en bekräftelse på fastighetens fantastiska läge, säger Mårten Lindberg, VD på HSB Sydost.

Tack vare allas engagemang hittades flera punkter som kan förbättras och som kommer att sammanställas på en åtgärdslista. Bland annat behövs ett övergångsställe för att tydligare markera och göra bilister uppmärksamma på att det kan komma människor som går mellan skolgården och parkeringen.  

- Dessutom kom det önskemål om att göra hål och sätta plexiglas i ett plank så att förskolebarnen kan se in till byggarbetsplatsen. De tycker det är spännande att stå där och titta in. Förskolan vill också sätta upp fågelholkar och måla vepor till staketet, så det ser vi fram emot, säger Martin Dahlberg, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder.

Även Karlskronas kommunalråd Börje Dovstad (L) och Magnus Larsson (C) samt Håkan Eriksson (S), ordf i kunskapsnämnden, deltog för första gången på en trygghetsvandring som anordnades av ett företag. De uppskattade att bli inbjudna och tyckte att det var en intressant förmiddag.

Förmiddagen avslutades med korvgrillning i solskenet med utsikt över byggarbetsplatsen där Blå Port växer fram. Alla var överens om att vi tillsammans kan skapa en tryggare och bättre omgivning.

Här kan du läsa mer om Blå Port

Senast uppdaterad: 2022-05-06

Rekommenderad läsning