c

Här jobbar Skanska för biologisk mångfald

I Terås bergtäkt producerar Skanska nödvändigt bergmaterial för byggande. Samtidigt pågår ett arbete för att bidra till den biologiska mångfalden.

I Terås bergtäkt utanför Ljungskile producerar Skanska olika typer av bergmaterial som är nödvändiga för byggnation i samhället.
1 av 4 I Terås bergtäkt utanför Ljungskile producerar Skanska olika typer av bergmaterial som är nödvändiga för byggnation i samhället.
I täkten finns en långsiktig plan för att gynna den biologiska mångfalden i området. Under våren genomförde Skanska en så kallad naturvårdsbränning.
2 av 4 I täkten finns en långsiktig plan för att gynna den biologiska mångfalden i området. Under våren genomförde Skanska en så kallad naturvårdsbränning.
Markbränningen gjordes för att gynna de sällsynta storfibblebiet som på så sätt får mer livsutrymme och tillgång till föda.
3 av 4 Markbränningen gjordes för att gynna de sällsynta storfibblebiet som på så sätt får mer livsutrymme och tillgång till föda.
De träd som röjdes undan vid markbränningen har lagts upp som faunadepåer. De blir livsmiljöer för vedlevande insekter och andra smådjur.
4 av 4 De träd som röjdes undan vid markbränningen har lagts upp som faunadepåer. De blir livsmiljöer för vedlevande insekter och andra smådjur.

I Terås bergtäkt, belägen mellan Ljungskile och Lilla Edet, genomför Skanska flera naturvårdshöjande åtgärder. I tillverkningen av bergmaterial ingår nämligen en plan för att bevara den biologiska mångfalden i området.

– Brytning av berg och grus innebär ett ingrepp i naturen, men täkterna skapar samtidigt unika miljöer för vissa av de arter som i dag kan vara undanträngda i landskapet. I maj i år återkom ett stort gäng backsvalor som listas som hotade för att häcka i ett stenmjölsupplag här i Terås, berättar Katarina Wallinder, Skanska Industrial Solutions.

Gynnar rödlistade arter

Huvudfokus just nu ligger på åtgärder för det rödlistade storefibblebiet. Bland annat har Skanska under våren genomfört en naturvårdsbränning och röjt undan träd och buskar.

– På det sättet har livsmiljöerna för biet förbättrats, särskilt efter som bränningen av marken är fördelaktig för fibblor som är biets huvudsakliga källa till föda.

Verksamheten i Terås har tillstånd till och med 2047 och i den långsiktiga planen ingår att gynna flera rödlistade arter som backsvala, storfibblebi, strandlummer och grenigt kungsljus.

– Vi gör även mer allmänt naturvårdshöjande insatser med syfte att stärka förutsättningarna för även andra arter i landskapet. De träd som röjdes undan vid markbränningen har vi lagt upp som faunadepåer. De blir livsmiljöer för vedlevande insekter och andra smådjur, avslutar Katarina Wallinder.

Visst du att…

…biologisk mångfald definieras av FN som ”variationsrikedom bland levande organismer av alla ursprung”.

Senast uppdaterad: 2021-06-16

Rekommenderad läsning