c

Öresundsbron

  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron
  • Öresundsbron

En viktig länk till kontinenten

Den 1 juli 2000 invigdes Öresundsbron. Bron satte direkt fart på utvecklingen och i dag är Öresundsregionen en av Europas mest dynamiska tillväxtregioner.

Öresundsbron har gett människor på båda sidor av sundet nya möjligheter till boende, jobb och studier. Varje dag pendlar cirka 20 000 personer över sundet. Med bil tar det drygt tio minuter över Öresund, med tåg går det ännu snabbare. För Sverige är bron även en viktig länk till kontinenten.

Det var 1995 som Öresundskonsortiet gav byggkonsortiet Sundlink Contractors i uppdrag att bygga bron. Skanska, som har lång erfarenhet av brobyggen, ingick i Sundlink Contractors tillsammans med tre andra brobyggare. Det gigantiska byggprojektet krävde bästa tänkbara kompetens, material, teknologi och kontroll.

Öresundsbron stod klar ett halvår före utsatt tid och inom budgetramarna. Framgången förklaras av det goda samarbetet mellan beställaren och entreprenören. Alla parter var mycket tydliga i sin kommunikation och jobbade mot gemensamma mål.

Byggprojektet var speciellt på många sätt. Storleken på bron gjorde givetvis projektet mycket komplext och krävde en enorm precision. Väder och havsströmmar skapade tidvis bekymmer. Det gällde även att minimera störningarna för sjöfarten i Öresund. Bron löper mellan två länder, byggföretagen var från flera olika länder, brodelar tillverkades i Spanien och Sverige. Som mest arbetade 1 300 personer med Öresundsbron.

Fakta Öresundsförbindelsen

Förbindelsen är 16 kilometer lång och består av en 7,8 kilometer lång bro, den 4 kilometer långa konstgjorda ön Pepparholm, en 3,5 kilometer lång sänktunnel och en 0,5 kilometer konstgjord halvö vid Kastrup. Skanska byggde själva bron.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects