c

Kapitalmarknadsdag

Skanskas kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 7 december 2021 mellan kl 12:30-17:00, följt av mingel.

Det kommer meddelas i god tid om Kapitalmarknadsdagen bara blir virtuell eller om det också kommer att vara möjligt att delta på plats i Stockholm.

Agenda och mer detaljerad information om eventet kommer att publiceras på https://group.skanska.com/sv/investerare/rapporter-publikationer/kapitalmarknadsaktiviteter/

Senast uppdaterad: 2021-10-20