c

På Sthlm New digitaliseras byggarbetsplatsen

Sthlm New Creative Business Spaces i Hammarby Sjöstad, Stockholm, är ett av Skanskas projekt där digitaliseringen kommit långt. VR-station, AR-program och projektplanering i 4D är några dagliga inslag vid bygget av Stockholms nya skyskrapa och kreativa kontorskvarter.

Installationssamordnarna använder AR-teknik samt iPads för att se installationer i realtid och kör digitala egenkontroller.
1 av 3 Installationssamordnarna använder AR-teknik samt iPads för att se installationer i realtid och kör digitala egenkontroller.
På projektet används både VR-teknik (virtuell verklighet) och AR-teknik (förstärkt verklighet) för att visualisera olika delar av projektet digitalt.
2 av 3 På projektet används både VR-teknik (virtuell verklighet) och AR-teknik (förstärkt verklighet) för att visualisera olika delar av projektet digitalt.
Flera i projektet har stort intresse för det digitala, både inom Skanska och byggbranschen. Även våra yrkesarbetare tycker det är intressant att testa de nya teknikerna, säger Sofia Bjerling, blockchef och digital ledare poduktion inom projektet Sthlm New.
3 av 3 Flera i projektet har stort intresse för det digitala, både inom Skanska och byggbranschen. Även våra yrkesarbetare tycker det är intressant att testa de nya teknikerna, säger Sofia Bjerling, blockchef och digital ledare poduktion inom projektet Sthlm New.

- Sthlm New fungerar som ett av Skanskas många pilotprojekt för digitala verktyg som Skanska valt att arbeta med. Vi testar nya tekniker och försöker hitta sätt att effektivisera arbetet. Bland annat använder våra installationssamordnare AR-teknik samt iPads för att se installationer i realtid och vi kör digitala egenkontroller i BIM 360 Field för ökad spårbarhet och tydlighet under projektet, berättar Sofia Bjerling, blockchef och digital ledare produktion inom projektet Sthlm New.

Sthlm New Creative Business Spaces är samlingsnamnet för utvecklingen av ett nytt kreativt område i Hammarby Sjöstad, precis över bron från Skanstull. Förbipasserande kan redan nu se grunden till den nya kontorsbyggnaden Sthlm 04 och den 27-vånings höga skyskrapan Sthlm 01 som börjar sträcka sig upp mot molnen. Båda byggnaderna har planerad inflytt under 2020 för de första hyresgästerna.

Vid projektet Sthlm New har man en uttalad ambition att driva den digitala frågan. Här testas nya metoder och tekniker.

- Vi har flera personer i projektet som har stort intresse för det digitala, både det som sker på Skanska och inom byggbranschen i stort. Även våra yrkesarbetare tycker det är intressant att testa de nya teknikerna, något som är avgörande för att vi ska komma längre i att digitalisera det dagliga arbetet, menar Sofia Bjerling.

VR och AR på projektet

På projektet används både VR-teknik (virtuell verklighet) och AR-teknik (förstärkt verklighet) för att visualisera olika delar av projektet digitalt. Genom en VR-station går det att visa upp byggnaderna och olika våningsplan virtuellt och att gå igenom planritningarna för att få en uppfattning om hur de olika delarna kommer se ut när de är färdigbyggda.

- I vår VR-station har en person på sig VR-glasögon och går runt inne i en digital modell av byggnaden, samtidigt som andra åskådare kan sitta i en soffa i bakgrunden och följa samma vy på en tv-skärm. VR-stationen används bland annat av våra yrkesarbetare som har ett mer praktiskt tänkande och kan uppfatta konstigheter när de får promenera runt på olika plan i VR. På så vis kan vi åtgärda olika fel eller missar innan vi faktiskt börjat bygga.

VR-stationen kan även användas av kunder som vill uppleva ett projekt innan det är byggt, genom att gå runt inne i den nya byggnaden baserat på hur ritningarna ser ut.

På Sthlm New används även AR för att se hur olika installationer går i realtid. AR-appen används på läsplatta eller telefon där installatörer kan läsa in sig på en inläsningsstation i bygget och välja vad de vill se i AR.

- Det går till exempel att välja rör och då få upp allt som är installerat kring rördragning i en vägg framför en och även det som är planerat. Flera personer kan stå tillsammans och kolla på paddan och diskutera vad de ser och upptäcka om det finns installationer som krockar och om alla rör har blivit rätt dragna. Om en krock har skett går det även att utreda om det beror på ett felbygge eller felaktig projektledning.

Tidigare använde man sig av Hololens inom projektet med samma syfte, där man med hjälp av ett par glasögon kunde se olika installationer i AR. Dock kunde tekniken bara användas av en person åt gången, vilket gjorde att man valde att byta till en AR-app på paddor och telefoner istället.

Egenkontroller i BIM 360 Field och projekthantering i 4D

Skanska jobbar idag brett med Autodesks programvara BIM 360 Field för avvikelsehantering. På Sthlm New har man valt att även utföra egenkontroller via programmet. Yrkesarbetarna använder programmet själva för att utföra egenkontroller och tycker att det är spännande att använda tekniken.

- Det går jättesmidigt att sköta egenkontroller via BIM 360 Field, och dessutom får vi all dokumentation i digital form från början. Ritningar kan länkas direkt till respektive egenkontroll och avvikelser märkas ut direkt på ritningarna. Avvikelser blir både spårbara och mer tydliga. Det är stor skillnad mot standardlösningen idag som är att göra allt på papper som sedan måste scannas in och sammanställas.

På Sthlm New har man även utvecklat en digital 4D-modell som kopplats mot tidsplanen för projektet. Genom modellen går det att visualisera vilka yrkesgrupper som kommer vara på specifika våningsplan vid ett givet tillfälle, och få bättre översikt över det dagliga arbetet.

- Genom visualiseringen i 4D-modellen blir det tydligt om för många yrkesgrupper har planerats in på samma våningsplan samma vecka. Då kan vi planera om så att man sprider ut arbetet över huset mer. Vi går igenom ett utdrag från programmet varje morgon för att bättre kunna planera projekthanteringen och se hur framdriften i projektet går.

Steg mot en digitaliserad byggarbetsplats över hela Skanska

Sthlm New är ett av de projekt som testar många av Skanskas nya digitala verktyg och arbetssätt. Både med egna tidigare initiativ samt via pilotprojekt, som initieras av Skanskas Digitala Hub där nya nya digitala förmågor testas i liten skala tillsammans med projekt och partners innan de rullas ut i hela organisationen.

- Mycket av tekniken vi använder är väldigt ny, och många av oss inom projektet har aldrig jobbat med den tidigare. Däremot är vi många på plats som är väldigt intresserade av den tekniska utvecklingen, vilket gör det möjligt att testa så mycket nytt. Vi är bara i startgroparna, men det är väldigt intressant teknik vi jobbar med som hjälper oss att spara tid inom projektet. Jag hoppas att vi kommer hitta sätt att använda tekniken även på framtida projekt, antingen som den är idag eller om vi utvecklar den ännu mer.

Senast uppdaterad: 2019-04-15

Rekommenderad läsning