c

Studentprogram

Genom våra studentprogram får du värdefull erfarenhet av att jobba i byggbranschen. Starta framtiden med oss på Skanska.

Skanska 21

Studentprogrammet riktar sig till dig som studerar till civilingenjör och är inne på ditt fjärde utbildningsår.

Läs mer om Skanska 21

Skanska P³

Studentprogrammet riktar sig till dig som studerar till högskoleingenjör och är inne på ditt andra utbildningsår.

Läs mer om Skanska P3