c

För leverantörer

Vi ska vara en prioriterad kund hos våra leverantörer. Så lyder vår leverantörsvision. För visst ska vi på Skanska välja våra leverantörer med omsorg, men ni ska också välja oss.

Vi tar ansvar före, under och efter projektet. Att jobba med leverantörens hela livscykel är ett kontinuerligt arbete. Tillsammans utvecklas vi och blir ännu bättre.

Så jobbar vi med våra leverantörer

Vi på Skanska har ett unikt arbetssätt för att utveckla och skapa långsiktiga relationer med alla våra leverantörer.

1. Förkvalificering

Vi vill jobba med stabila leverantörer som uppfyller lagkrav och kan leva upp till våra värderingar inom säkerhet, grönt och etik. Våra leverantörer går därför igenom en förkvalificering som består av en självskattning med över 70 frågor.

2. Utvärdera i varje bygge

Det handlar inte bara om pris. Vi vill jobba ännu mer med de leverantörer som presterar bra. Varje månad betygsätter därför produktionspersonalen leverantörernas prestation inom säkerhet, planering och samarbete i varje projekt. Det blir en rekommendation till det aktuella projektet och framtida Skanskauppdrag.

3. Välja de bästa

Vi utökar samarbetet med de leverantörer som fungerar bra och avslutar samarbetet med dem som fungerar mindre bra. På så sätt förflyttar vi vår inköpsvolym från småköp till att bli mer selektiva. Det gör att vi får bättre förhandlingsstyrka, starkare relationer och ett mer jämlikt förhållande mellan köpare och säljare.

4. Utveckla leverantörer

I våra långsiktiga relationer följer vi upp och ger återkoppling på leverantörens prestationer. Vi får också värdefull återkoppling på hur vi kan förbättra oss. Bland annat sätter vi upp gemensamma mål för leverans, kvalitet och beslutar om utvecklingsinitiativ. På så sätt kan vi tillsammans utveckla mer hållbara och effektiva lösningar och arbetssätt.

Senast uppdaterad: 2017-07-05