c

Utfyllnad av Oceanpiren

  • Vi arbetade intensivt med övertäckning av förorenade bottensediment.
  • Helsingborgs stad planerar att omvandla den gamla industrihamnen till stadsbebyggelse.
  • För att sänka grumlingsvärdet har vi monterat en så kallad bubbelledning.

Gammal hamn blir byggbar mark

Oceanpiren är en del av Helsingborg Hamn. Helsingborgs stad planerar att omvandla den gamla industrihamnen till stadsbebyggelse. För att möjliggöra detta måste dock marken först bli byggbar och förstärkningsarbete behöver genomföras.

Under hösten 2016 fick Skanska i uppdrag att skapa ny byggbar mark genom utfyllnader i havet. Uppdraget innefattar också övertäckning av förorenade bottensediment, stabiliserande fyllnader mot gamla kajlinjer, rivningsarbete samt betongreparationer.

Påbörjades med pilotförsök

Projektet påbörjades i oktober 2016 då vi genomförde ett pilotförsök för att kunna utvärdera kommande metoder. Då uppdraget innefattade övertäckning av botten så testade vi att lägga ut olika tjocklekar och material på en provyta för att se hur de olika materialen betedde sig och reagerade.

Flyttat ut hamnen 60 meter

I dagsläget är övertäckningen slutförd och vi har byggt stabiliserande slänter och ny mark. Vi har tagit den inre delen av hamnen och flyttat ut den 60 meter. Vi har dessutom rivit en gammal kajlinje som sedan har rustats upp och förstärkts för att längre fram kunna bebyggas med bostäder.

Slutbesiktning 2018

Projektet planeras vara färdigt i slutet av 2017 och slutbesiktning kommer ske i början av 2018.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects