c

Samarbete a och o när Stöpenskolan renoverades

När Stöpenskolan i Skövde skulle renoveras vann Skanska och Region Hus Väst i Skaraborg upphandlingen. En av anledningarna var det sammansvetsade arbetslaget. Samtidigt fick lagbasen Morgan Johansson en ovanligt fri och kreativ roll som ledde till miljonbesparingar.

Lagbasen Morgan Johansson (i mitten) är den som i mångt och mycket ligger bakom den framgångsrika renoveringen av Stöpenskolan. Här flankeras han av några av kollegorna – från vänster projektchefen Fredrik Dahlström och produktionschefen Per Andersson samt kundens beställare Peter Sundell och byggledare Ulf Sönegård.

Partnering i all ära, så har vi jobbat på många ställen, men det här projektet är verkligen en framgångssaga utöver det vanliga! säger Skövde kommuns byggledare Ulf Sönegård när han blickar ut över renoveringen av Stöpenskolan.

Anledningen till framgången är han glasklar över.

– Ett projekt är aldrig starkare än sin svagaste länk, men här har alla samarbetat på ett helt otroligt bra och konstruktivt sätt. Och där har yrkesarbetarnas inställning och kompetens varit helt avgörande.

Inte anonymt

Nu kom det i och för sig inte som någon överraskning för beställaren Skövde kommun. Faktum är att det var just det de kallar ”Laget” som var anledningen till att Skanska och Region Hus Väst i Skaraborg vann upphandlingen. Det offererade priset viktades bara till 20 procent i anbuden, i övrigt var det mjuka parametrar som avgjorde var ordern skulle hamna.

– Vi sålde in oss med samma laguppställning som gjort en om- och nybyggnation av ett äldreboende i Skövde tidigare. I storstäderna kan man säkert jobba betydligt mer anonymt. Här vet ju hela länet direkt om man slår i en spik snett, men också när man gör någonting bra, säger projektchefen Fredrik Dahlström.

Sparade 2,5 miljoner kronor

Ju svårare projektet är, desto större nytta har man också av sitt goda anseende. I det här fallet handlade det om att renovera en stor skola som byggdes 1979. En komplex anläggning med många dolda konstruktioner, vilket gjorde både projekteringen och budgetberäkningarna svåra. Det var inte minst där betydelsen av Laget och ”rätt” yrkesarbetare kom in i bilden.

– Jag har aldrig varit med om det tidigare, men jag fick nästan en månad på mig innan själva projekteringen att kartlägga byggnaderna och göra miljöinventering för att minimera riskerna för överraskningar, säger lagbasen Morgan Johansson.

Det hela visade sig vara väl investerad tid och möda, eftersom Morgans fynd och framför allt förslag på lösningar bidrog till att spara in minst 2,5 miljoner kronor i projektet.

– Framför allt sparade vi in mycket på att inte behöva byta alla golven och riva tegelfasaden när 500 meter ytterväggssyll skulle bytas ut. Jag föreslog i stället att vi bara skulle såga upp en 7,4 centimeter bred remsa av golvet och byta syllen bit för bit inifrån, med minsta möjliga åverkan. Det lyssnade man på och det blev ju ganska lyckat, säger Morgan Johansson ödmjukt.

Högsta värderingen någonsin

Dessutom lyckades Morgan, kollegan Hasse Johansson och alla andra yrkesarbetare, inklusive underentreprenörerna, efter hand utveckla sina metoder och arbetssätt så att 20 procent av arbetstiden sparades in. Alla besparingar återinvesterades i projektet, vilket gjorde att det plötsligt fanns pengar till att även renovera de slitna musik-, mat- och hemkunskapssalarna.

– Som beställare kände vi så stort förtroende för det här laget att vi valde att låta dem lägga om taket också, vilket vi antagligen hade lagt ut på en specialistfirma annars, säger Peter Sundell, beställare på Skövde kommun.

För Morgan Johanssons del har projektet varit ett lyft, där han känt sig mer delaktig än någonsin.

– Det är ju inte roligt att jobba om man bara sätter på sig lurarna och gör det någon pekar på, utan man vill vara kreativ och få använda sin erfarenhet. Då är det också mycket lättare att få hela arbetslaget att hjälpas åt och inte tänka på sina revir. Nu hade vi också en väldigt bra blandning och spridning på åldrar i gänget, från lärlingar till de som snart går i pension. Det är viktigt, så att man får ta del av många olika kunskaper och inte fastnar i en viss jargong. Som i vilket fotbollslag som helst!

– Nu är du alldeles för ödmjuk! Det är lagbasen som sätter agendan och här är jag helt säker på att det var din positiva inställning som smittade av sig! slår byggledaren Ulf Sönegård fast.

Projektchef Fredrik Dahlström håller med.

– Vi vann nyss en upphandling i Skara, och där fick Morgan som lagbas den högsta värderingen jag någonsin sett! Var det 93 procent, Morgan?

 – Eh … 94, faktiskt!

Text & Foto: Anders Egle

Senast uppdaterad: 2016-01-07

Rekommenderad läsning