c

Tim jobbar med att bygga natur

Det är ett faktum att byggbranschen påverkar naturen och miljön. Därför har Skanska anställt en egen ekolog. – Mitt jobb är att se till att minska vår påverkan, samtidigt som vi skapar attraktiva stadsdelar och bostäder, säger Tim Schnoor.

Porträtt på Skanskas ekolog Tim Schnoor.
1 av 4 ”Det är vanligt att personer med min expertis kommer in i ett sent skede, men det är i början vi kan göra mest nytta”, säger Tim Schnoor som är Skanskas egen ekolog.
Bild på det som ska bli kontorshuset Hyllie Terrass gröna takodlingar.
2 av 4 I Malmö bygger Skanska Hyllie Terrass där jorden i det som ska bli gröna takodlingar är uppblandad med biokol och bildar en kolsänka.
Det brinner i buskar och gräs under en naturvårdsbränning som görs för djur och natur.
3 av 4 Naturvårdsbränning i Terås bergtäkt som genomfördes för att för att gynna det rödlistade storfibblebiet.
miljö för strandpaddan
4 av 4

Det har gått snart två år sedan miljövetaren och naturvårdsekologen Tim Schnoor anställdes på Skanska. Han är sedan dess en viktig kugge i projekten, redan från start.

– Mitt jobb går ut på att hitta ett samspel med naturen i allt vi gör. När vi bygger behöver vi se till att det som påverkas negativt kan återställas eller nyskapas, så att vår inverkan på de naturliga ekosystemen blir så liten som möjligt. Enkelt uttryckt jobbar jag med att bygga natur.

Viktigt komma in tidigt

Hans titel på Skanska är hållbarhetsspecialist, och det är mycket som ryms inom begreppet – allt från materialval till social hållbarhet. Tim Schnoor är specialiserad på den ekologiska delen.

– Mitt jobb sker i alla delar av projekten från planering till förverkligande. Jag blir en brygga mellan flera olika vetenskaper, och gör ekologi begripligt och konkret. På Skanska beställer jag utredningar, granskar projekten och tar fram mål.

Om ett byggbolag på allvar vill göra ett så litet avtryck som möjligt, då är det avgörande att ta in rätt kompetens redan i planeringsstadiet, säger Tim.

– Det vanliga är att personer med min expertis kommer in i ett ganska sent skede, men det är i början vi kan göra mest nytta. Därför är det väldigt bra att Skanska har satsat på att ha kompetensen inom organisationen.

Fördelar med egen ekolog

För att kunna vara med och påverka morgondagens affär är det alltså viktigt att vara delaktig redan från start. Men enligt Tim Schnoor finns det många andra fördelar med att vara anställd.

– Planering är en sak, den andra viktiga delen är genomförande. Saknar du kompetensen inhouse är det ofta en utomstående biolog som kommer till byggarbetsplatsen och rådgör. Det kan handla om rätt udda grejer, som att bygga en stenhög som salamandrarna ska kunna sova i. Det riskerar att bli väldigt skilt från processen i övrigt, säger han och fortsätter:

– När jag har Skanska-kläder är det kollegor jag pratar med. Vi jobbar mot samma mål. På så vis blir förståelsen och dialogen bättre. Det i sin tur gör att frågorna jag jobbar med får en mer naturlig plats i organisationen.

Natur som en del av affären

Många svenskar drömmer om ett naturnära boende och detta tar byggbolagen såklart fasta på. Det innebär att viss mark som anskaffas kan ha ekologiska värden.

– Vi köper mark, vi bygger på den marken, då riskerar vi att skada naturen. Nyckelfrågan för oss är: Om vi nu ska bygga naturnära, hur minskar vi skadan? Och hur kan vi göra det mer attraktivt att bo på en plats där vi har bevarat värden? Det ska stärka affären och kommuniceras till de som ska bo i husen.

Eftersom Tim kommer in i ett tidigt skede kan han bedöma var det är bäst att ställa huset, både utifrån natur och slutkund.

– Jag är också med ute på plats och bygger ekologiska värden. Exempelvis dammar för större biologisk mångfald.

Företagen driver frågan

Tim Schnoor ser hur många företag, inte minst Skanska, driver frågan om biologisk mångfald framåt. Som ett exempel berättar han om initiativet Climb. Ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om att kunna beskriva påverkan på biologisk mångfald kvantitativt.

– Ingenjörsvetenskapen skiljer sig mycket från det jag arbetar med. Då är det viktigt att hitta ett sätt att kommunicera biologisk mångfald, exempelvis genom siffror.

Målet är att Climb konkret ska visa hur det människan gör påverkar naturen och bli en allmänt accepterad värderingsmodell för biologisk mångfald, som i sin tur ger frågan högre status.

– Skanska är en av ett tiotal samarbetspartners som är med och finansierar projektet. Det känns bra att vi är med och driver så vi kan komma ytterligare steg mot att stärka hur vi arbetar med ekologi och ekosystemtjänster, säger Tim Schnoor.

Det här är biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp för all den variation som finns mellan arter och livsmiljöer på jorden. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på planeten och spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, så som pollinering och rening av luft och vatten.

Så jobbar vi med biologisk mångfald

I Malmö bygger vi Skanskas första klimatneutrala kontor, Hyllie Terrass. Jorden i de gröna takodlingarna är uppblandad med biokol som binder koldioxid från atmosfären. Terrasserna bevattnas med regnvatten och fungerar även som fördröjningsmagasin.

I Terås bergtäkt utanför Ljungskile genomförde vi en naturvårdsbränning för att gynna det rödlistade storfibblebiet. Undanröjda träd och buskar blev faunadepåer, som fungerar som livsmiljöer för vedlevande insekter och andra smådjur.

När vi röjde en igenvuxen damm i Bromölla passade vi på att skapa en bra miljö för den fridlysta strandpaddan. Efter att buskar och mindre träd gallrats bort anlade vi tre flacka sandgropar, eftersom strandpaddan trivs på sanddyner. Av de grenar och trädstammar som blev kvar efter röjningen skapade vi tre faunadepåer.

Senast uppdaterad: 2023-09-06

Rekommenderad läsning