c

Sahlgrenska bildcentrum

  • Bildcentrum består av två flyglar och en sammanlänkande del.
  • Inomhusmiljön blir ljus och modern.
  • Ledorden för den nya byggnaden är flexibilitet och generalitet.
  • Fastigheten kommer smälta in fint i omgivningen.

Flexibelt bildcentrum rustas för framtiden

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg finns kompetens och möjlighet till att utföra dagens allra mest avancerade behandlingar och ingrepp. Här bedrivs också världsledande medicinsk forskning och utbildning. Dock går den medicinska utvecklingen i en rasande fart och dagens byggnader kommer snart inte kunna leva upp till de behov som finns.

Därför har Skanska fått i uppdrag av Västfastigheter att bygga ett nytt bild- och interventionscentrum. I det nya centret kommer alla medicinska verksamheter som använder olika typer av bildmetoder för diagnostik och behandling att samlas. Det handlar bland annat om avancerade MR-kameror, ultraljud och gammakameror.

Uppdraget består både av nybyggnads- och ombyggnadsarbeten som innefattar totalt 24 500 kvadratmeter. Etapp ett påbörjade vi i januari 2012. När den är färdig, i december 2013, kommer den nya byggnaden utifrån sett vara färdig och ha ett tätt skal. Etapp två som vi sedan fortsätter med innefattar inomhusmiljön, alla installationsarbeten samt anslutning till en intilliggande byggnad.

Ledorden för den nya byggnaden är flexibilitet och generalitet. Det är mycket viktigt att bildcentret klarar av att förändras över tiden – för idag går det inte att i detalj säga vilken utrustning som kommer användas i framtiden.

Eftersom mycket av den avancerade bildtekniken är tung och otympligt ställs även höga krav på vibrationsdämpning, strålskydd och magnetavskärmning. I hela huset är bjälklaget därför dimensionerat för att klara laster på upp till tio ton per kvadratmeter.

När det nya centret är färdigt, i slutet av 2015, kommer patienterna erbjudas bättre diagnostik och bättre operationsmöjligheter.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects