c

Sthlm New - här ritas Stockholms framtid

Sthlm New är Skanskas nya kontorssatsning där en skyskrapa med 27 våningar står i blickpunkten. Här byggs en urban miljö som ska locka kreativa företag – men idérikedomen finns redan under byggtiden.

Sprängarbasen Johan Lindqvist tar det lugnt och försiktigt för att lära känna berget. Sthlm New, Stockholm.
1 av 3 Sprängarbasen Johan Lindqvist tar det lugnt och försiktigt för att lära känna berget.
Edvin Berg jobbar mycket i 3D för att underlätta bygget av skyskrapan i Hammarby Sjöstad. Sthlm New, Stockholm.
2 av 3 Edvin Berg jobbar mycket i 3D för att underlätta bygget av skyskrapan i Hammarby Sjöstad.
Sthlm New består av sju kontorsfastigheter med grönområden, lokalgator och tunnelbaneuppgång. Hammarby Sjöstad, Stockholm.
3 av 3 Sthlm New består av sju kontorsfastigheter med grönområden, lokalgator och tunnelbaneuppgång. Två av fastigheterna Sthlm Seaside och Sthlm03, är redan färdigställda och kreativa näringar har flyttat in.

– Tanken är att det kreativa Söder ska flytta hit ut till Hammarby Sjöstad, så vi bygger främst för företag och startups inom reklam, mode, IT, spel och media, säger projektchefen Daniel Beyer, Skanska.

Men kreativiteten sjuder redan på arbetsplatsen.

– Ja, när man bygger en skyskrapa så det behövs innovativa lösningar, konstaterar Daniel. En sak som vi jobbar mycket med är 3D, och där har vi tagit ännu ett steg jämfört med hur vi vanligtvis brukar jobba med visualisering.

Visualisering med 3D-film

Det är produktionsingenjören Edvin Berg som har experimenterat sig fram och skapat nya sätt att arbeta med visualisering. Han har bland annat gjort en tredimensionell film, där man ser hur skyskrapan kommer att växa fram vecka för vecka.

– På filmen ser vi om tidplanen verkligen fungerar eller om de olika arbetsmomenten kommer att krocka – flera år innan det händer, så det finns gott om tid att planera om, förklarar Edvin.

Filmen är tecknad i 3D och visar också hur höjdskillnaderna varierar över tid, vilket underlättar beredningar av fallskydd och andra säkerhetsåtgärder. Hur kom du på idén att göra en film?

– Jag har provat mig fram, säger Edvin. Jag har väl hållit på med det här i ungefär ett år nu. Det är riktigt kul att få jobba med en sådan här grej!

– Ja, det behövs kreativa människor som du, annars skulle en sådan här lösning inte bli gjord, berömmer Daniel.

Stillbilder illustrerar veckomålen

– Jag ritar också upp stillbilder i programmet SketchUp, berättar Edvin. Bilderna illustrerar våra veckomål, och det är också ett kanonbra redskap som vi använder i våra planeringsforum.

Stillbilderna påminner om en tecknad serie med inritade grävmaskiner och kranar. På veckans bild kan vi se att berget har kommit i dagen, var grävmaskinerna schaktar och borriggen borrar för spont. Precis så ser det också ut när vi går ut på arbetsplatsen.

– Här har man skapat en tomt av en skogsbeklädd slänt som går precis bredvid bilvägen, säger Daniel. Det är nästan 30 meter i fallhöjd så det behövs kreativa tekniska lösningar för att bygga skyskrapan.

Arbetsgång och metodik

Idag är det dags för de första sprängningarna för grunden, och då finns inte plats för några fantasifulla idéer.

– Nej, vi har förstås en utarbetad arbetsgång och metodik för sprängningen, säger Johan Lindqvist, Uppländska Berg. Med de första salvorna tar vi det lugnt och försiktigt så vi lär känna berget.

De stora nivåskillnaderna inom arbetsområdet kräver däremot improvisation, särskilt när det handlar om en rullstensås med fin sand.

– Det är som en beach här, säger Daniel. När vi grävde ut slänten så rann sanden bara undan, och vi har fått jobba med kreativa lösningar.

Om vi snabbspolar Edvins film så ser vi hur den spektakulära skyskrapan reser sig mot himlen fram till fredag 5 juli 2019. Då blir det dags för taklagsfest 103 meter över marken.

Senast uppdaterad: 2017-11-22

Rekommenderad läsning