c

Clarion Hotel Sign på Norra Bantorget

  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign

Logistiska utmaningar när Stockholms största hotell byggdes

Skanska har byggt Clarion Hotel Sign som med sina 558 dubbelrum och 29 000 kvadratmeter är Stockholms största hotell.

Produktionen skedde på en mycket begränsad yta samtidigt som trafik och verksamhet runt omkring behövde fungera så normalt som möjligt.

Parallellt med bygget av Clarion Hotel Sign pågick även ett flertal andra kontors- och bostadsprojekt i området vilket medförde en rad logistiska utmaningar och arbetsmiljötekniska problemställningar utöver det vanliga.

Kranar korsade varandras bana, transporter körde in och ut över varandras områden och en cykelbana passerade precis intill bygget. Dessutom behövde vi ta hänsyn till tågtrafiken och högspänningsledningar när vi lossade stomelement som ”fladdrade i vinden”.

Skanska var totalentreprenör för projektet vilket innebar att vi ansvarade för allt – projektering, material, arbete och underentreprenörer. Det betydde också att vi hade möjlighet att påverka och komma med lösningar som gynnade både tidsramar, ekonomi, arbetsmiljö och miljö.

– Ett exempel är den lösning vi hittade tillsammans med Green Cargo och Banverket som gjorde det möjligt att utnyttjat byggarbetsplatsens läge intill bangården. Istället för med lastbil transporterades de prefabricerade stomdelarna med tåg från Slovakien vilket gjorde att vi faktiskt kunde lyfta dem direkt från tågvagnarna och rakt in i bygget – en suverän lösning för både logistiken och miljön berättar Magnus Hellsten, Skanskas projektingenjör i Clarion Hotel Sign.

I februari 2008, två år efter första spadtaget, invigdes Clarion Hotel Sign. Den elva våningar höga byggnaden, som ritats av den kände arkitekten Gerth Wingårdh, utgörs av fyra sammanhängande huskroppar med två innergårdar.

Hotellet har ett skandinaviskt grundtema vad gäller arkitektur, formgivning och gastronomi och har satt Stockholm på kartan när det gäller konferensverksamhet.

Området vid Norra Bantorget har genomgått en radikal förvandling. I dag är det en levande och attraktiv stadsdel; här finns bostäder, kontorslokaler, hotell, butiker, caféer och grönområden.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects