c

Sthlm 01, Stockholm

  • Sthlm 01 blir en spektakulär och färgglad skrapa som blir 27 våningar hög.
  • Byggnaden är planerad för att skapa möten mellan människorna i huset.
  • Sthlm 01 ligger centralt i Sthlm New Creative Business Spaces, det nya urbana området för kreativa företag i södra Stockholm.
  • En skybar och restaurang planeras. Träffa kollegor på en AW och lära känna andra kreativa människor.
  • Var du än sitter i huset så kan du njuta av en härlig utsikt.
  • Var du än sitter i huset så kan du njuta av en härlig utsikt.
  • Var du än sitter i huset så kan du njuta av en härlig utsikt.
  • Var du än sitter i huset så kan du njuta av en härlig utsikt.
  • Var du än sitter i huset så kan du njuta av en härlig utsikt.
  • Översikt Sthlm New Creative Business Spaces.

Spektakulär skrapa för innovation

Stockholms kreativa företag flyttar söderut till ett helt nytt distrikt. Sthlm New Creative Business Spaces växer fram i Hammarby Sjöstad, en kort promenad från Skanstull och Gullmarsplan. Området består av sju byggnader som alla får sin egen karaktär. Den mest framträdande är Sthlm 01, en kaxig skrapa på hela 27 våningar. I området har vi även byggt nya bostäder och ett bussgarage.

Vi på Skanska bygger Sthlm 01 i egen regi vilket innebär att vi investerar, projekterar och bygger projektet. Stockholms stad är mycket positiv till att fler arbetsplatser skapas utanför tullarna.

Planeringen av området påbörjades redan 2011 med att ta fram en ny detaljplan tillsammans med Stockholms stad. Parallellt med planprocessen genomfördes en omfattande projektering för alla etapper. Sthlm 01 produktionsstartade i början av 2017 och beräknas stå klar under det andra kvartalet 2020.

Sthlm New Creative Business Spaces, det nya kreativa området består av:

Sthlm Seaside – färdigställt
Sthlm 03 – färdigställt
Sthlm 01 – pågår (Färdigställs Q2 2020)
Sthlm 04 – pågår (färdigställs Q3 2020)
Sthlm 02 – planerad projektstart 2020
Sthlm 05 – planerad projektstart 2021
Sthlm 06 – planerad projektstart 2022

Nytt landmärke som fascinerar

Den internationellt erkända byrån Sauerbruch & Hutton står för arkitekturen av Sthlm 01. Sauerbruch & Hutton är känd för att skapa väldigt färgstarka och uppseendeväckande byggnader. Med sina 102 meter över mark blir Sthlm 01 en av huvudstadens högsta byggnader. Stockholm får ett nytt och unikt landmärke.

Fasaden består av lättelement i aluminium och glas, vilket gör det lättare att skapa geometriska former. Skrapan är formad som en treudd med tre spetsar som växer utåt och ökar i volym högre upp; därmed skapas ett fascinerande spel när man betraktar byggnaden från olika vinklar.

En mötesplats för kreativa människor

Vi vill samla innovativa företag i det nya området och därmed flytta staden längre söderut. Det är trångt i Stockholms innerstad men det är även ont om arbetsplatser söder om staden. I och med Sthlm New Creative Business Spaces förändras detta. Vi skapar cirka 6 000 nya arbetsplatser på gammal industrimark, varav ungefär 1 500 finns i Sthlm 01.

Kommunikationerna är smidiga med bussar och tunnelbana en kort promenad bort. En ny tunnelbaneuppgång kommer dessutom att byggas precis vid Sthlm 01.

- Genom att i tidigt skede skapa ett koncept får projektet en röd tråd. Vi vänder oss till innovativa företag i branscher inom bl.a. gaming, IT, mode, reklam, media och musik. Det blir tydligt både externt och internt vad vi vill åstadkomma, säger Magnus Hellsten, projektchef på Skanska Fastigheter Stockholm.

Möten mellan människor är väldigt viktigt vid utformningen av Sthlm 01 och därför har de gemensamma ytorna prioriterats. På toppen, plan 27, kommer bland annat krögaren Niklas Ahlbom öppna restaurang och takbar.

Sthlm 01 beräknas stå klar för inflyttning under det andra kvartalet 2020.

Olika metoder för grundläggning utvärderades

Huset ligger på en rullstensås vilket innebär en komplex grundläggning. Våra geotekniker och experter inom grundläggning och spännarmering utvärderade olika metoder innan valet till slut föll på borrad spont. Metoden är dyr men väldigt säker. Vi borrar ner stålpålar i berget, schaktar ur och svetsar plåtar mellan pålarna för att skapa en vägg. Därefter lägger vi hammarband och fäster dragstag i berget. Betongkärnan i Sthlm 01 spänns ner i berget med hjälp av stag. Lasterna från huset förs ner till berget med 8 200 meter pålar vilket motsvarar höjden på berget Cho Oyu i Nepal.

Bygga högt medför utmaningar

Logistiken är en stor fråga vid höga byggen. Material och medarbetare ska transporteras upp och ner på bästa sätt. Säkerheten är alltid viktig men på höga höjder måste man tänka på ännu mer. Verktyg får inte tappas från tjugonde våningen och alla måste ha rätt skyddsutrustning. Det handlar om säkerhet för både medarbetare och tredje man. Ju högre upp vi kommer, desto tuffare blir det med vindarna. Planering och logistik är stora utmaningar som innebär dagliga säkerhetsgenomgångar och noggrann planering av olika arbetsmoment.

Inom Skanska finns enormt mycket kompetens som vi drar nytta av i Sthlm 01. Ett högt hus innebär mycket mer anläggningsjobb än vad vi är vana vid och därför jobbar vi tight ihop med några av Sveriges främsta experter inom spännarmering, grundläggning och stora projekt. Skanska i USA och Storbritannien bidrar också med sin erfarenhet då vi är ovana vid höga hus på vår marknad.

Getingbo med tung trafik och ledningar

Det är oerhört trångt runt arbetsområdet. Betongindustri har sin verksamhet med cirka 300 lastbilsrörelser i samma område. Vi har en nära dialog och behövde flytta deras utfart för att genomföra vår byggnation. Bussgaraget som Skanska har byggt åt SL öppnade sommaren 2017 och innebär mycket trafik. Ett annat företag bygger kontor intill oss, en transformatorstation ska byggas inne på vårt område och högspänningsställverk finns redan där i drift. Det är ett getingbo med tung trafik och alla ledningar. Noggrann planering är nyckeln för att få allt att fungera.

Tunnelbanestation under husen

Samtidigt som vi byggt Sthlm 01 på höjden pågår mycket arbete under mark. På uppdrag av Stockholms läns landsting förbereder vi för en ny tunnelbaneuppgång. Vi uppför ett betongskal under mark. Egentligen ligger vi långt före i tidplanen för tunnelbanestationens öppnande men dessa arbeten behöver göras nu för att vi ska kunna bygga våra hus ovanpå.

Digitala arbetssätt lyfter projektet

Vi strävar alltid efter att använda de senaste digitala verktygen och arbetssätten för att effektivisera byggprocessen. I Sthlm 01 använde vi följande:

Bluebeam studio – en gemensam plattform för att samla granskningskommentarer.
Sharepoint – en gemensam plattform för projektet där vi samlar all information, dokument med mera.
Google sketchUp – skedesplaner som hjälper till att visualisera skeden i produktionen. Det hjälper medarbetarna att fatta rätt beslut och riskbedöma arbeten i arbetsberedningar.
BuildSafe – ett program för skyddsronder och rapportverktyg för observationer och tillbud.
BIM360 Field – detta program befinner sig i en uppstartsfas men vi kommer att använda det för försyner, garantiskede och besiktningar. Det är en stor fördel att samla informationen på ett och samma ställe och att mäta tid för avhjälpande och ansvarsfördelning.

Hållbarhet och grönt byggande

Eftersom kontorsbyggnader står för 40 procent av samhällets energianvändning, arbetar vi på Skanska målmedvetet med att skapa gröna arbetsplatser. Målet är att Sthlm 01 ska certifieras på den högsta nivå, Platinum, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Det innebär att projektet bedöms utifrån en stor mängd parametrar. Energiförsörjning, ventilation och närhet till kommunikationsmedel är några exempel.

Även under byggprocessen arbetar vi målmedvetet med miljön. Projektet är en så kallad grön arbetsplats vilket är Skanskas egen miljömärkning av byggarbetsplatser. Miljökrav ställs på bland annat fordon, materialval och energiförbrukning.

Vi gör även en koldioxidkalkyl för att utvärdera hur vi kan minska den negativa påverkan på miljön.

Den gamla industrimarken förädlas när Sthlm New växer fram. Tidigare var detta ett område som ingen ville röra sig i. Nu förlängs Hammarby Sjöstad med attraktiva arbetsplatser och en kreativ puls med mycket service.

Sthlm 01 i korthet

Total yta: 35 000 klimatsmarta kvm
Lokalstorlekar: 300–26 000 kvm
Antal våningar: 27
Unikt: Skybar och café
Parkering: Garage i huset under Sthlm 04
I området: Hotell, service och restauranger
Kommunikationer: Tvärbana, t-bana, buss, färja och nära trafikleder
Planerad inflytt: Q2 2020

Milstolpar för Sthlm 01

2011 Detaljplaneprocessen startade
2012 Projekteringen startade
Oktober 2017 Projekteringen avslutades
September 2017 Sponten var klar
Maj 2018 Start av betongkärna
September 2018 Prefab började
Oktober 2018 Fasadarbeten påbörjades
Sommaren 2019 Tätt hus
2020 Hyresgästerna flyttar in

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading