c

Hyllie Terrass - Skanskas första klimatneutrala kontorshus

Skanskas projekt Hyllie Terrass i Malmö är pilotprojekt för byggbranschens nya klimatmärkning NollCO2. Det innebär att byggnaden ska ge netto noll klimatpåverkan under sin livstid, hela vägen från materialtillverkning till demontering.

Hyllie Terrass
1 av 4 På flera våningsplan finns det stora gröna terrasser. Istället för traditionella sedumtak har arkitekterna fått kvarterets park att fortsätta upp på huset.
– Redan från första skissen har vi haft klimatavtrycket som central parameter i alla beslut, säger Martina Davidsson, projektutvecklare på Skanska.
2 av 4 "Redan från första skissen har vi haft klimatavtrycket som central parameter i alla beslut", säger Martina Davidsson, projektutvecklare på Skanska.
Hyllie Terrass har godkänts för pre-certifiering, en milstolpe för projektet säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef på Skanska Öresund.
3 av 4 "Hyllie Terrass har godkänts för pre-certifiering, en milstolpe för projektet", säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef på Skanska Öresund.
– Vi har jobbat hårt med formen för att få ner materialförbrukningen. Det blir inga onödigheter utan väldigt avskalat hela vägen in i inredningen, säger Turid Ohlsson på Cobe Arkitekter.
4 av 4 "Vi har jobbat hårt med formen för att få ner materialförbrukningen. Det blir inga onödigheter utan väldigt avskalat hela vägen in i inredningen", säger Turid Ohlsson på Cobe Arkitekter.

I Malmö har spaden satts i marken för Hyllie Terrass. Huset får en uppseendeväckande utformning med grönskande, organiskt formade terrasser som tycks rinna ner längs fasaden. Det blir trevligt för dem som arbetar i huset – men också ett offensivt kliv mot hållbarhet i byggbranschen.

Sweden Green Building Council har tagit fram en helt ny certifiering för klimatneutrala byggnader, NollCO2. Det är en mycket krävande standard som ska göra det möjligt att nå Sveriges mål om klimatneutralitet 2045. Hyllie Terrass är ett av fyra projekt som blir först ut. En utmaning, enligt projektutvecklaren Martina Davidsson.

– Redan från första skissen har vi haft klimatavtrycket som central parameter i alla beslut. Vi behöver arbeta med varje del i byggnaden. Det är ett detektivarbete att hitta det bästa på marknaden just nu och de leverantörer som minskat klimatavtrycket mest. För varje liten sten vi lyfter på hittar vi nya utmaningar. Det tar oerhört mycket tid och kraft, men det är också väldigt roligt och spännande.

Godkänt i första steget

Hyllie Terrass har godkänts för pre-certifiering, en milstolpe för projektet men också för Skanskas större ambition enligt Stefan Andersson, projektutvecklingschef på Skanska Öresund.

– Skanska är ett stort globalt företag, vi måste ta ansvar i klimatkrisen och driva utvecklingen åt rätt håll. Det banbrytande med Hyllie Terrass är att vi visar att det går. Vi har lagt ihop all ny teknik som finns och drivit betong- och stålindustrin framåt genom nya krav på underentreprenörer och leverantörer.

Mycket kraft har lagts på att optimera husets betongstomme, som står för störst klimatpåverkan. Konstruktionen har skalats av och alla delar byggs med nya, klimatförbättrade betongrecept. Så mycket material som möjligt ska vara återbrukat eller återanvänt. Dessutom samarbetar man med E.ON kring ett nydanande energisystem. Det kopplar ihop huset med andra byggnader vilket möjliggör balansering inom kvarteren. Solceller i kombination med batterilagring lokalt möjliggör användande där det behövs bäst för tillfället. Viktigt just i Skåne som står inför betydande elbrist.

Från tillval till självklarhet

Även arkitekturen har rannsakats grundligt. Turid Ohlsson på Cobe Arkitekter sprider ut en mängd minimodeller på bordet, som visar gestaltningens framåtskridande.

– Vi har jobbat hårt med formen för att få ner materialförbrukningen. Det blir inga onödigheter utan väldigt avskalat hela vägen in i inredningen. Vi har gjort många studier för att placera terrasserna optimalt i förhållande till solen och fönsterytorna är större på vissa håll och minimala på andra. Så släpper huset in solinstrålningen på bästa sätt och minskar energianvändningen.

Dessutom har man tagit tanken om grönytor till en helt ny nivå. Istället för traditionella sedumtak har arkitekterna fått kvarterets park att fortsätta upp på huset. Terrasserna rymmer fullskalig vegetation; träd och buskar med förmåga att binda koldioxid.

– Det här är ett exempel på att hållbarhet inte längre är ett tillval utan en självklarhet. Så vill vi på Cobe jobba, då kan vi komma väldigt långt redan i formen. På ett sätt är Hyllie Terrass extremt men jag hoppas att det vi kallar extremt idag är det nya normala imorgon.

Återbetala klimatskuld

Även om man arbetar ner utsläppen från produktionen under NollCO2-kraven så kvarstår en klimatskuld att kompensera.

– Vi lever tyvärr inte i en värld idag där vi kan bygga utan klimatavtryck, så vi behöver hitta sätt att balansera det. Just nu tittar vi på cirkulära flöden för material i byggprojekten eller omvandling av träavfall till biokol som binder koldioxid, säger Martina Davidsson.

Men när Skanska nått netto noll: betyder det att man är framme vid målet? Stefan Andersson skakar på huvudet.

– Vi är inte klara på något sätt, vi har en lång väg kvar. Varje byggnad ska vara bättre än den föregående, jag hoppas att den här certifieringen blir tuffare hela tiden. Vi jobbar stenhårt med att minska klimatavtrycket för själva byggnaden. Det kommer att kräva mer av oss, det kommer att kräva ny teknik som inte finns idag. Men vi är på väg, och vi är hoppfulla inför framtiden.

Hyllie Terrass ska stå inflyttningsklart våren 2023. Läs mer om projektet här eller följ Hyllie Terrass på Instagram och LinkedIn.

Senast uppdaterad: 2020-11-04

Rekommenderad läsning