c

Crossways Växjö

  • I Växjö planeras det för den smarta och hållbara stadsdelen Crossways Växjö.
  • Här skapas en mötesplats som knyter samman staden. Illustration Sandell Sandberg

Framtidens mötesplats i Växjö

I Växjö planerar Skanska, tillsammans med Södra och Combitech, att utveckla den smarta och hållbara stadsdelen Crossways Växjö. Crossways Växjö är det vinnande konceptet som Växjö kommun valt för utveckling av det nya området Bäckaslöv.

Crossways Växjö kommer utgöra entrén till den nya stadsdelen Bäckaslöv och blir en nod för hela staden. Vi skapar en mötesplats som knyter samman staden och skapar kontakt mellan människor, offentlig verksamhet, näringsliv och akademi. Målet är att ta tillvara på både natur och stadsutveckling.

Klimat och innovation i fokus

Crossways Växjö skapas tillsammans med arkitekterna Sandell Sandberg och Wingårdhs samt Riksidrottsförbundet och Alfons Åberg. I fokus står en klimatneutral och innovationsfrämjande mötesplats där människor, näringsliv, offentlig verksamhet och akademi möts.
Hållbarhet är ett ledord i projektet och klimatneutrala lösningar är viktigt. Tillsammans vill vi lösa gemensamma utmaningar på resurseffektiva sätt, samtidigt som utmaningarna i FN:s 17 globala mål möts.

Digitala möjligheter

Genom att använda sig av digitala möjligheter är förhoppningen att nå ytterligare en dimension av närhet och nätverkseffekter som skapas när idéer och affärer skalas upp, för såväl lokala som globala aktörer.
I dagsläget arbetas det med att genomföra en behovsanalys och att väcka intresse hos potentiella förvaltare, hyresgäster och de aktörer som får en möjlighet att erbjuda sina tjänster i området.

Om Bäckaslöv

När Bäckaslöv är fullt utbyggt beräknas det ha cirka 1 200 bostäder, kontor, handel och en ny grundskola för upp mot 1 000 elever när hela området är fullt utbyggt. Området sträcker sig mellan Södra Ringvägen ut till Norra Bergundasjön.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading