c

Hyllie Terrass, Malmö

  • Hyllie Terrass är Skanskas spjutspetsprojekt inom hållbarhet.
  • Ett publikt atrium
  • Byggspill blir möbler
  • Återvunnen pall
  • Arkitektbyrån Cobe har bidragit med en futuristisk, slimmad design.
  • Inbjudande innergård
  • En av kontorshusets karaktäristiska terrasser.
  • Stefan Andersson är projektutvecklingschef på Skanska Fastigheter i Malmö.

Hyllie Terrass i Malmö är ett av Sveriges mest hållbara kontorshus och resultatet av flera goda samarbeten, både inom den egna verksamheten och tillsammans med Skanskas partners. Redan när arbetet inleddes 2016 var ambitionerna för projektet höga. Förutom den futuristiska arkitekturen, och de inbjudande gröna terrasserna, sattes målet att byggnadens klimatavtryck skulle bli så lågt som möjligt. Hyllie Terrass blev också pilotprojekt för SGBC:s nystartade certifieringssystem NollCO2 som syftar till att en byggnad ska minska sin klimat- och miljöpåverkan under husets livstid.

– Vi visste vad vi ville uppnå, men långt ifrån hur vi skulle nå dit. Det enda som var säkert var att vi behövde hitta nya arbetsmetoder och samarbeta med andra för att nå de högt ställda kraven i certifieringen, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Fastigheter, Malmö.

Påverkat branschen i flera led

Projektteamet började med att lista de tjugo högsta posterna för klimatpåverkan. Sedan inleddes ett tålmodigt detektivarbete för att hitta de mest hållbara leverantörerna och materialen på marknaden.

– Vi har vänt på varenda sten. Letat efter de mest hållbara byggmaterialen och hittat nya sätt att återvinna, allt för att minska klimatavtrycket i varje post. Vi har anlitat eldsjälar som velat komma framåt i sitt hållbarhetsarbete och utökat organisationen med rätt kunskap.

I arbetet ingick också att ställa krav på leverantörer och underentreprenörer att redovisa sitt klimatavtryck.

– För att kunna ta uppdraget var de tvungna att ställa sig frågan ”hur hållbara är egentligen våra produkter”, och sin tur ställa samma fråga till sina leverantörer. På det sättet har vårt arbete gett ringar på vattnet och påverkat branschen i flera led.

Smart lösning för förnybar energi

Ett av de viktigaste samarbetena i Hyllie Terrass är det mellan Skanska och E.ON som tagit fram en gemensam energilösning – E.ON Next. Det tolv våningar höga kontorshuset kommer att förses med 100 procent förnybar energi. På taket sitter solcellspaneler som är kopplade till ett batteri. Byggnaden är också ansluten till ett smart elnät och kan dela energi med sina grannar.

– NollCO2-certifieringen är tuff och just därför har samarbeten med andra aktörer varit helt avgörande. Alla inblandade har behövt testa nya saker för att vi ska uppnå klimatneutralitet i varje steg, säger Stefan Andersson.

”Det här är bara början”

I juni är det inflyttning i kontorshuset för företag som vill ”göra ett stort intryck, men lämna ett litet avtryck”. Huset certifieras både med LEED, WELL och NollCO2, något som uppnås genom allt från klimatförbättrad betong och återvunnen armering i stommen till biokol i de gröna terrasserna och möbeltillverkning av byggspill i samarbete med Swedese och designern Louise Hederström.
– Vi är otroligt stolt över arbetet med Hyllie Terrass, men det här är bara början. Vi har visat att det går. Nu är det dags för andra att plocka upp stafettpinnen och för oss att fortsätta utmana oss själva i nästa projekt. Inte minst för att nå Skanskas eget mål om att halvera koldioxidutsläppen till 2030, avslutar Stefan Andersson.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading