c

Klimatförbättrad betong ger upp till 40 procent mindre klimatpåverkan

Hyllie Terrass i Malmö byggs för att bli ett av Sveriges mest hållbara kontorshus. Huset har precertifierats enligt den nya klimatmärkningen NollCO2, vilket betyder att det ska bli helt klimatneutralt över sin livscykel. En viktig pusselbit är användandet av en ny typ av betong som har 40 procent mindre klimatpåverkan än konventionell anläggningsbetong.

Hyllie Terrass i Malmö, som ritats av Cobe arkitekter i Köpenhamn, kommer att bli 12 våningar högt och 14 000 kvadratrmeter stort. Projektet är Skanskas första satsning på ett klimatneutralt kontorshus vilket kräver en hel del nytänkande i både stort och smått. Med allt mer klimatsmarta energi- och driftlösningar är det i konstruktionsfasen som den största delen av klimatpåverkan sker.

En av de viktigaste förbättringarna

Betong är ett byggmaterial med många fördelar, men ger också ett betydande klimatavtryck. Utmaningen för Hyllie Terrass blev därför att hitta en betong som klarar NollCO2-certifieringen. Till stommen gjordes valet att använda CEMII-cement, som förutom kalksten också innehåller slaggprodukter från stålindustrin. I den slutliga betongblandningen läggs sedan ytterligare 15–20 procent masugnsslagg till.

– En stor del av betongens klimatpåverkan sitter i cementen, säger Skanska Öresunds projektutvecklingschef Stefan Andersson. Genom att då ersätta delar av cementen med upcyclade material får vi fram en betong som har samma beständighet, säkerhet och kvalitet som konventionell anläggningsbetong, men med 40 procent mindre klimatpåverkan.

Den förändrade kompositionen av betongen i byggnadens stomme, fasader och grundkonstruktion har tagits fram i samarbete med leverantören Sydsten och är en av de viktigaste klimatåtgärderna i hela projektet.

– Att kunna utveckla nya lösningar tillsammans med Skanska, som är en pådrivande kraft i byggbranschen, är oerhört inspirerande, säger Sydstens säljchef Magnus Johnson.

Minskad materialåtgång genom smart planering

Att bygga klimatsmart handlar inte bara om att välja de rätta materialen. Lika viktigt är att inte använda en större mängd material än vad konstruktionen kräver. Genom optimeringar i grundkonstruktionen har projektteamet för Hyllie Terrass lyckats minska mängden betongmed 15 procent.

– I utformandet av fasaden har man arbetat för en både attraktiv och klimatsmart arkitektur. Huset har en avskalad gestaltning med stora delar råa material och även det håller nere materialanvändningen. Bland övriga material märks återvunnen armering, närproducerade glaspartier med återvunnet aluminium och i inredningen har man mattor certifierade enligt Cradle to Cradle. Hyllie Terrass kommer totalt sett att byggas med 30 procent mindre klimatpåverkan jämfört med om vi inte skulle klimatcertifierat, enligt Stefan Andersson.

En byggnad som är klimatsmart under hela sin livstid

Certifieringen NollCO2, som tagits fram av Sweden Green Building Council, är en tuff utmaning för byggbranschen. För att nå de uppsatta kraven måste både konstruktionen och användandet av byggnaden vägas in. 100 procent förnybar el är ett måste, liksom att minska energiförbrukningen överallt där det är möjligt.

I samarbete med E.ON kommer Hyllie Terrass kopplas samman med närliggande byggnader för att optimera energianvändningen i hela kvarteret. Solceller i kombination med batterilagring möjliggör elanvändning där det behövs bäst för tillfället. Målet är att minska utsläpp orsakade av byggmaterial och produktion så långt det är möjligt och bädda för en energi- och resurseffektiv drift. En viss “klimatskuld” kommer ändå att kvarstå efter uppförandet, men här kan vi kompensera genom att till exempel energieffektivisera i andra byggnader. Exakt vad projektteamet kommer att göra för att balansera klimatskulden är inte bestämt i dagsläget.

– Bygg- och fastighetsbranschen står idag för 20 procent av de totala klimatutsläppen i Sverige, så vi som kontorsutvecklare har ett stort ansvar att driva utvecklingen framåt, säger Stefan Andersson. Vi har inte alla lösningar färdiga idag, men vi måste börja här och nu.

Senast uppdaterad: 2021-05-26

Rekommenderad läsning