c

S:t Larsbron

Vårt uppdrag

S:t Larsbron ligger i centrala Linköping och är viktig för många människor. Vi genomförde därför projektet snabbt och effektivt.

En framgångsfaktor var att vi arbetade med så kallad aktiv design under hela projektet. Det innebar att vi ständigt utvecklade och testade nya idéer för att kunna optimera lösningarna.

En idé som vi genomförde var att spara betong från den gamla bron som sedan krossades och återanvändes som förstärkningslager i den nya bron. Därmed sänkte vi materialanvändningen rejält samtidigt som både fjärrtransporter och lokala transporter minskades.

Utformningen av landfästena möjliggjorde en högre grundläggning som dramatisk reducerade behovet av schaktning och fyllningsmassor.

Genom att återvinna granitblock kompletterades den befintliga strandskoningen och därmed behövde vi inte leda om bäcken i betongtråg.

Peter Polla arbetade som projektchef för S:t Larsbron.

-Vi lärde oss mycket av projektet, bland annat att se möjligheter att förändra trots att upphandlingsformen LOU är starkt begränsande i anbudsskedet. Vi projekterade en bro och vattenkanal och levererade en helt annan produkt än vad kommunen ritat från början, en bättre sådan. Dessutom sparade vi pengar åt Linköpings kommun samtidigt som vi skapade en unik rekreationsmiljö i centrala Linköping.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects