c

Skanskas ekolog: ”Företag behöver förstå sin påverkan”

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald. "För att kunna göra skillnad måste du först förstå din påverkan", säger Tim Schnoor.

Människans framfart hotar växer och djur.
1 av 2 Människans framfart hotar växer och djur. Det handlar om saker som föroreningar, skogsavverkning och utfiskning, men också klimatförändringarna rubbar de känsliga ekosystemen.
Bröstbild på man med grönskande vegetation i bakgrunden.
2 av 2 ”Alla företag borde ha en egen ekolog”, säger Tim Schnoor som är hållbarhetsspecialist på Skanska och bidrar med kunskap kring hur man kan bygga i samspel med naturen.

Hur vi människor påverkar naturens ekosystem har hamnat allt högre på den politiska agendan. I EU finns sedan 2020 en ny strategi för biologisk mångfald, och under FN:s miljökonferens i Montreal 2022 antogs ett globalt ramverk som ska bidra till att vända den negativa trenden och stoppa utrotningen av växter och djur.

– Kraven på att företag ska redovisa sin påverkan på biologisk mångfald kommer att öka. Det går inte längre att vifta bort frågan och plantera tre buskar som kompensation. Därför behöver vi också bättre verktyg för att systematiskt mäta och åtgärda påverkan på biologisk mångfald i vår verksamhet, säger Skanskas hållbarhetsspecialist Tim Schnoor.

Behövs en samsyn på marknaden

I en satsning ledd av naturkonsulten Ecogain har Skanska, Vattenfall, LKAB, Boliden, Cementa och ett antal andra storföretag gått samman och tagit fram en egen värderingsmodell för biodiversitet. Climb, eller Changing Land use Impact on Biodiversity, ska hjälpa företag att utvärdera och sätta mål för sitt arbete, men kunna skapa en samsyn på marknaden.
– Det här verktyget har vuxit fram ur ett behov av att kunna räkna på samma sätt, inte minst för att resultatet ska bli trovärdigt. Exempelvis så har LKAB och Cementa behov av en beräkningsmodell som fungerar i deras tillståndsprocesser. För oss på Skanska är viktigt att Climb blir godkänt för byggbranschens miljöcertifieringar som BREEAM eller LEED, och att vi kan visa på biologisk effekt i åtgärder vi gör i egna projekt eller för kunder.

Kunskapsbrist en utmaning

Tim är disputerad ekolog och bidrar sedan ett år tillbaka med unik kunskap i Skanskas byggprojekt.
– När vi bygger behöver vi se till att det som påverkas negativt kan återställas eller nyskapas, så att vår inverkan på de naturliga ekosystemen blir så liten som möjligt.

En utmaning i arbetet med biologisk mångfald är just den kunskap som krävs för att göra rätt åtgärder.

– Du kan tycka att du har gjort jättemycket, anlagt en gräsmatta och planterat massor med buskar och blommor. Så kommer en sådan som jag till platsen och konstaterar att här finns inga särskilt höga ekologiska värden.

– Med ett verktyg som Climb kan även den som inte är expert förstå detta och göra val som gynnar den biologiska mångfalden mest.

Målet att det blir en standard

Förutom de företag som står bakom projektet har en referensgrupp bestående av ett tjugotal representanter för forskning, näringsliv och myndigheter bidragit med underlag och olika perspektiv.

– Målet är att det här ska bli en standard i Sverige. Det är en jättemöjlighet för företag att beskriva sin påverkan på biologisk mångfald, både den negativa och den positiva, och använda till exempel i sin hållbarhetsredovisning.

Varför är biologisk mångfald en viktig fråga för svenska företag?

– Den biologiska mångfalden är under hot och tätt sammankopplad med vårt klimat på olika sätt. Många företag jobbar i dag med klimatåtgärder, men du kan egentligen inte ta hänsyn till klimatet utan att inkludera biologisk mångfald och tvärtom. Det är två stora utmaningar som måste lösas gemensamt, och vi får inte en andra chans, säger Tim och förklarar:

– Många av jordens arter är hotade och det beror till största del på förändrad markanvändning. När biodiversiteten utarmas minskar ekosystemens återhämtningsförmåga. Det positiva är att det går att göra något åt det. Så fort du tillför något reagerar naturen direkt.

Senast uppdaterad: 2023-05-17

Rekommenderad läsning