c

Hyllie Terrass, Malmö

  • För att uppnå klimatmålen så arbetar vi med hållbarhet i alla steg på Hyllie Terrass. Bland annat används grön betong och återbrukat konstruktionsstål.
  • Hyllie Terrass är ett av de få projekt i Sverige som ingår i Swedens Green Builing Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader.
  • Hyllie Terrass minimalistiska fasad är vald för att den lämnar ett mindre avtryck.
  • Husets terrasser samlar upp vatten och gynnar den biologiska mångfalden.
  • Byggnadsarbetet inleddes under 2020 och inflyttning planeras till våren 2023.

Skanskas första klimatneutrala kontorsbyggnad

I Hyllie, Malmö växer Skanskas första klimatneutrala kontorsbyggnad fram. Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och får en uthyrningsbar yta på 14 000 kvadratmeter.

På entrésidan får Hyllie Terrass en stilren fasad med spännande arkitektoniska detaljer och utmärkt skyltläge mot tågstationen. Åt andra hållet öppnar huset upp sig mot söder och bjuder på en härlig utsikt över parken intill. Här får hyresgästerna ett perfekt kommunikationsläge.

NollCO2-certifieras

Med Hyllie Terrass tar Skanska ytterligare ett steg mot att nå netto-noll koldioxidutsläpp från den egna verksamheten och hela värdekedjan senast 2045. Hyllie Terrass är ett av de få projekt i Sverige som ingår i Swedens Green Builing Councils pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader.

Den nya certifieringen, syftar till att påskynda omställningen till en klimatneutral byggbransch. Certifieringen kräver att byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och sedan balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln inkluderar allt från tillverkning och transport av byggdelar till byggprocesser, användandet och sluthanteringen.

Hållbarhet i alla steg

För att vi ska uppnå målen så arbetar vi med hållbarhet i allt vi gör. Bland annat använder vi oss av grön betong och återbrukat konstruktionsstål. Byggarbetsplatsen är fossilfri och grön och vi har en effektiv energiförbrukning genom samarbete med E.ON och Malmö stad.

Hyllie Terrass minimalistiska fasad är vald just för att den lämnar ett mindre avtryck. Att huset är vänt mot söder är heller ingen slump, det påverkar ljusinsläppet och energiförbrukningen. Husets terrasser samlar upp vatten och gynnar den biologiska mångfalden. Men det stannar inte där. Vi ställer dessutom höga krav på att våra leverantörer och underentreprenörer beräknar och redovisar sina klimatavtryck också.

Hälsocertifieras enligt WELL

Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass dessutom att hållbarhetscertifieras enligt SGBC:s system LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

WELL-certifieringen sätter människans hälsa och välmående i centrum. Något som märks tydligt i Hyllie Terrass. Fastigheten är utformad för välmående och prestation. Här möts hyresgästerna bland annat av ett drive-in cykelhotell med servicestation, det finns lånecyklar som uppmuntrar till ett hållbart och hälsosamt resande, dusch- och omklädningsrum med förvaringsskåp, restaurang med ett hållbart och hälsosamt koncept och gym i entréplan. 

Byggnadsarbetet inleddes under 2020 och inflyttning planeras till våren 2023. Arkitekt har varit Cobe Arkitekter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading