c

Nu har strandpaddan fått sitt eget paradis

I samband med röjningen av en igenvuxen damm i Bromölla gjordes även en insats för den biologiska mångfalden. Målet var att skapa en bra miljö för den sällsynta strandpaddan, men insatserna kommer även att locka småfåglar och insekter till platsen.

Den sällsynta strandpaddan tittar fram ur vassen.
1 av 6 Den sällsynta strandpaddan är fridlyst i hela Sverige. Den behöver öppna markytor och grunda, varma lekvatten för att trivas. Foto: Johan Röjestål
Området kring dammen hade stått orört i över 15 år, vilket gjorde att marken växte igen.
2 av 6 Området hade stått orört i över 15 år, vilket gjorde att marken växte igen och dammen inte gick att nå. Foto: Elin Nyberg.
Speciella sandgropar har anlagts för att strandpaddan ska vilja återvända till området.
3 av 6 Speciella sandgropar har anlagts för att strandpaddan ska vilja återvända till området. Foto: Elin Nyberg.
Faunadepåer i form av stora högar av ris och grenar.
4 av 6 Faunadepåer gör att det finns goda förutsättningar för insekter och larver att trivas vid dammen. Foto: Elin Nyberg.
Dammen som den ser ut nu efter att röjningsarbetet var klart.
5 av 6 Dammen som den ser ut efter att röjningsarbetet är klart. Öppna ytor, precis som strandpaddan vill ha det. Foto: Elin Nyberg.
Bild på Elin Nyberg som är arbetsledare på Skanska Infraservice Syd.
6 av 6 Elin Nyberg är arbetsledare på Skanska Infraservice Syd och ansvarade för projektet i Bromölla. Foto: Anna Zimmer.

Strandpaddan är ett av de mest hotade groddjuren i Sverige. Arten har haft en kraftig tillbakagång, bland annat på grund av igenväxta vattendrag. När Skanska fick i uppdrag av Trafikverket att röja området kring en igenvuxen damm vid E22:an i Bromölla passade teamet samtidigt på att skapa ett paradis för den sällsynta paddan.

– Strandpaddan fanns i det här området tidigare, men flyttade härifrån när marken växte igen. Nu hoppas vi att den ska finna sig väl till rätta och flytta tillbaka, säger Elin Nyberg, arbetsledare på Skanska Infraservice Syd.

Skapat faunadepåer

Elin och hennes kollegor har gallrat bort buskar och mindre träd runt dammen och anlagt tre flacka sandgropar, eftersom strandpaddan trivs på sanddyner och solbelysta hedmarker. Av de döda grenar och trädstammar som avverkats vid röjningen har de skapat tre faunadepåer, som blir värdefulla bomiljöer för insekter, svampar, groddjur, igelkottar och fladdermöss.

– Vi använde oss bland annat av en slåtterrobot för att röja busksnåren och en gripklo för att nå de mindre träden. Nu är marken utformad så att strandpaddan ska trivas, leva och kunna yngla av sig på platsen.

Bättre biologisk mångfald

Elin Nyberg brukar vanligtvis arbeta administrativt med drift och underhåll av vägar. Det här var ett uppdrag som stack ut.

– Jag sitter mest på kontor, men är väldigt intresserad av miljö- och klimatfrågor. Det känns stort och givande att få bidra till att förbättra den biologiska mångfalden.

När arbetet var klart i december 2021 var det första gången på många år som någon kunnat röra sig fritt kring dammen.
– Det blev jättefint. Just nu ser det kanske inte så vackert ut eftersom det är brunt och lerigt, men jag ser fram emot hur det blir när våren kommer och knopparna slår ut, säger Elin.
Nu återstår det bara att se om strandpaddorna kommer att trivas vid E22 i Bromölla.

– Jag hoppas att de återvänder, men oavsett har vi skapat goda förutsättningar för många djur och växter att trivas i området.

Visste du att strandpaddan är fridlyst i hela landet?

Strandpaddan är ett av de mest hotade groddjuren i Sverige. En av de vanligaste anledningarna är vattendrag som vuxit igen på grund av övergödning, enligt Länsstyrelsen. Strandpaddan är i huvudsak bofast i Skåne, Blekinge och på Västkusten. Det är en “stäppart” som behöver öppna markytor och grunda, varma lekvatten.

Senast uppdaterad: 2022-02-17

Rekommenderad läsning