c

Gustaf Werner

”Många bra lösningar går att skala, dela och lära för att möta utmaningar, i synnerhet kopplat till klimat men även kring operationell effektivitet.”

Gustaf Werner arbetar som innovationsdirektör på Skanska med uppdrag att realisera Skanskas innovationsarbete. I grunden är han marinofficer men har sedan 2020 arbetat på Skanska i olika befattningar. Bland annat som arbetsmiljöchef, controller, regionchef på asfalt och bergmaterial i Norden.

Gustaf är även ordförande i branschorganisationen för bergmaterial i Sverige samt ledamot av Svenskt Näringslivs styrelse sedan 2017.

Gustaf Werners föreläsningar och ämnen

Med en bred erfarenhet, både som linje- och funktionschef är huvudfokus för Gustaf Werner hur vi gör oss bättre. Genom att, med utgångspunkt från våra värderingar, dra nytta av våra styrkor och kompetenser för att ta fram lösningar som krävs för att hjälpa våra kunder och hantera de utmaningarna som en framtid i ständig förändring ger.

Senast uppdaterad: 2022-03-22